WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Nieuws

Burn out

Al sinds 2013 neemt het aantal werknemers met burn-outklachten toe. Uit onderzoek van TNO blijkt  dat burn-outklachten ontstaan door een combinatie van persoonlijkheidskenmerken, maatschappelijke ontwikkelingen en arbeidsomstandigheden.

Wat is een burn-out?

Een burn-out gaat in de kern over een verstoorde balans tussen de belastbaarheid en de belasting van de werknemer. Belastbaarheid en de belasting hoeven niet altijd perfect in evenwicht te zijn. In sommige periodes is het nu eenmaal drukker dan in andere periodes en dat brengt werkdruk met zich mee. Dat is niet erg. Sterker nog: sommige werknemers presteren juist beter onder druk.

Is die belasting langere tijd niet in evenwicht met de belastbaarheid, dan kan dat leiden tot een burn-out. Als een werknemer in een burn-out beland, ben je overduidelijk te laat. Je wilt juist aan preventie doen en voorkomen dat een werknemer een te hoge belastbaarheid krijgt.

 Blijf in gesprek

Bescherm werknemers tegen een burn-out door met hen te praten over wat zij nodig hebben om hun werk gezond, veilig en met plezier te kunnen doen. De sleutel tot het voorkomen van burn-outs bij werknemers is praten, praten, praten. Vraag werknemers of er zaken zijn die hen frustreren, wat zij nodig hebben en wat zij graag zouden willen. Besef dat werknemers – hoe open je houding ook is – niet altijd bij je aan zullen willen kloppen. Het verhaal kan te persoonlijk zijn of een werknemer vindt het te ongemakkelijk om zijn verzoek met je te delen. Maak daarom duidelijk bij welke andere partijen je werknemers terecht kunnen. Denk aan de bedrijfsarts, de vertrouwenspersoon, de ondernemingsraad, de preventie-medewerker of de HR-afdeling.

Volg het advies van de experts

Komt je werknemer ondanks alle goede bedoelingen in een burn-out terecht, houd je dan aan het advies van de bedrijfsarts. En luister goed naar wat de werknemer nodig heeft. Het devies was altijd waar mogelijk wekelijks een contactmoment hebben met je zieke werknemer, zodat de werknemer contact houdt met werk. Zo ontstaat er geen afstand tot werk; de angst was dat die afstand zou zorgen voor langer verzuim. Door nieuwe inzichten over burn-outs is de richtlijn voor psychische problemen aangepast en adviseren veel bedrijfsartsen nu om de eerste tijd juist geen contact te hebben. In die tijd kan de zieke werknemer tot rust komen; contact met werk verhoogt de druk en heeft een negatieve impact op het herstel. Maar ook hiervoor geldt dat geen werknemer en geen situatie hetzelfde is. Volg het advies van de experts.

Lees meer

Krijg inzicht in jouw gezondheid en leer jezelf blijvende gezonde gewoontes aan

WerkFijn houdt zich bezig met het gezond houden van medewerkers. Dat gaat  onder meer over gezond eten, genoeg bewegen, stressmanagement, verminderen of vermijden van genotmiddelen als alcohol en drugs, genoeg slaap en het ontwikkelen van een goed immuunsysteem. Met onze speciale weegschaal kunnen wij een aantal waarden goed in kaart brengen.  Dit zijn:

 • BMI
 • vetpercentage
 • visceraal vetniveau (=vetmassa rond organen)
 • spiermassa
 • vloeistof
 • botmassa
 • basaal metabolisme ( =minimale hoeveelheid energie die nodig is)
 • metabolische leeftijd
 • inschatting conditieniveau

Met deze metingen worden medewerkers in staat gesteld om hun leefstijl blijvend te veranderen. Wij willen mensen motiveren om zelf de controle te nemen over hun gezondheid. Door een gezonde leefstijl te hanteren kunnen veel welvaartsziekten voorkomen worden. Denk bijvoorbeeld aan diabetes type 2, obesitas of hart- en vaatziekten.

 

Lees meer

Week van de Werkstress

De Week van de Werkstress vindt dit jaar plaats van 14 tot en met 18 november. Deze week is bij uitstek geschikt om werkstress onder de aandacht van werknemers te brengen.

Dit jaar is er niet alleen aandacht voor de mentale staat van werknemers, maar ook voor fysiek lekker in je vel zitten. Er is een groot personeelstekort, werknemers moeten na het thuiswerken vanwege de coronapandemie op zoek naar een nieuwe werk-privébalans en steeds meer jonge werknemers ervaren stress op het werk. Werknemers hebben behoefte aan een goede balans tussen stress en energie.

De gevolgen van de coronapandemie zijn in 2022 enorm zichtbaar geworden voor organisaties en werknemers. Een enorm personeelstekort, een vernieuwde werk-privébalans, steeds meer jonge medewerkers die stress op het werk ervaren. Het belang van het creëren van een werkklimaat met productieve en tevreden medewerkers waarbij een goede balans tussen stress en energie cruciaal is, wordt alsmaar groter.

Een goede manier om werkstress te voorkomen, is door te werken aan de fysieke èn mentale kracht van je medewerkers. Bij mentale kracht draait het om het vermogen om goed om te gaan met (dreigende) stress, tegenslag en verandering. Alleen door jezelf (als persoon of organisatie) en de beschikbare hulpbronnen goed te kennen, weet je hoeveel gewicht je aankunt. Gezond leven is van belang om deze hulpbronnen aan te vullen. Het verhoogt je natuurlijke weerstand, fysiek, mentaal en emotioneel.

Als mentaal sterke organisatie ben je voorbereid op veranderingen, stress en tegenslag. Daar kun je gericht aan werken: door het werk slim te organiseren, door te werken aan een cultuur van vertrouwen en verbinding en door persoonlijke en professionele ontwikkeling te stimuleren.

Lees meer

De DISC analyse

De DISC analyse ofwel DISC profiel analyse helpt om inzicht te krijgen in menselijk gedrag. DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit. Met behulp van DISC breng je kwaliteiten in kaart van jezelf en het team.

DISC wordt o.a. toegepast bij coaching, persoonlijke ontwikkeling, re-integratie, teambuilding, veranderprocessen, werving en selectie en om vaardigheden op het gebied van communicatie, conflicthantering, samenwerken, leidinggeven, visie ontwikkeling en begeleiden of implementeren van veranderingen.

Kennis en analyse van het DISC model biedt de mogelijkheid om uzelf, medewerkers, collega’s, partner en klanten beter te begrijpen. Hierdoor kunt u beter aansluiten op ieders persoonlijke behoeften, conflicten voorkomen of verminderen, verschillen in anderen beter waarderen en bouwen aan onderling vertrouwen.

De kracht van het DISC-instrument zit hem in de eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen. Er is geen goed of fout. DISC is een instrument dat wereldwijd wordt gebruikt en dus bij ook internationaal opererende bedrijven kan worden toegepast. Wat levert DISC op?

 • betere onderlinge communicatie
 • diepgaand inzicht in de eigen persoonlijkheidsstijl
 • conflicten oplossen of voorkomen
 • onderlinge verschillen te waarderen
 • positiever en effectiever samenwerken

Bij WerkFijn kunt u terecht voor een afname van het DISC profiel.  Marisca Valk is gecertificeerd DISC trainer. Een afname kan individueel en ook voor complete teams.

Lees meer

Het begin van het terugdringen van de achterstanden bij het UWV is er

Om iets te doen aan de achterstanden is het UWV op 1 oktober begonnen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden zij dan niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA).

Met deze tijdelijke maatregel geven ze deze mensen sneller zekerheid over hun toekomst en kunnen verzekeringsartsen worden ingezet voor andere beoordelingen. De vereenvoudigde beoordeling houdt in dat mensen die de grens van twee jaar ziekte bereiken tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 en dan 60 jaar of ouder zijn, alleen beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige. Mensen krijgen in principe dan een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100), tenzij ze nog werken en minder dan 35 procent inkomensverlies hebben, de grens om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering. In dat geval krijgen ze geen uitkering, zoals nu ook het geval is.

Belangrijk hierbij is dat door deze maatregel niemand benadeeld wordt. In alle gevallen geldt dat werknemer en werkgever moeten instemmen met de vereenvoudigde beoordeling. Het blijft dus mogelijk om een beoordeling door een verzekeringsarts te vragen. Ook houden cliënten de mogelijkheid om in bezwaar te gaan, zoals bij elk ander besluit van UWV.

Naast deze maatregel is ook een andere maatregel ingegaan op 1 oktober. Die maatregel geldt voor een kleine groep cliënten en houdt in dat UWV vijf jaar geen herbeoordeling gaat uitvoeren bij mensen in de IVA en in de Wajong, die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard en die ondanks hun beperkingen inkomsten uit werk verwerven . Lees hier het hele artikel.

Lees meer

Stoptober

Stoptober is een jaarlijks terugkerend evenement van 28 dagen in oktober. Duizenden mensen stoppen met roken in die maand. Uit onderzoek blijkt dat mensen vaker gestopt blijven als ze samen met anderen mensen stoppen. Daarom is oktober uitgeroepen tot dé maand om samen te stoppen met roken. Eén maand niet roken is voor velen namelijk genoeg om een definitieve punt te zetten achter een rokers carrière.  De zorgverzekering vergoedt maximaal één keer per jaar een stoppen met roken programma.

Lees meer

Het is belangrijk dat werkgevers goed worden bijgestaan bij de verzuimbegeleiding

Het ziekteverzuim is het afgelopen kwartaal licht gedaald, maar het ligt nog altijd op 5,4 procent. Zorgelijk is vooral het aanhoudend aandeel psychisch verzuim, omdat dat doorgaans ook langer duurt. Onze focus ligt op preventie en dat is vooral bij het voorkomen van psychisch verzuim enorm belangrijk. Maar als medewerkers wel uitvallen door ziekte kunnen onze casemanagers  de verzuimbegeleiding overnemen of als een werkgever kiest voor het “eigen regie model” kunnen wij altijd adviseren wat de beste interventie is. Als iemand door ziekte uitvalt komt er meer bij kijken dan alleen het loon doorbetalen en vervanging regelen. Werkgever en werknemer hebben ook een aantal re-integratieverplichtingen die al vanaf de eerste week van ziekmelding ingaan. Daarom is het heel belangrijk dat werkgevers goed worden bij gestaan.

Lees meer

Basiscontract (maatwerkregeling)

Basiscontract 

Volgens de Arbowet moet u als werkgever een overeenkomst hebben met een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Die overeenkomst noemen we het basiscontract. Als werkgever kunt u het basiscontract opstellen via een vangnetregeling of een maatwerkregeling. Kiest u voor de maatwerkregeling? Dan kunt u een overeenkomst met WerkFijn aangaan.

Voordelen van de maatwerkregeling voor werkgever en werknemer

De maatwerkregeling creëert flexibiliteit en daarmee de mogelijkheid om bij de eigenschappen van de organisatie aan te sluiten. Samen met de arbodienst bekijken werkgever en werknemer wat nodig is voor optimale arbeidsomstandigheden en welke deskundigen hierbij van dienst kunnen zijn. Dit biedt mogelijkheden om preventie en duurzame inzetbaarheid op de agenda te zetten en niet alleen verzuimbeleid

Heeft u nog geen basiscontract? Neem gerust contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek over een samenwerking die past bij uw organisatie. Wij hebben verschillende disciplines in huis, we zullen per casus kijken aan welke discipline er behoefte is. Zodat er zowel voor de werknemer als voor de werkgever de juiste interventie wordt ingezet.

 

Lees meer

Uitbreiding medisch team

Wij zijn heel blij dat wij ons medisch team hebben kunnen uitbreiden met de komst van Debbie Westemeijer. Debbie is haar carrière begonnen als fysiotherapeut. In 2017 heeft zij de opleiding tot Physician Assistant gevolgd. Ze is een BIG-geregistreerde medische professional die zelfstandig geneeskundige zorg kan bieden. Hierbij valt te denken aan onderzoeken, diagnoses stellen, behandelen en begeleiden. Dit doet zij in samenwerking met een gecertificeerde bedrijfsarts. Een Physician Assistant is breed opgeleid en heeft daarom ruime medische kennis en vaardigheden.

Lees meer

Tips voor als de temperatuur stijgt

De temperaturen lopen de komende dagen behoorlijk op. Hoge temperaturen vormen vooral een gezondheidsrisico voor ouderen, zwangere vrouwen, mensen met overgewicht en chronisch zieken. Daaronder vallen ook mensen met long- of hartproblemen en mensen die medicijnen tegen een hoge bloeddruk gebruiken.

Effecten van warmte

Uit onderzoek blijkt dat temperatuurstijging effect heeft op de productiviteit. Is het 25 graden of warmer, dan daalt de productiviteit met zo’n 2% per graad. Bij warmte neemt ook het concentratievermogen af. Dit vormt een extra risico op ongevallen.

Wetgeving

Als werkgever bent u verplicht uw mensen een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. In geval van hitte betekent dit dat de warmte niet schadelijk mag zijn voor de gezondheid van uw werknemers. Een maximumtemperatuur is niet vastgesteld; het is aan u en uw werknemer om hier afspraken over te maken. Dit kunt u eventueel samen met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging doen.

Enkele tips voor als de temperatuur stijgt:

 • Drink voldoende water. Door de warmte gaat u zweten, verliest u vocht en daardoor energie. Als u te weinig drinkt, wordt u sneller moe. Drink bij voorkeur lauwwarme thee (ijskoud water laat de temperatuur in uw lichaam stijgen).
 • Gebruik waar mogelijk minder verlichting en zet apparaten die veel warmte produceren zo veel mogelijk uit (of plaats ze in een aparte ruimte).
 • Draag luchtige kleding, pas eventueel tijdelijk de kledingvoorschriften aan.
 • Zorg voor goede ventilatie op de werkplek.
 • Zorg dat u goed zit. Bij thuiswerken is de juist zithouding altijd een punt van aandacht, maar het materiaal waarop u zit speelt nu ook mee. Een van de voornaamste plekken waar u zweet is namelijk de rug. Ga daarom niet op een plastic stoel of bank zitten waardoor zweet niet goed vanaf de huid kan verdampen. Plastic voelt niet prettig aan op een bezwete huid en u koelt er bovendien minder goed door af.
 • Werkt u buiten? Het is belangrijk uw huid te beschermen. Breng elke twee uur zonnebrandcrème aan, minimaal factor 15. Draag een T-shirt en een pet en werk zo veel mogelijk in de schaduw.
 • Raadpleeg bij medische problemen tijdig een (bedrijfs)arts.

Op de website van het RIVM vindt u informatie over het hitteplan dat momenteel actief is

Lees meer