WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Nieuws

Stress groeit bij werknemers

Nederlanders vallen vaker uit door stress op het werk en de werkdruk zal de komende jaren alleen maar toenemen. Dat blijkt uit cijfers en een overheidsadvies die gisteren gepubliceerd zijn.

Het afgelopen jaar groeide het aantal mensen dat zich langdurig ziek meldde om stressklachten met 11 procent. In bijna een kwart van de gevallen ging het om overspanning of een burn-out. Bij die klachten ligt een werknemer er gemiddeld 240 dagen (gedeeltelijk) uit. Dat kost een bedrijf 315 euro per dag. Vooral sectoren als het onderwijs, gezondheidszorg en openbaar bestuur worden getroffen. Bij bedrijven met meer dan 250 werknemers komt de stressproblematiek vaker voor dan bij kleinere bedrijven. In de bouw speelt het probleem het minst.

In onze trainingen en workshops voor leidinggevenden wijzen wij hun erop dat het heel belangrijk is om oog te hebben voor klachten van medewerkers. Zodat ze het gesprek op gang brengen en voorkomen dat de klachten zich opstapelen.

Lees hier het hele artikel

Lees meer

Workshop “Ballen hooghouden”

Doel:

Leren hoe je alle ballen in de lucht kunt houden en ook nog wat tijd voor jezelf over hebt.

Inhoud:

We kunnen als mens enorm worstelen met alles wat we te doen hebben. Zo wil je een leuke man/vrouw zijn, een lieve papa of mama, een goede collega, een zorgzame dochter/zoon en een lieve zus/broer. Je wilt sociaal zijn, lekker kunnen sporten of ontspannen en het huishouden op orde houden. En dan hebben we het nog niet over het actief zijn op social media en het hebben van een eigen carrière. Maar hoe doe je dat allemaal? Hoe houd je al die “ballen” in de lucht? En hoe zorg je ervoor dat je ook nog wat tijd voor jezelf hebt?  Tijdens de workshop worden er leuke & leerzame oefeningen gedaan.

Duur:

2,5 – 3 uur

Voor wie?

Voor medewerkers van bedrijven die graag willen:

– weten welke ‘ballen’ jij allemaal hoog wilt houden?

– leren hoe je prioriteiten kunt stellen?

– focus brengen in je drukke leven?

– energie/ balans ervaren?

– weten wat nu echt belangrijk voor je is?

Resultaat:

Aan het einde van de training ga jij naar huis met meer kennis en (persoonlijke) inzichten.

 

Lees meer

Het belang van een goede leidinggevende

Leidinggevenden kunnen het verschil maken met hun manier van leidinggeven.  Een effectieve leidinggevende is van onschatbare waarde voor elk bedrijf of organisatie. Ze fungeren als de lijm die het team bijeenhoudt, ze bieden begeleiding, inspiratie en een duidelijke richting voor degenen die onder hen werken. Het belang van een goede leidinggevende kan niet genoeg worden benadrukt.

Ten eerste is een goede leidinggevende cruciaal voor het motiveren van werknemers. Ze zijn in staat om een positieve werkomgeving te creëren waarin teamleden zich gewaardeerd voelen en worden aangemoedigd om hun beste werk te leveren. Door een mix van empathie, communicatievaardigheden en strategisch denken kunnen leidinggevenden de juiste balans vinden tussen het stellen van uitdagende doelen en het ondersteunen van hun team om deze doelen te bereiken. Daarnaast zijn goede leidinggevenden essentieel voor het behoud van talent binnen een organisatie. Werknemers vertrekken vaak niet vanwege het werk zelf, maar vanwege problemen met hun directe leidinggevenden. Een effectieve leidinggevende begrijpt de behoeften en zorgen van hun teamleden en werkt actief aan het creëren van een omgeving waarin mensen gedijen en zich kunnen ontwikkelen. Dit resulteert niet alleen in een hogere mate van betrokkenheid en tevredenheid onder werknemers, maar ook in een vermindering van de kosten en verstoringen die gepaard gaan met een hoog personeelsverloop.

Lees meer

Los-Laten……………..zoo lekker!

Vorige week hebben we weer een workshop mogen verzorgen bij een klant van ons : Los-Laten……….zo lekker!

Doel:
Inzicht verkrijgen in Balans, Acceptatie, Loslaten en Welbevinden.

Inhoud:
Hoezo beren op de weg, valkuilen, geluksvogel of pechvogel?
Werken gaat over produceren, tijdsdruk, reorganiseren, verantwoordelijkheden, digitaliseren, samenwerken etc. Daarnaast is er in ons privé leven van alles gaande: verplichtingen van jou en jouw directe omgeving, zorgen, ambities, verantwoordelijkheden etc. Vaak is dit in balans, soms een hobbel of wellicht momenten dat het even niet meer gaat.
Probeer het kluwen van verstrengelde belangen helder te krijgen. Waar draait het om? Waar sta jij in het geheel? Erkennen van eigen behoeften en de ander niet uit het oog verliezen. Ruimte creëren voor persoonlijke groei, ruimte die nodig is om gelukkig te zijn/worden en te blijven.

Resultaat:
Deelnemers zijn zich bewust hoe tot rust te komen.

Lees meer

Te veel zitten is ongezond

Uit eerder onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dat langdurig zitten het risico verhoogt op hart- en vaatziekten. Mensen die meer dan 8 uur per dag zitten en weinig bewegen, hebben 74% meer kans op hart- en vaatziekten dan mensen die minder dan 4 uur per dag zitten en veel bewegen. Ook zijn er aanwijzingen dat langdurig zitten het risico op diabetes, depressieve klachten en sommige vormen van kanker verhoogt.

Eenvoudige adviezen

In plaats van sportprogramma’s (waar alleen medewerkers aan mee doen die  toch al fit zijn)  bereik je met een aantal eenvoudige adviezen een grotere doelgroep. Denk hierbij aan:

 • Staan of lopend vergaderen
 • Sta op tijdens telefoneren of wanneer een gesprek met een collega gevoerd wordt
 • Iedereen zelf koffie of thee halen
 • Verlaat de computer/werkplek tijdens de vaste pauzes op het werk
 • Zorg dat de printer ver van de werkplek af staat zodat er gelopen moet worden om de geprinte documenten te bemachtigen

Van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder zit 26% meer dan 8,5 uur op een gemiddelde dag. Nederland is hiermee ‘Europees kampioen zitten’. In geen enkel ander land zit zo’n groot deel van de bevolking zoveel uren per dag. Dat blijkt uit onderzoek van TNO.

Lees meer

Vacature bedrijfsmaatschappelijk werk

WerkFijn

WerkFijn  richt zich op verzuimpreventie & duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Onze focus ligt op gezondheid, inzetbaarheid en het voorkomen van uitval. We leveren maatwerk per bedrijf en zorgen voor korte toegangstijden. Bij WerkFijn kijken we altijd naar wat een medewerker nog wel kan.  Niet de beperkingen, maar juist de mogelijkheden van de medewerker stellen we centraal. De eigen verantwoordelijkheid en het belang van medewerkers bij blijvend gezond werken vinden wij belangrijk. We zien duurzame inzetbaarheid als een gedeelde verantwoordelijkheid van de organisatie én haar medewerkers. Gedragsverandering van management, leidinggevenden en medewerkers vormt daarvoor de basis.

Functieomschrijving

Als bedrijfsartsmaatschappelijk werk  heb je een ruime mate van vrijheid. Dit betekent dat er ruimte is voor jouw ideeën, werkwijze en persoonlijke & professionele ontwikkeling. Je werkt samen met klanten van WerkFijn, maar ook met collega’s. Jouw werkzaamheden bestaan uit :

 • Het voeren van preventieve en curatieve gesprekken bij (dreigende) uitval door psychosociale stress, door o.a. verlies van regie en motivatie, door overbelasting, onveiligheid, rouw en/of andere privé gerelateerde stress situaties
 • Samenwerken met een multidisciplinair team, dat onder andere bestaat uit een bedrijfsartsen, bedrijfsartsondersteuner, casemanagers en binnendienst. Door deze betrokkenheid van en samenwerking met collega’s van andere disciplines kan je sneller schakelen in het herstelproces.

Wat verwachten wij van je?

 • Een afgeronde HBO opleiding tot maatschappelijk werker
 • Minimaal 3 jaar ervaring opgedaan in de functie van bedrijfsmaatschappelijk werker
 • De standplaats is Zwolle, maar er moet bereidheid zijn om ook in Hardenberg te werken
 • Communicatief zeer vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
 • Geduldig op alle niveaus (van directie tot laag opgeleide medewerkers)
 • Empathisch naar de (zieke) werknemer, maar ook besluitvaardig en standvastig in het innemen van standpunt & bijbehorend advies
 • Kunnen omgaan met de (soms tegengestelde) belangen van werkgever/ werknemer
 • Enthousiast, positief, proactief, doortastend, resultaatgericht en flexibel

 

Wat hebben wij jou te bieden?

WerkFijn is een groeiend bedrijf. WerkFijn opereert regionaal en werkt met diverse klanten. Wij bieden jou een prettige werksfeer in een enthousiast en servicegericht team.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Jenet Bel, directeur, via  0523 208 175 of j.bel@werkfijn.nl

Neem voor meer details over onze organisatie een kijkje op onze website www.werkfijn.nl

Lees meer

Pesten

Het komt nog te vaak voor, zelfs in een volwassen omgeving als de werkvloer. Pesten op het werk gaat in de meeste gevallen heel geniepig. Van roddelen tot kwetsende grapjes en van beledigingen tot persoonlijk, verbaal aanvallen

Wat zegt de wet over pesten op de werkvloer?

Volgens de Arbowet valt pesten onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een dergelijke belasting te beperken of beter nog, om deze te voorkomen. Dat kan onder meer door het meenemen van het antipestbeleid in de verplichte “RI&E” (Risico Inventarisatie & Evaluatie).

Vanzelfsprekend ligt het voor de hand dat een gepeste werknemer eerst bij de werkgever aanklopt.

Wat kan je als werkgever doen?

Wat moet je doen om pestgedrag te voorkomen en te beperken. Kort samengevat moet je een beleid voeren en dus gerichte maatregelen te nemen tegen pesten.

Maatregelen die je als werkgever tegen pesten kan nemen:

 1. Stel een duidelijk beleid op.

Eventueel in samenwerking met de OR. In dat beleid staan ook duidelijke sancties opgenomen ingeval van overtreding. Denk dan bijvoorbeeld aan een officiële waarschuwing, aan schorsing (al dan niet met behoud van loon) of als ultimum remedium ontslag. Het beleid moet duidelijk zijn. Dat houdt in dat het beleid kenbaar wordt gemaakt onder het personeel. Dat kan door middel van het versturen van e-mails, verwijzingen naar het beleid op het mededelingenbord, verwijzingen op intranet of tijdens functioneringsgesprekken. Een goed beleid tegen agressie en pesten op de werkvloer voorkomt ziekteverzuim.

 1. Stel een vertrouwenspersoon in.

Maak de werknemers  er ook mee bekend dat er een dergelijk persoon binnen de organisatie is en laat aan uw werknemers weten hoe zij hem of haar kunnen bereiken.

 1. Geef zelf het goede voorbeeld.

Ga dus niet mee in het pestgedrag. Steun het slachtoffer en spreek de dader aan. Dit lijkt voor de hand liggend, maar TNO concludeerde dat in de helft van de gevallen de leidinggevenden niets deden.

 1. Zorg voor een sociaal gevoel op de werkplek

Als werknemers het fijn hebben met elkaar, kan dit het pestgedrag verminderen. Het zal bovendien je werknemers meer tevreden houden. Dit alles zal leiden tot een beter imago.

 

 

 

 

 

 

Lees meer

Wat is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt?

Artikel 4 Wet WIA

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling duurzaam slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur.

 • Voor een vervroegde WIA-aanvraag wordt onder duurzaam verstaan: een medisch stabiele of verslechterde situatie
 • Bij een WIA-aanvraag bij einde wachttijd wordt onder duurzaam mede verstaan: een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat.

Het gaat dus niet om GBM en een medewerker hoeft niet terminaal te zijn voor een vervroegde WIA-aanvraag.

https://ap.lc/FuQaI

Lees meer

Voorkomen van psychisch verzuim blijft aandachtspunt

Voor het eerst sinds 2014 is er in het afgelopen jaar weer sprake van een daling van het jaarlijkse gemiddelde verzuim. In 2023 komt het gemiddelde verzuimpercentage uit op 4,6% (ten opzichte van 4,7% in 2022). Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland bleef in december 2023 met 5,1% gelijk aan de maand ervoor. De stijgende trend van langdurend verzuim door psychische klachten zette in 2023 wel door. Voor 2024 blijft het voorkomen van psychisch verzuim dan ook een belangrijk aandachtspunt. Ruim één op elke vijf verzuimdagen komt door klachten die verband houden met stress. Werkgevers en medewerkers hebben hierin allebei een rol te vervullen. Marisca Valk geeft zowel voor leidinggevenden als voor medewerkers workshops om signalen tijdig te herkennen.

Lees meer

Geen aanvraag herbeoordeling werknemer tijdelijk medisch WGA 80 – 100%

Op dit moment zijn de wachttijden voor de beoordelingen van een WIA-uitkering lang. Het UWV neemt maatregelen om deze wachttijden te verminderen. Eén van de maatregelen is dat een werkgever  geen herbeoordeling meer hoeft aan te vragen voor werknemers met een WGA-uitkering die om medische redenen tijdelijk 80-100% arbeidsongeschikt zijn. Rond het moment dat u als werkgever deze herbeoordeling altijd aanvroeg, neemt het UWV nu zelf contact op met de werknemer.

Wat betekent de nieuwe aanpak voor u als werkgever?

 • U hoeft niet langer zelf een herbeoordeling aan te vragen rond de datum die de verzekeringsarts heeft vastgesteld om de medische situatie van uw werknemer opnieuw te bekijken.
 • Als wij na het contact met uw werknemer beslissen dat er iets verandert in de situatie, krijgt u automatisch een kopie van de brief of beslissing.
 • U en uw werknemer hebben meer duidelijkheid over wanneer uw werknemer misschien kan beginnen met re-integreren.

Lees verder op de website van het UWV 

Lees meer