WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Nieuws

Overgangsklachten kunnen een negatief effect hebben op het werkvermogen en de productiviteit

Bij de overgang kunnen diverse klachten voorkomen. Denk hierbij aan oververmoeidheid, slecht slapen, stemmingswisselingen , prikkelbaarheid en hoofdpijn.  Overgangsklachten leiden regelmatig tot verzuim op het werk. De klachten krijgen  al snel het stempel “stress” opgedrukt. Hierdoor worden verkeerde interventies ingezet die geen effect hebben. In veel organisaties zijn thema’s die rond de overgang spelen niet bespreekbaar. Herkenning en erkenning zijn essentieel omdat werkgever en ook vrouwen zelf de klachten niet direct in verband brengen met de overgang. Een verpleegkundig overgangsconsulent kan ondersteuning bieden.

Lees meer

Maak van koffie drinken een krachtige re-integratie tool

Een vaak gehoord advies van de bedrijfsarts is om samen het bekende ‘koffiemomentje’ in te plannen. Leidinggevenden vinden dit vaak wat mild advies. Want als de medewerker kan koffie drinken, dan zijn er toch wel meer mogelijkheden? Medewerkers daarentegen vinden dit al gauw een spannend advies; zij hadden wellicht liever gezien dat ze platonisch contact konden onderhouden of zich voorlopig nog volledig op het herstel kunnen richten. Afwezig zijn op de werkvloer vanwege ziekte is al lastig genoeg, maar ermee geconfronteerd worden is hele andere koek.

Het komt heel vaak voor dat werkgevers niet begrijpen dat de medewerker zegt zich niet gehoord te voelen. Immers was er altijd nauw en goed contact. De vraag is of dit echt zo is. En dít op zichzelf is al een mooi onderwerp voor één van de koffiemomenten.

In het spreekuur is de bedrijfsarts in gesprek met de medewerker en verzamelt hierin medische en andere relevante informatie om tot advies te komen. Het helpt om als werkgever vanuit dit uitgangspunt te beredeneren dat de bedrijfsarts altijd hetzelfde einddoel voor ogen heeft als de werkgever en medewerker. Het advies voor het koffiedrinken heeft dus een functie om tot dit einddoel te komen. De meest voorkomende redenen om dit instrument in te zetten zijn als volgt;

 • Verbinding houden met de werkvloer; betrokkenheid en nabijheid zorgen voor een lagere verzuimdrempel later in het proces.
 • Uittesten van energiebelasting; het reizen van en naar werk en het gesprek ten opzichte van de belastbaarheid van de medewerker.
 • Verbeteren van de arbeidsrelatie; medewerker voelt zich niet gehoord en/of er zijn (lichte) spanningen in de relatie.
 • Eigen regie leggen bij de werkgever en medewerker; ruimte bieden om samen tot een re-integratieplan te komen.

Hoe zorgt u voor een effectief koffiemomentje?

 • Nodig de medewerker per telefoon uit. Een uitnodiging per e-mail resulteert ook nog wel eens in een no show, wat weer frustratie veroorzaakt bij de leidinggevende.
 • Vraag tijdens de uitnodiging aan de medewerker om na te denken over hoe het koffiemoment vorm te geven. Omdat de leidinggevende een ‘open’ opdracht geeft, geeft hij hiermee de regie aan de medewerker. Dit voorkomt dat de medewerker met het gevoel naar koffiemoment komt waarin hij of zij zijn ‘ziek zijn’ moet aantonen. Daarnaast geeft het ruimte om na te denken over mogelijkheden. Dit komt later, als de re-integratie van start gaat, van pas. En als dit tijdens de re-integratie ook helemaal goed zit, is de kans groot dat de medewerker dit gedrag na zijn herstelmelding voortzet. Stel eventueel alternatieven voor: denk aan een wandeling buiten, een koffie afspraak met collega’s tijdens de pauze, een rondleiding of meekijken elders in het bedrijf en zo zijn er nog tal van andere mogelijkheden te bedenken.
 • Bespreek met elkaar waarom de bedrijfsarts dit koffie advies heeft gegeven. Al pratende zal blijken dat er wellicht meer dan koffiedrinken het doel is. En dit biedt wellicht mogelijkheden om al pratende samen tot een re-integratie plan te komen.

Lees meer

Alle rookruimtes op het werk en in openbare gebouwen vanaf 2022 definitief gesloten

Alle rookruimtes moeten per 1 januari 2022 zijn gesloten. Dat betekent dat per 2022 alle gebouwen waar Nederlanders werken of komen voor zorg, cultuur, sport, onderwijs, overheid, etc. volledig rookvrij zijn. Onder specifieke voorwaarden mogen bedrijven wel nog een rookruimte op het buitenterrein hebben.

Nicotine is een fysiek zeer verslavende stof. Dat blijkt wel uit het gegeven dat er diverse ontwenningsverschijnselen kunnen optreden wanneer de toevoer van nicotine gestopt wordt. Dat is ook de reden waarom veel stoppers het na enige tijd weer opgeven. Het kost zo veel energie om tegen al die vervelende ontwenningsverschijnselen op te boksen! Iedere roker kent wel een lijstje: de hele dag door ontzettende zin om te roken, rusteloosheid, gespannenheid, moeite met concentreren, een kort lontje, soms een depri gevoel. Geen wonder dat men snel gaat verlangen dat dit alles weer stopt. Maar er is hoop! Want er zijn goede hulpmiddelen om de nadelige effecten van het stoppen te verminderen. Zo zijn er nicotinevervangers (pleisters, kauwgom, zuigtabletten) en zelfs medicijnen op recept die kunnen helpen tegen ontwenningsverschijnselen. Daarnaast helpt een goede begeleiding door een deskundige coach ook enorm.

De invoering van een rookvrij beleid in bedrijven en organisaties wordt steeds gebruikelijker. Een duidelijk rookbeleid en het aanbieden van hulp aan werknemers die willen stoppen is een goed plan en een gezonde investering.stopppen met roken

Lees meer

Wavin Well-Being

Wavin Well-Being laat zien hoe belangrijk Wavin het vindt om hun medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Daar werkt WerkFijn graag aan mee. Lees hier het artikel in de Toren

 

Lees meer

Nationale Vitaliteitsweek

Van 20 t/m 26 september 2021 vindt alweer de 7e  editie van de Nationale Vitaliteitsweek plaats!

Vitaliteit is een populair en belangrijk onderwerp op de werkvloer. En niet zonder reden: vitale werknemers zorgen voor werkplezier, een hoge mate van betrokkenheid, een hoog energieniveau en een optimaal werkvermogen. En dat resulteert weer in een laag ziekteverzuim.

 

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit is de gezonde, geestelijke en lichamelijke gesteldheid van een mens die leidt tot energie om te leven en waarbij beide factoren in balans zijn. Vitaliteit wordt vaak ook levenslust of veerkracht genoemd. Het begrip vitaliteit heeft vier onderdelen:

 • Fysiek (beweging, gezond eten en drinken en voldoende slaap)
 • Mentaal (groei en ontwikkeling)
 • Emotioneel (zelfbewustzijn)
 • Spiritueel: hoofd, lichaam, hart en ziel (een betekenisvol leven leiden)

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen zich inspannen op het gebied van vitaliteit. De werknemer kan zelf aan de slag met zijn gezondheid, maar de werkgever kan ook helpen door de werknemer hierin te faciliteren. Een organisatie die op zoek gaat naar een integrale preventieve aanpak – waarin arbeidsomstandigheden, gezondheid, duurzame inzetbaarheid én privéomstandigheden een plaats krijgen – boekt de beste resultaten voor haar werknemers.

 

WerkFijn is specialist in vitaliteit. Wij adviseren werkgevers bij het opstellen van beleid en ondersteunen bij de praktische uitvoering daarvan.  En we helpen werknemers om vitaal te worden. WerkFijn komt graag met de Vitaliteitsbus naar u toe!  Van PMO tot aan spreekuur op locatie, het kan allemaal in onze opvallende Vitaliteitsbus.

Met onze opvallende Vitaliteitsbus voor de deur, geeft u een PMO zichtbaarheid binnen uw organisatie. De bus wekt interesse en laat medewerkers zien dat uw organisatie stappen zet op het gebied van vitaliteit. Zo zorgen we voor een mooie aftrap van het vitaliteitsbeleid.

Lees meer

Als bedrijfsarts sta je echt midden in de maatschappij

Er is in de hele maatschappij meer aandacht voor preventieve geneeskunde en meer focus op levensstijl. Dat zie je terug in de interesse bij de studenten, maar ook in het gegeven dat er steeds meer zij-instromers zijn: huisartsen of medisch specialisten die overstappen omdat ze toch de waarde in zien van een langer consult kunnen houden, of op zoek zijn naar variëteit.

Lees hier het hele artikel

Lees meer

Inzet bedrijfartsondersteuner

Sinds ruim één jaar werken we bij WerkFijn met een bedrijfsartsondersteuner. Dit sluit aan op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Immers, de focus van gezond werken ligt steeds meer op preventie, conform de nieuwe Arbowet. De bedrijfsartsondersteuner biedt ondersteuning bij verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid en werkt in taakdelegatie nauw samen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts houdt zich alleen bezig met zijn/haar kerntaken en de bedrijfsartsondersteuner levert  een  bijdrage aan vraagstukken rondom toenemende werkdruk, het vergroten van de (lichamelijke en psychische) belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid van de vergrijzende beroepsbevolking.

De bedrijfsartsondersteuner benadrukt ook altijd de rol van de leidinggevende, omdat hij/zij een hele belangrijke rol heeft in de verzuimbegeleiding, maar ook zeker in de preventieve begeleiding en ondersteuning. Wilt u weten of de inzet van de bedrijfsartsondersteuner iets voor uw bedrijf is? Neem dan gerust contact met ons op op telefoonnummer 0523 208175 of via de mail

Lees meer

Actief luisteren

Bij WerkFijn vinden wij  de dialoog tussen de leidinggevende en de medewerker heel belangrijk. Om een goed gesprek te voeren is actief luisteren heel belangrijk.

Actief luisteren  helpt leidinggevenden om productievere gesprekken te voeren die tot betere resultaten leiden. Actief luisteren betekent je gesprekspartner op zo’n manier benaderen dat deze ervaart dat je oprecht geïnteresseerd bent.

Actief luisteren is het begin van een ketting die ertoe leidt dat de ander doet wat jij graag wil:

 1. Actief luisteren: luister naar de ander en zorg dat die weet dat je luistert
 2. Empathie: probeer de ander te begrijpen en te begrijpen wat die voelt
 3. Verstandhouding: de ander begint jou ook te begrijpen en te vertrouwen
 4. Invloed: nu de ander jou vertrouwt mag je hem helpen met het oplossen van zijn problemen en hem advies geven
 5. Gedragsverandering: de ander gaat handelen.

Lees meer

Vitaliteit en werkgeluk

Een hoger salaris zorgt niet voor extra geluk, zo blijkt uit onderzoek. Welbevinden zit ook in heel andere dingen: de inhoud van je werk, verbinding met collega’s voelen, de managementstijl van je leidinggevende, en een goede balans tussen je werk- en privéleven. Als bedrijven en organisaties meer aandacht willen besteden aan het welzijn van hun medewerkers kiezen ze vaak voor één middel. Terwijl maatwerk, gericht op het individu, beter werkt. Echt inzetten op geluk betekent niet af en toe iets organiseren, maar er jarenlang structureel beleid op maken en daar dagelijks aandacht aan besteden. Wilt u vitaliteit graag onderdeel maken van uw beleid? Wij helpen u graag.

Lees meer

Leuk artikel in Boeve Bouw nieuws

Onze klant Boeve Afbouw brengt 2x per jaar een intern personeelsblad uit. In de zomereditie is een artikel opgenomen over WerkFijn.

Wil u meer weten over Boeve Afbouw? Neem dan een kijkje op hun website

Lees meer