WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Nieuws

Meer werkgeluk vertaalt zich in minder verzuim

Uit onderzoek om inzicht te krijgen in thema’s die bedrijven belangrijk vinden op het gebied van terugdringen van verzuim blijkt het volgende:

 • 7 op de 10 ondervraagden geeft aan dat zij aandacht voor werkgeluk belangrijk vinden in het voorkomen van verzuim
 • 2 op de 3 bedrijven een vindt vitaliteit van medewerkers en aandacht voor duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema de komende jaren

Werkgeluk en vitaliteit van medewerkers leeft iets sterker in grotere mkb-bedrijven en onder werknemers van 45 jaar of ouder. Hoe groter de organisatie, hoe vaker men het belang ziet van aandacht voor deze thema’s. In grotere mkb-bedrijven (50+ fte) gaat het om circa 75% van de ondervraagden, terwijl dit aandeel in kleinere mkb-bedrijven ongeveer tweederde bedraagt. Ongeacht branche zien bedrijven het belang van thema’s als werkgeluk en vitaliteit. In alle branches herkent minimaal 6 op de 10 ondervraagden het belang van aandacht voor werkgeluk en vitaliteit om verzuim te voorkomen. Gelukkig personeel is productiever, creatiever en loyaler aan de werkgever. Meer werkgeluk vertaalt zich in minder verzuim en betere bedrijfsresultaten.

Bron: Sazas

Lees meer

In een ideale wereld zijn we ook tijdens ons werk gezond bezig. Toch zitten we in Nederland gemiddeld 10 uur op een werkdag. Daardoor lopen we meer kans op ziektes zoals hart- en vaatziekten, diabetes type II, depressie, kanker en zelfs vroegtijdig overlijden. Beeldschermwerkers hebben daarnaast ook een verhoogde kans op klachten aan armen, nek en schouders. Gelukkig is de oplossing vrij simpel: regelmatig even opstaan en bewegen. Als je elk half uur in beweging bent, is de kans kleiner dat je ziek wordt.

In 2018 is het programma Preventie Beroepsziekten (PPBZ) gestart . Hier kunt u de activiteiten en opbrengsten lezen.

Voor kantoormedewerkers is het advies om staand te vergaderen en ook tijdens het telefoneren gaan staan of lopen.

Lees meer

C-support is er voor mensen die na drie maanden na COVID-19 nog steeds klachten hebben

C-support is een stichting die werkt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De stichting bestaat uit een team van ongeveer 100 professionals, een bestuurder en een Raad van Toezicht.

Team

De nazorgadviseurs van C-support werken door heel Nederland. Zij zijn de vaste contactpersonen voor de mensen die zich bij C-support hebben aangemeld. Als het nodig is, schakelt de nazorgadviseur een van onze medisch adviseurs in. Bijvoorbeeld om te overleggen of even mee te kijken. Dat kan een van de huisartsen zijn, maar ook een longarts of cardioloog. De nazorgadviseur kan ook andere experts inschakelen zoals arbeidsdeskundigen, financieel adviseurs en juristen. Onze medisch adviseurs zijn er ook voor (na)scholing van (zorg)professionals. En ze starten en denken mee in onderzoeken naar (de gevolgen van) COVID-19.

C-support model

C-support adviseert en ondersteunt mensen met langdurige coronaklachten. Ze kijken naar de klachten en naar de gevolgen van deze klachten op alle leefgebieden. Het kan gaan om lichamelijke en geestelijke gezondheid, het sociale leven, werk en inkomen. Ze kijken wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Ze helpen bij het vinden van de juiste zorgverleners. Bij problemen met werk en inkomen werken zij samen met arbeidsdeskundigen, juristen en financieel adviseurs. Goede zorg vraagt om professionals met actuele kennis van de ziekte. Zij delen hun kennis met zorgverleners en andere professionals. Dit doen ze door scholing via webinars en trainingen. Deze kennis komt voort uit onderzoek. Zij stimuleren onderzoek en adviseren over onderzoek naar Long COVID. C-support doet zelf geen onderzoek.

Voor wie zijn zij er?

Gelukkig herstellen de meeste mensen van COVID-19. Maar er is ook een groeiende groep mensen die na drie maanden nog steeds klachten heeft. C-support is er speciaal voor hen.

 

Lees meer

Ergonomie in de kinderopvang

Werken in de kinderopvang is een leuk maar ook zwaar beroep. De veelheid aan bewegingen brengt gezondheidsrisico’s met zich mee als deze bepaalde grenzen overschrijden en niet op een goede manier worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot kleine lichamelijke pijntjes die op den duur kunnen uitgroeien tot chronische lichamelijke klachten. Om te voorkomen dat je na je werk thuis op de bank van vermoeidheid instort en om te voorkomen dat je op latere leeftijd met lichamelijk klachten moet leren leven, is het belangrijk dat je nu verantwoord met je lichaam omgaat. Om de lichamelijke belasting in de kinderopvang zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk om de gezondheidsrisico’s te kennen. Bovendien is het belangrijk dat medewerkers in de kinderopvang zich aanleren om op een goede manier hun lichaam te belasten. WerkFijn organiseert hiervoor een training. Het doel van deze training is dat je, als medewerker in de kinderopvang, leert herkennen wat zware taken (handelingen) voor je lichaam zijn en dat je vervolgens samen met je collega’s oplossingen voor deze situaties bedenkt en toepast zodat je je lichaam op een verantwoorde manier kan belasten.

Lees meer

Workshop Krijg grip op stress

Bij Rovecom organiseren ze regelmatig een ‘broodje kennis’. Er wordt dan een presentatie aan alle medewerkers gegeven over een bepaald onderwerp. Vanuit het personeel was er ook behoefte aan een presentatie over hoe je een burnout kunt voorkomen. Wat zijn de voortekenen en hoe voorkom je een burnout.
Op 19 december jl. heeft Marisca Valk een presentatie gegeven voor 75 medewerkers met als onderwerp ‘Krijg grip op stress’. Deze presentatie is goed verlopen en erg goed ontvangen. Ze wilden hier graag een vervolg aangeven en Marisca is deze week gestart met interactieve workshops.

Lees meer

Investeren in vitaliteit

Bij Zeus Beton vinden ze goed werkgeverschap erg belangrijk. Daarom investeren ze in vitaliteit. Elke medewerker krijgt een PMO aangeboden. Door deelname aan het PMO krijgen de medewerkers meer inzicht in hun vitaliteit en gezondheid en krijgen ze advies hoe zij hun welzijn kunnen vergroten. De komen de weken is WerkFijn met de vitaliteitsbus aanwezig bij Zeus Beton.

Lees meer

Vacature bedrijfsarts

Bedrijfsarts WerkFijn

Als bedrijfsarts ondersteun en adviseer je vanuit een gedragsmatige visie. Je neemt een adviserende rol in naar de directie en leidinggevenden van de organisatie waarvoor je werkzaam bent, maar je bent tegelijkertijd in staat om in te spelen op het niveau en denkkader van de medewerkers tijdens het spreekuur.

WerkFijn

WerkFijn  richt zich op verzuimpreventie & duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Onze focus ligt op gezondheid, inzetbaarheid en het voorkomen van uitval. We leveren maatwerk per bedrijf en zorgen voor korte toegangstijden. Bij WerkFijn kijken we altijd naar wat een medewerker nog wel kan.  Niet de beperkingen, maar juist de mogelijkheden van de medewerker stellen we centraal. De eigen verantwoordelijkheid en het belang van medewerkers bij blijvend gezond werken vinden wij belangrijk. We zien duurzame inzetbaarheid als een gedeelde verantwoordelijkheid van de organisatie én haar medewerkers. Gedragsverandering van management, leidinggevenden en medewerkers vormt daarvoor de basis.

Functieomschrijving

Als bedrijfsarts heb je een ruime mate van vrijheid. Dit betekent dat er ruimte is voor jouw ideeën, werkwijze en persoonlijke & professionele ontwikkeling. Je werkt samen met klanten van WerkFijn, maar ook met collega’s. Je bent een adviseur, kritisch maar opbouwend, vanuit de gedragsmatige visie.

Wat verwachten wij van je?

 • Een BIG registratie. Bij voorkeur zelfstandig bedrijfsarts
 • Communicatief zeer vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
 • Geduldig op alle niveaus (van directie tot laag opgeleide medewerkers)
 • Empathisch naar de (zieke) werknemer, maar ook besluitvaardig en standvastig in het innemen van standpunt & bijbehorend advies
 • Kunnen omgaan met de (soms tegengestelde) belangen van werkgever/ werknemer
 • Enthousiast, positief, proactief, doortastend, resultaatgericht en flexibel

Wat hebben wij jou te bieden?

WerkFijn is een groeiend bedrijf. WerkFijn opereert regionaal en werkt met diverse klanten. Wij bieden jou een prettige werksfeer in een enthousiast en servicegericht team.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Jenet Bel, directeur, via  0523 208 175 of j.bel@werkfijn.nl

Neem voor meer details over onze organisatie een kijkje op onze website www.werkfijn.nl

 

 

Lees meer

Acht tools om hybride werken te laten slagen

Veel mensen werken nog steeds een groot deel van hun werkweek vanuit huis. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de voorkeur uitgaat naar een 50-50%-verdeling van werken op kantoor en thuiswerken. Hybride werken biedt voordelen, maar er zijn ook uitdagingen. Daarom ontwikkelde TNO in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een toolbox die werkgevers en werknemers helpt om effectiever, gezonder en fijner hybride te werken.

Lees hier de acht tools waarbij je handvatten en informatie krijgt aangereikt om hybride werken te laten slagen.

Lees meer

Beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie.

Beleid tegen psychosociale belasting

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen  psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • pesten
 • discriminatie

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

Aanstellen vertrouwenspersoon

Bedrijven kunnen, in overleg met de  ondernemingsraad, kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon:

 • buiten het bedrijf: bijvoorbeeld via de arbodienstverlener of brancheorganisatie;
 • binnen het bedrijf: een eigen medewerker die opgeleid wordt tot vertrouwenspersoon of speciaal hiervoor is aangesteld (vooral bij grote organisaties).

Het is niet verstandig om een bedrijfsmaatschappelijk werker of personeelsfunctionaris, naast de reguliere taak, aan te stellen als vertrouwenspersoon. Dit kan conflicten in de reguliere taken tot gevolg hebben.

Aandachtspunten

 • Afhankelijk van de samenstelling van het personeelsbestand kan een bedrijf ervoor kiezen om meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen. Hierbij kan gelet worden op geslacht, leeftijd of afkomst, zodat het slachtoffer terecht kan bij iemand waarbij hij zich het best op zijn gemak voelt.
 • Zorg ervoor dat de vertrouwenspersoon het bedrijf goed kent en gemakkelijk toegankelijk is voor de werknemers.
 • Geef de vertrouwenspersoon een eigen kamer die afgesloten kan worden.
 • Naast het aanstellen van een vertrouwenspersoon is het van belang dat een bedrijf een duidelijk beleid heeft tegen ongewenst gedrag en zelf het goede voorbeeld geeft. Voorkomen blijft immers beter dan genezen.
Lees meer

Fijne feestdagen

Namens alle medewerkers van WerkFijn wensen wij u hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2023!

Lees meer