WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Nieuws

Demedicaliseren

Demedicaliseren: het loskoppelen van ziekte en verzuim. Demedicaliseren bespaart geld, dringt oneigenlijk verzuim terug en draagt bij aan een gezonde bedrijfscultuur.

De visie van WerkFijn is daarom ook : Iemand die ‘ziek’ is, is niet per definitie arbeidsongeschikt. Verzuim hoeft niet altijd medisch opgelost te worden. Onze focus ligt op aandacht, gedrag en mentaliteit.

Wanneer een medewerker zich meldt met een probleem, moet als eerste het probleem worden verhelderd. Dit moet zodanig gebeuren dat dit probleem en de factoren die daartoe geleid hebben, zichtbaar worden zonder dat eenzijdig de medische kant belicht wordt. Gebeurt dit niet, dan ontstaat er risico op onnodige medicalisering. Meestal wordt een ziekmelding vanuit medisch perspectief benaderd. Het verzuimgesprek gaat vaak over ziek zijn. En dat terwijl 70% van de verzuimgevallen een niet-medische oorzaak heeft.

Pas na een goede probleemverheldering is het mogelijk te bepalen of advies ingewonnen moet worden over de medische aspecten van het probleem. Wanneer dit consequent wordt toegepast, ziet men een sterke daling van het aantal adviesvragen aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan dan zijn energie en kunde richten op waar hij het beste in is: de medische aspecten. Is het probleem helder, dan kan de juiste professional ingezet worden.

Hieronder een aantal casussen van hoe wij het bij WerkFijn oppakken.

Lees meer

Mentale check-in

Nu  thuiswerken een verlenging krijgt, begint het bij de helft van de mensen toch een beetje te kraken. Het is zelfs zo dat een deel van de mensen te kampen krijgt met burn-out klachten door thuiswerken. Het stressniveau is gestegen onder de thuiswerkers en dat uit zich in verschillende klachten. Het gaat hierbij zowel om lichamelijke als om psychische klachten.

Lichamelijke klachten

Mensen die thuiswerken krijgen met diverse lichamelijke klachten te maken als een burn-out in zicht is. Een van de veelvoorkomende klachten is duizeligheid en hyperventilatie. Ook slapeloosheid komt voor net als het gevoel uitgeput te zijn. Andere symptomen van burn-out klachten door thuiswerken zijn onder meer hoofdpijn, hartkloppingen, hoge bloeddruk en het gevoel van benauwdheid. Het is belangrijk om tijdig hulp te zoeken bij dergelijke lichamelijke klachten.

Psychische klachten

Naast lichamelijke klachten die gelet op typische burn-out klachten een mentale oorzaak hebben, zijn er eveneens psychische klachten. Een typisch voorbeeld van dergelijke klachten zijn concentratie- en geheugenproblemen. Andere symptomen die zich voordoen zijn angstklachten net als onzekerheid en besluiteloosheid. Een kort lontje hebben en prikkelbaarheid zijn eveneens veelvoorkomende klachten door thuiswerken.

Voor het ondersteunen van de mentale veerkracht en sociale verbinding in de thuiswerkende situatie kunt u bij WerkFijn terecht. Onze professionals bieden een veilige omgeving om onzekerheden en gevoelens van ongemak te uiten en praktische tips te geven afgestemd op de persoonlijke situatie van zowel medewerkers als leidinggevenden.

Lees meer

Wat te doen bij burn-out klachten?

Mensen die een burn-out hebben zijn niet alleen mentaal maar ook fysiek uitgeput. Toch moeten ze zelf aan de bel trekken. Ze moeten zo snel mogelijk het gesprek met hun  leidinggevende aangaan. Duidelijk zijn in het gesprek en aangeven waar het mis gaat in het functioneren. Het is verstandig om direct een afspraak te maken bij de bedrijfsarts of bij bedrijfsmaatschappelijk werk. Als ze niet adequaat geholpen worden bij uitputtingsklachten, dan kunnen ze zo tot acht maanden thuis zitten. Mensen zakken steeds verder weg als ze thuis op de bank zitten. Het is dus zaak om heel snel de eerste gesprekken met bedrijfsmaatschappelijk werk in te plannen. Ze moeten leren om met stress om te gaan. Intussen moet de medewerker zelf ook stappen ondernemen:

 • Zorgen voor een goede structuur
 • Goed slapen
 • Hun werkritme overdag vasthouden
 • Gaan wandelen
 • Niet teveel hooi op hun vork nemen
 • Alles stap voor stap doen
 • Hulp vragen aan vrienden voor boodschappen en huishoudelijke taken
Lees meer

Re-integreren na een burn-out: Kans op terugval is groter door corona

Na een burn-out weer beginnen met werken is gewoonlijk al lastig genoeg. Maar wat gebeurt er als je moet re-integreren tijdens een wereldwijde pandemie? Wie na een burn-out terugkeert op de werkvloer, gaat een intensief traject in. In kleine stappen en onder begeleiding krijg je steeds wat meer taken. Maar in de huidige realiteit van thuiswerken, videovergaderingen en een gebrek aan collega’s zijn er genoeg valkuilen die een re-integratie kunnen bemoeilijken.

Wie nu re-integreert, kan bijvoorbeeld niet rekenen op sociale steun en feedback van collega’s en leidinggevenden  Iemand die regelmatig gesprekken met je voert over hoe het gaat, je complimenten geeft over je voortgang, maar ook aan de bel trekt als je te lang werkt.

Als de contacten met de leidinggevende via  een videoverbinding verlopen  mis je de lichaamstaal en de vertrouwelijkheid. Bovendien is een scherm wel echt een barrière als je kwetsbare gesprekken voert.

Toch zijn er niet alleen maar nadelen aan re-integreren tijdens de lockdown. Als je thuis bent komen te zitten vanwege een conflict of te veel prikkels op kantoor, dan kan iemand er baat bij hebben thuis te beginnen.

Nu de kantoren langzaam weer openen is het verstandig om re-integrerende mensen tegelijkertijd met hun leidinggevende naar kantoor te laten komen. Op die manier kan je iemand zien werken, maar ook face to face gesprekken voeren.

Lees meer

Meer fysieke klachten door thuiswerken

Onze bedrijfsartsen  zien een forse toename van klachten die het gevolg zijn van thuiswerken. Het gaat om problemen met arm, nek, schouder en rug. Veel thuiswerkers hebben hun werkplek niet op orde.

Een slechte zithouding op zich bestaat eigenlijk niet, maar veel en lang in een gespannen of dezelfde houding blijven zitten, is niet goed. Als je met je laptop aan de keukentafel zit te werken, dan is dat vragen om problemen. Mensen die dagelijks uren achter een laptop werken, krijgen last. Voor een goede werkhouding zijn een laptophouder, een los toetsenbord en een losse muis nodig, net als een ergonomische stoel en een goed afgesteld bureau.

De thuiswerkplek is een verlengde van het kantoor geworden en zou aan een aantal minimale eisen moeten voldoen.

Dit kun je zelf doen aan een gezonde werkhouding thuis:

 • Zorg voor een goede, ergonomisch ingerichte werkplek
 • Wissel regelmatig van houding en blijf er ontspannen bij zitten
 • Kijk naar je werkstijl thuis. Neem voldoende pauzes, ga een extra stukje lopen tussendoor en gebruik je pauzes ook om je sociale contacten met collega’s op peil te houden
 • Beweeg en sport voldoende. Eet gezond. Slecht slapen kan ook voor problemen zorgen
 • Toch klachten? Onze ergonomisch adviseur kan ook bij jou thuiskomen om adviezen te geven. Maar gezond werken blijft je eigen verantwoordelijkheid!

Lees meer

Grote groep werkenden loopt risico op burn-out door coronacrisis

Volgens een nieuw onderzoek zijn er in Nederland vier miljoen ‘verborgen burn-outs’. Dat wil zeggen: mensen die binnen een half jaar dreigen uit te vallen als er geen actie wordt ondernomen. Door de coronacrisis is dit aantal flink gestegen.

56 procent van de werkenden valt binnen nul tot zes maanden uit als ze nu geen ondersteuning krijgen. In 2019 was dat 17 procent. Veel mensen hebben moeite om de stress onder controle te krijgen die gepaard gaat met thuiswerken en  baanonzekerheid door de huidige economische situatie. Als je deze mensen preventief helpt, kan het snel terug veren. Doe je niets, dan vallen ze het komende half jaar uit. Als je er bij deze groep op tijd bij bent en ze bijvoorbeeld in persoonlijke coachingssessies virtueel weerbaar maakt, moet je een heleboel kunnen voorkomen. Drie tot vier uur coaching is meestal al voldoende. Je moet de oorzaak weghalen. Iemand met een gebroken been laat je ook niet meteen lopen, dat been moet eerst genezen. We moeten mensen proberen duidelijk te maken hoe ze in elkaar zitten en hoe ze om moeten gaan met stress https://bit.ly/31eX6y4

Lees meer

Ziekenhuizen roepen al hun personeel op om zich te laten inenten tegen griep

Er wordt dit najaar een run verwacht op de griepprik. Veel ouderen en kwetsbaren willen voorkomen dat ze zowel griep als corona oplopen.  Ziekenhuizen roepen al hun personeel op om zich ook in te laten enten.

Griep is gevaarlijk voor dezelfde risicogroep als Corona. Als je oud of kwetsbaar bent, is de combinatie van griep en corona in één winter natuurlijk niet gunstig. Het ministerie van Volksgezondheid wil  voorkomen dat mensen dubbel getroffen worden en daarom zijn er dit jaar zo’n half miljoen meer vaccins ingekocht dan in andere jaren.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) roept zorgpersoneel op om zich massaal te laten inenten. Nu er nog geen vaccin tegen corona is, is de urgentie voor griepvaccinatie natuurlijk extra groot.

Vorig jaar kreeg ongeveer een derde van het ziekenhuispersoneel een prik. De NVZ zou graag zien dat dat percentage dit najaar veel hoger ligt. Om maximaal effect te hebben, zou je een vaccinatiegraad van 90 procent willen hebben. Maar vaccineren gebeurt in Nederland op vrijwillige basis. Personeel met griep kan ook kwetsbare patiënten besmetten. Door een griepgolf in het ziekenhuis zou het personeel al overbelast kunnen raken. Moet je nagaan als je er ook nog eens een coronagolf bij krijgt.

Lees hier het hele artikel 

Lees meer

Wandelen is goed voor lichaam en geest

We moeten veel meer wandelen. Het is goed voor lichaam en geest.

Zittend leven

We leiden een zittend leven op kantoren achter beeldschermen. Sterker nog: we hebben onze wereld en onze leefstijl zo ingericht dat er geen noodzaak is voor bewegen. Terwijl wandelen de grootste probleemoplosser is die er bestaat. Vier keer per week op pad gaan, vijftien kilometer lopen: dat maakt ons zowel fysiek als mentaal gezonder.

Een gevoel van geluk

Waarom wandelen zo goed is voor de hersenen? Als wij in beweging zijn, is ons brein ook in beweging.  We laten onze geest de vrije loop en juist daardoor zijn we in staat herinneringen, gedachten en gevoelens in een nieuwe context te plaatsen. Onderzoek met MRI-scanners en andere technische apparatuur toont aan dat wandelen onze cognitieve vermogens enorm doet toenemen. We zijn ons bewuster van onze omgeving, waardoor onze sensibiliteit verhoogd wordt. Ook willen we aldoor weten waar we ons bevinden, dat maakt ons alert. Lopen schenkt ons endorfine, een gevoel van welbevinden en geluk. Dat maakt ons weerbaarder tegen depressies en ouderdom.

Lees hier het hele artikel: https://bit.ly/30xKsKn

Lees meer

De Wet WIEG

Per 1 juli 2020 wordt de regeling rondom geboorteverlof uitgebreid. Medewerkers, in loondienst, kunnen vanaf die datum tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen na een bevalling van hun partner. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. De regelingen rondom geboorteverlof zijn vastgelegd in de Wet invoering extra geboorteverlof, afgekort tot de Wet WIEG.

Het is mogelijk om het aanvullend geboorteverlof, in het kader van de wet WIEG, vast te leggen in VerzuimSignaal. Er wordt dan automatisch een bericht gestuurd naar het UWV.

Lees meer

Bereikbaarheid tijdens de bouwvak

Tijdens de bouwvak (20 juli t/m 07 augustus) zijn wij bereikbaar van 8.30 – 12.30 uur. Alle vragen via info@werkfijn.nl zullen zo snel mogelijk worden beantwoord in deze periode.

Binnenkort vakantie? Dan wensen wij u een fijne tijd en hopen wij dat u uitgerust terugkomt.

Lees meer