WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Klantervaringen

Hieronder vindt u ervaringen van een aantal klanten van ons.

Voor de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg voert WerkFijn jaarlijks fitheidstesten uit.

"In 2007 hebben we samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Rijksuniversiteit Groningen en WerkFijn een Vitaliteitsprogramma ontwikkeld onder de naam Vitwerkt. Door de jaren heen is dit programma verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd door WerkFijn. Jaarlijks nemen 250 medewerkers deel aan het programma en worden de deelnemers gefaciliteerd voor een eventueel vervolgtraject. U kunt dan denken aan: coaching, stoppen met roken, meer bewegen, voedingsadvies en/of een medisch traject.

Voor de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is vitaliteit een zeer belangrijk thema is het HR beleid. Het programma Vitwerkt is een van de vitaliteitsbevorderende maatregelen."

- Johan Hulzebos, hoofd Dienstverlening Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Bij Chrono (bestuurscentrum voor 15 basisscholen) is WerkFijn momenteel het hele traject duurzame inzetbaarheid aan het uitrollen. De 0-meting bij de medewerkers, waarbij gebruik gemaakt is van de digitale module duurzame inzetbaarheid, heeft inmiddels plaatsgevonden.

“Wij zijn erg tevreden over de samenwerking met WerkFijn. In het kader van ons nieuwe inzetbaarheidsbeleid hebben wij iedere medewerker een vragenlijst duurzaam inzetbaar, een test (PMO) en een gesprek met een verpleegkundig consulent aangeboden. Ruim 80% van onze mensen heeft van dit aanbod gebruik gemaakt.
De verpleegkundig consulentes van WerkFijn voerden de test uit en gaven de medewerker op een respectvolle manier gevraagd en ongevraagd advies om de waarden van de test te verbeteren. Onze medewerkers hebben deze gesprekken als zeer prettig ervaren. Een groot compliment voor de mensen van WerkFijn.
De uitslag van de test is verwerkt in een persoonlijk gezondheidsdossier dat uiteraard alleen door de medewerkers is in te zien. Op werkgeverniveau hebben we een anonieme rapportage gekregen waaruit wij kunnen lezen hoe het met de gezondheid van ons personeel gemiddelde gesteld is. In het rapport wordt bij elk onderdeel verslag gedaan van de bevindingen en dit afgezet tegen de landelijke gemiddelden. Daarnaast heeft WerkFijn aanbevelingen gedaan om de duurzame inzetbaarheid van ons personeel verder te verbeteren.”

- Roelineke Gommer, Beleidsmedewerker P&O

Vanaf 2012 voert WerkFijn het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) uit voor Future Pipe Industries. Vanaf 1 januari 2014 voert WerkFijn de integrale dienstverlening uit voor Future Pipe Industries.

Sinds 2012 werken wij samen met WerkFijn. Aanvankelijk alleen voor de PMO’s (Periodiek Medisch Onderzoek), maar sinds 2014 is WerkFijn ook onze Arbodienstverlener. Wij hebben gekozen voor het eigen-regie-model, wat inhoudt dat wij zelf volledig de regie voeren op de re-integratie van onze medewerkers en per casus in overleg met de bedrijfsarts beslissen welke deskundigen wij inschakelen (denk hierbij aan bv bedrijfsmaatschappelijk werk, arbeidsdeskundige of arbeidshygiënist). Ook de jaarlijkse griepvaccinaties en de incidentele offshore keuringen verzorgt WerkFijn naar tevredenheid voor ons.

- Brenda Tijsma, Casemanager Verzuim

WerkFijn voert de integrale dienstverlening voor Sphere Nederland uit.

Vanaf 2012 werken WerkFijn en Sphere Nederland samen. De samenwerking is ontstaan door de uitvoering van de PMO binnen onze organisatie door WerkFijn.
Vervolgens zijn we vanaf 2014 gestart met de integrale samenwerking en verzorgt WerkFijn voor Sphere de verzuimbegeleiding onder andere in de vorm van de inzet van de bedrijfsarts, de inzet van een Arbeidsdeskundige of een Bedrijfsmaatschappelijk werker.
Voor Sphere is duurzame inzetbaarheid en daarmee dus ook op gezond werken, een belangrijk thema. WerkFijn faciliteert en ondersteunt ons hierbij.
Voorbeelden hiervan zijn de inzet van een fysiotherapeut; periodiek is de fysiotherapeut in ons bedrijf aanwezig om met medewerkers op de werkvloer in gesprek te gaan over houding en gedrag. Medewerkers kunnen aan de fysiotherapeut vragen stellen en wanneer er klachten zijn is een eerste fysiobehandeling ook mogelijk. Medewerkers gaan nu zelfs bij (beginnende) klachten, op eigen initiatief, naar de betreffende fysiotherapeut voor een afspraak en/of behandeling. Medewerkers vinden het prettig dat hij weet wat zij op hun werk doen, wat de belastbaarheid is en wat de mogelijkheden zijn en ontvangen hierdoor gericht advies voor het werk.
Ook zijn er tussentijdse onderzoeken door de verpleegkundig consulent van WerkFijn uitgevoerd; Medewerkers zijn in de gelegenheid gesteld om op locatie, bij Sphere, een paar korte PMO-testen te doen en de uitslagen hiervan in een 1 op 1 gesprek te bespreken. Het ging hierbij om bijvoorbeeld bloeddruk, suikerwaarden,BMI etc. Door de medewerkers van Sphere is dit als zeer positief ervaren. Ondertussen is Sphere bezig met de voorbereidingen voor het PMO in 2017. De gesprekken over de mogelijkheden zijn alweer gestart.

- Dianne van Regteren,HR-adviseur Sphere Nederland B.V.