WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Casemanagement Basis – na 4 weken ziekteverzuim inzet casemanager

De eerste vier weken van het verzuim wordt de zieke werknemer begeleid door zijn leidinggevende. Wij adviseren wel om de leidinggevenden  te (laten) trainen hoe om te gaan met een ziekmelding.

De pro-actieve ondersteuning door een vaste casemanager begint bij ziekteverzuim vanaf 4 weken. De casemanager zal bij het gehele traject betrokken blijven, tot einde wachttijd WIA of totdat de werknemer hersteld/gere-integreerd is.

Alt tekst