WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Aanstellingskeuring – medisch onderzoek bij een nieuwe functie

Een aanstellingskeuring is een medisch onderzoek dat wordt gedaan om de medische geschiktheid van de sollicitant voor het vervullen van een functie te onderzoeken. Bij sommige bedrijven is een aanstellingskeuring verplicht vanuit de CAO. WerkFijn voert deze keuringen uit.

Afspraak maken
Een afspraak maken kan op tel. 0523 208175

Inhoud keuring:
• Vragenlijst met 13 vragen
• Gericht lichamelijk onderzoek naar fysieke klachten en mentale problemen
• Er wordt onderzocht of de keurling geen problemen heeft met het gebruik van
zijn/haar rug en zijn/haar vier ledematen.
• Het gezichtsvermogen (visus) wordt onderzocht m.b.v. een visuskaart en tevens
vindt een gezichtsveldonderzoek volgens Donders plaats.
• Bloeddruk en hartslag
• Urineonderzoek op glucose

Meenemen:
• Urine
• Ingevulde vragenlijst die is toegestuurd met de afspraakbevestiging

Uitslag:
De werkgever krijgt bericht over de keuring. Bij een aanstellingskeuring wordt aangegeven: geschikt/ongeschikt/geschikt onder voorwaarde