WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Nieuws

Managersapp

Specifiek voor de doelgroep leidinggevende(n) is de managersapp ontwikkeld. Met de app kun je ziek- en hersteldmeldingen doen en daarnaast kun je diverse zaken zoals werknemergegevens inzien, verzuimgegevens inzien, documenten en notities raadplegen.

De app is  ontwikkeld voor gebruik op een smartphone en is heel makkelijk te installeren.

De app is uitermate geschikt voor managers die veel op pad zijn, maar ook voor leidinggevenden op de werkvloer. Zij hoeven dan niet in te loggen op een computer.

Lees meer

Preventief testen

Om dit te stimuleren heeft het kabinet een tijdelijke financiële regeling in het leven geroepen voor bedrijven, die hun werknemers preventief en zo nodig frequent willen testen als thuiswerken geen optie is. Wanneer werkgevers preventief willen testen is het advies om dit twee keer per week te doen. Preventief testen van mensen zonder klachten en zonder bekende blootstelling kan vroegtijdig besmettingen helpen opsporen en uitbraaksituaties voorkomen. Bovendien kunnen werkgevers hun werknemers een veiligere werkomgeving bieden door preventief te testen. Thuiswerken is en blijft de norm. De regeling is daarom uitsluitend gericht op werkgevers waarvan werknemers door de aard van hun werkzaamheden geen enkele mogelijkheid hebben om thuis te werken én zich – buiten eigen schuld om – in werksituaties bevinden waar 1,5 meter moeilijk te handhaven. Deze werknemers mogen geen klachten hebben.

Werknemers die symptomen vertonen van een Covid-19 infectie of die een melding hebben vanuit een bron- en contact onderzoek en/of de CoronaMelder app, komen niet in aanmerking voor vergoeding. Zij worden geadviseerd zich te laten testen bij de GGD.

Lees meer

Extra paramedische zorg voor ex-covid patiënten

Fysiotherapie wordt na een corona-infectie vergoed vanuit de basisverzekering. Door deze uitbreiding van het basispakket kunnen ex-corona patiënten met een verwijzing van de longarts (of andere specialist) of huisarts minimaal zes maanden lang gebruik maken van maximaal 50 fysiotherapiebehandelingen. Indien nodig en in overleg met de arts kan dit met nog eens 6 maanden verlengd worden. Wel geldt er voor de basisverzekering een eigen risico van 385 euro. Vaak is dit al gebruikt in verband met andere zorgkosten.

Wat krijg je vergoed?

  • Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal acht behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur)
  • Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur)

De extra paramedische zorg voor ex-covid-patiënten moet binnen een half jaar plaatsvinden. Dit kan eventueel verlengd worden op verwijzing van een medisch specialist.

 

Lees meer

De weg terug naar werk voor (ex)kankerpatiënten

Werken is gezond en geeft ritme en kwaliteit aan je leven. Daarom is werk bij kanker zo belangrijk. Het helpt mensen om de draad van het gewone leven vast te houden. Of weer op te pakken. Maar dat gaat niet vanzelf. Kenmerkende problemen zijn vermoeidheid, geheugenproblemen en moeite met focussen. Vaak merken mensen dat ze de ene dag veel minder aankunnen dan de andere. Die verschijnselen zijn normaal bij kanker, maar daarom niet minder vervelend.

​De weg terug naar werk kan voor (ex)kankerpatiënten vol hindernissen liggen. Bij een goede re-integratie gaan werk en herstel hand in hand. Dat wil zeggen sporten, mentale ondersteuning én weer aan het werk tegelijkertijd. Werken aan je herstel gaat beter als je daarnaast weer aan het werk gaat. Daar is veel bewijs voor. Uit de wetenschap én uit de praktijk. De meeste mensen met kanker denken er net zo over. Want werk voorziet in een behoefte. Het geeft ritme en zin aan je leven. Mensen willen iets betekenen, iets toevoegen, zeker als ze lang uit de running zijn geweest. Wij begrijpen dat en kunnen ondersteuning bieden d.m.v. coaching.

Lees meer

Griepvaccinaties

Elke winter wordt gemiddeld één op de acht mensen getroffen door griep. Grieppatiënten moeten meestal een week het bed houden. Dat kost u al gauw € 750,-  per medewerker. Een griepprik kan dit voorkomen. Het biedt voor circa 80% bescherming tegen het krijgen van griep. WerkFijn kan uw medewerkers  voorzien van een griepvaccinatie. Dat kan op één van de locaties van WerkFijn, maar ook bij u op het bedrijf.

Aangezien er vorig jaar tekorten aan griepvaccinaties zijn ontstaan heeft de leverancier besloten de inschrijving naar voren te halen. Deze week is de inschrijving voor 2021 gestart. Er is echter slechts een bepaalde hoeveelheid uit te leveren vaccins. Hoe eerder u bestelt, hoe groter de kans is dat wij de gevraagde aantallen kunnen garanderen.

U kunt ons mailen op info@werkfijn.nl of bellen op 0523 208175 voor meer informatie of om een bestelling door te geven.

Lees meer

Mogelijk verplicht investeren in leefstijlpreventie

Met leefstijlbevordering en preventie kun je welvaartsziektes als obesitas voorkomen, mensen voelen zich erdoor gelukkiger en de zorg wordt er door betaalbaarder. De cultuur is nu te veel dat zorgvolumes worden gefinancierd en preventie nauwelijks. Obesitas en hart- en vaatziekten staan in de top vier van meest voorkomende ziektes. De zorgvraag is gigantisch, wat de collectieve zorgkosten omhoog stuwt. Voor een deel zijn die chronische ziekten te wijten aan ongezond eten en onvoldoende beweging. Een slechte leefstijl dus. Zorgverzekeraars zouden niet alleen preventieprogramma’s moeten aanbieden aan mensen die al chronisch ziek zijn. Maar juist Preventie eerder beginnen, waardoor we ervoor zorgen dat mensen niet ziek worden.

Lees het hele artikel in de Stentor.

Lees meer

Werkgeluk, het is o zo belangrijk

Leidinggevenden kunnen het werkgeluk van mensen maken of breken. Dat is wel duidelijk na meer dan driehonderd pagina’s met visies van meer dan twintig deskundigen in het ‘Handboek Werkgeluk’. De managers zijn degenen die moeten toezien op die paar basisbehoeftes van het personeel: autonomie, verbinding en welzijn.

Uit onderzoeken blijkt dat bijna de helft van werkend Nederland een gebrek aan autonomie ervaart. Daar moet verandering in komen, menen de auteurs. Autonomie gaat over de vrijheid die personeelsleden krijgen en daarmee het gevoel dat ze als werknemer serieus worden genomen. Het is een erkenning van hun professionaliteit. Deels kunnen mensen dat afdwingen door bijvoorbeeld dingen die ze leuk vinden naar zich toe te trekken of erom te vragen. Maar het is ook fijn als de werkgever zijn mensen laat meedenken en meebepalen.  Geef dat vakmanschap de ruimte. Echt gelukkig worden we van tijd: een werksituatie waarin er genoeg tijd is voor de dingen die je wilt doen. Tijd maakt medewerkers ook creatiever.

Een andere bron van werkgeluk is algemeen welzijn: gezelligheid op de werkvloer. Het is helemaal fijn als er een paar collega’s zijn met wie je persoonlijke dingen kunt delen. En werk moet uitdagend zijn. Mensen willen kunnen groeien in hun vak, of zich persoonlijk ontwikkelen. De leidinggevende moet hierbij helpen of dat stimuleren. Dat gebeurt nog onvoldoende.

Om dit alles te bereiken is het van groot belang dat leidinggevenden met hun medewerkers praten. Managers of chefs moeten vragen wat de werknemers belangrijk vinden, wat hun drijfveren zijn en wat ze stom vinden. Daar moeten ze dan ook rekening mee houden. Dat kunnen kleine dingen zijn. Als een medewerker later wil beginnen dan zijn collega’s omdat hij eerst zijn kinderen naar school wil brengen, komt het het werkgeluk enorm ten goede als de afdelingschef daarmee instemt.

Als er een groot gevoel van werkgeluk is, leidt dat tot meer geluk. Dan is er een werksfeer waarin mensen hulp durven vragen, kritisch zijn en fouten mogen toegeven. Dat leidt weer tot betere prestaties. En: dan stijgt ook het werkgeluk van de werkgever.

 

Tips voor werknemers voor geluksgewoontes:

– Fijne werkmomenten opschrijven en/of met anderen delen.

– Dagelijks vijf aardige dingen doen voor collega’s.

– Elke avond drie dingen noteren waar je dankbaar voor bent/blij van werd.

– Oogcontact maken met iedereen die je binnen een straal van 3 meter op de werkvloer tegenkomt.

– Gebruikmaken van je sterke punten in je werk.

– Saaie en uitdagende taken afwisselen.

– Iedere week met minimaal twee nieuwe mensen op het werk een praatje maken.

– Maximaal twee keer per dag mails lezen en beantwoorden.

– Na het avondeten niet meer mailen, whatsappen enzovoort.

Lees meer

Kosten verzuim door beroepsziekten in vier jaar tijd verdubbeld naar 2,5 miljard euro

Werknemers die in 2018 een beroepsziekte opliepen, verzuimen gemiddeld 39 dagen méér dan werknemers die in dat jaar geen beroepsziekte opliepen. De kosten van dit extra verzuim worden geschat op 2,5 miljard euro. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2014, toen deze nog 1,2 miljard euro bedroegen. De verzuimkosten voor psychische beroepsziekten liepen op van 1 miljard euro in 2014 naar 2,1 miljard euro in 2018. Dit blijkt uit de Arbobalans 2020 van TNO die vandaag is gepubliceerd.  Beroepsziekten leiden tot gezondheidsverlies, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en sterfte.

Ontstaan van van beroepsziekten gaat samen met ontevredenheid op het werk

De drie werkkenmerken die het meest samenhangen met alle beroepsziekten zijn: ontevredenheid met het werk, hoge taakeisen en herhalende bewegingen. Voor het verlagen van de kans op een beroepsziekte en de gevolgen daarvan lijkt aandacht voor deze factoren potentieel het meest effectief. Voor psychische beroepsziekten zou preventie zich moeten richten op ontevredenheid met het werk, een hoge moeilijkheidsgraad en conflicten met leidinggevende of werkgever. Voor beroepsziekten aan het bewegingsapparaat zijn dat de werkkenmerken herhalende bewegingen, ongemakkelijke werkhoudingen en hoge taakeisen.

Een PMO met vragenlijst duurzaam inzetbaar is  een belangrijk hulpmiddel voor een organisatie. Bovenstaande aspecten komen hierin aan bod en zowel bij de werkgever als werknemer wordt bewustwording gecreëerd  om met de uitkomsten aan de slag te gaan en er op deze manier voor te zorgen dat verzuim door beroepsziekten daalt.

Vragenlijst duurzaam inzetbaar

Een digitale module met de volgende onderwerpen:

  • Algemeen ( voeding, beweging, alcohol, roken, gezondheid)
  • Arbeidsomstandigheden (werkruimte)
  • Werk (werkdruk, taken, emotionele belasting, functie)
  • Onderneming (relatie leidinggevende, samenwerken afdelingen, innovatie, kwaliteit)
  • Energie (plezier, energie, herstel na werk)
  • Fysieke arbeid
  • Beleid (arbeidsvoorwaarden, toekomstzekerheid, leer- en loopbaanmogelijkheden)

 

Lees meer

Hoe houd je contact met collega’s als thuiswerken de norm is

Mensen echt live ontmoeten is iets dat velen van ons enorm missen. Een wandeling met één collega kan wel, want dat is echt goed mogelijk op 1,5 meter afstand. En het geeft je ook nog eens een prima uitgangspositie voor een mooi gesprek.

De hele dag zittend je werk doen, dat zal voor veel thuiswerkers nu gelden, is ongezond. Daar is zo’n beetje iedereen het nu wel over eens. Wandelen tussendoor is alleen om die reden al aan te bevelen. Overigens zegt 60 procent door corona meer te zijn gaan wandelen. De kans is dus heel groot dat je collega een wandelafspraak een goed idee vindt.

Gebruik je wandeling wel om echt in gesprek te gaan. Houd het niet bij koetjes en kalfjes maar praat over en vraag naar lastige dingen. Bespreek eerlijk waar je nu in coronatijd tegen aanloopt, zowel in je werk als in je privéleven. Juist het delen van moeilijke dingen maakt dat je je verbonden voelt met de ander

Lees meer