WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Contactgegevens

WerkFijn  J.C. Kellerlaan 8a 7772 SG Hardenberg

Functionaris gegevensbescherming: Helga Kloppenburg

h.kloppenburg@werkfijn.nl     0523  208175

 

Doel

Gegevens worden verwerkt omdat WerkFijn deze nodig heeft voor preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie.
Gegevens worden verwerkt omdat WerkFijn  wettelijk verplichte keuringen uitvoert.
Gegevens worden verwerkt omdat WerkFijn Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) uitvoert.

Verplichte opgave van gegevens

WerkFijn verwerkt de verstrekte persoonsgegevens na toestemming van de betrokkene. De persoonsgegevens die door WerkFijn  verwerkt worden hebben een welbepaald doel, zijn uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd, wat is vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. De informatie die verkregen wordt is verplicht i.v.m. het uitvoeren van de overeenkomst, wettelijke verplichtingen en /of belang van de betrokkene.

Daar waar een verwerkersovereenkomst niet van toepassing is worden persoonsgegevens alleen verwerkt na toestemming van de betrokkene, waarbij omschreven is wat het doel van het verwerken van persoonsgegevens is en wat de bewaartermijn van de verwerkte persoonsgegevens is.

Inzage en wijziging

Betrokken heeft recht op inzage van zijn verzamelde persoonsgegevens. Daarnaast kan hij een verzoek indienen om deze gegevens te verbeteren, aanvullen en/of verwijderen. Dit verzoek kan gestuurd worden naar info@WerkFijn.nl

Na binnenkomst van het verzoek geeft WerkFijn binnen 5 werkdagen en reactie richting betrokkene. Het verzoek wordt verwerkt volgens protocol handhaving privacy reglement.

Ontvangers van verzamelde gegevens

WerkFijn verstrekt  persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van persoonsgegevens

WerkFijn neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WerkFijn maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat gegevens beveiligd verstuurd worden.
WerkFijn zorgt voor een logische toegang in de vorm van rollenbeheer om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de persoonsgegevens voor de doeleinden van  de verwerking
WerkFijn zorgt voor strikt persoonlijke op naam gestelde accounts voor het rollenbeheer  voor medewerkers en onderaannemers van WerkFijn , waarbij 2-factor authentication wordt gehanteerd voor inloggen en het gebruik van de accounts adequaat wordt gelogd.
Op de formulieren die via de website worden ingevuld is aangegeven voor welk doel de gegevens gebruikt worden en hoelang deze gegevens bewaard worden.

Verwerkersovereenkomsten

WerkFijn heeft met al haar klanten een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst is opgenomen dat de betrokkene door de klant op de hoogte wordt gesteld van deze overeenkomst.