WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Medewerkers

Kom alles over Ineke Drent te weten!


Mijn naam is Ineke Drent en in 1987 ben ik als arts afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Vervolgens heb ik 8 jaren in het Academisch Ziekenhuis te Groningen gewerkt, op de afdeling orthopedie en gynaecologie. In 1994 heb ik de overstap gemaakt naar de sociale geneeskunde en heb ik de eerste 5 jaren als verzekeringsarts gewerkt en daarna bij een arbodienst. Vanaf 2011 werk ik als zelfstandig geregistreerd bedrijfsarts en  sinds maart 2018 ben ik werkzaam  voor WerkFijn.

Het is een boeiende uitdaging mensen op een gezonde manier aan het werk te houden. Ik ben ervan overtuigd dat werk een zeer positieve bijdrage kan leveren aan het welzijn van de mens. Hierbij wil ik graag werkgever en werknemer ondersteunen, zowel bij verzuimbegeleiding als preventie van verzuim. Mijn inzet is gericht op het vergroten van het werkplezier en het voorkomen van uitval door ziekte. Is er eenmaal sprake van verzuim door ziekte dan is mijn begeleiding gericht op een adequate re-integratie met als doel duurzame inzetbaarheid in werk. Hierbij richt ik mij vooral op mogelijkheden om werk te verrichten met als uitgangspunt dat passend werk bijdraagt aan het herstel van ziekte en langdurige volledige afwezigheid van werk leidt tot meer gezondheidsklachten.

Bij verzuim en re-integratie vind ik het van essentieel belang dat de regie in handen ligt van werkgever én werknemer. Zij kunnen samen tot oplossingen komen voor knelpunten in de arbeidssituatie, ontstaan door ziekte of andere redenen en de re-integratie vormgeven. Als bedrijfsarts kan ik daarbij ondersteunen door op door werkgever of werknemer  gewenste momenten te adviseren over de belastbaarheid van de medewerker, de prognose daarvan op de langere termijn en over re-integratiemogelijkheden. Zo nodig vraag ik informatie op bij behandelaars en verwijs ik zelf voor nader medisch onderzoek of behandeling. Op deze manier wordt stagnatie in re-integratie en onnodig langdurig verzuim voorkomen.

Naast het beoordelen van en begeleiden bij verzuim, waarbij ik een adviserende en coachende rol naar zowel medewerker en leidinggevende heb, gaat mijn aandacht vooral uit naar het voorkómen van verzuim, het stimuleren en onderhouden van vitaliteit van medewerkers. Op het spreekuur kunnen ook vragen van medewerkers met betrekking tot het bevorderen en onderhouden van hun vitaliteit ter preventie van verzuim besproken worden.

Ik probeer in mijn werk bovenstaande uitgangspunten en medische problemen van mensen te vertalen naar concrete adviezen, uiteraard met in achtneming van het medisch beroepsgeheim.