WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Bodemsaneringskeuring – bij werken met verontreinigde grond

De bodemsaneringskeuring is een arbeidsgezondheidskundig onderzoek van werknemers die werkzaamheden verrichten in of met verontreinigde grond. De medische keuring is gericht op een vroegtijdig ontdekken van mogelijke gezondheidsschade. Ook is zij gericht op het beoordelen van de geschiktheid voor de werkzaamheden.

WerkFijn voert deze bodemsaneringskeuringen uit.

Welke keuringen zijn er?

  1. Type A overdrukcabine (bijvoorbeeld kraanmachinist) is voor werknemers die in beginsel niet aan de verontreinigende stoffen worden blootgesteld. Dit is dankzij aanvullende maatregelen zoals het werken in een op overdruk gezette cabine.
  2. Type B adembescherming (bijvoorbeeld grondwerker) is voor werknemers die in vervuilde grond werken en bescherming moeten kunnen dragen (zoals beschermende kleding en gelaatsmaskers). En voor situaties waarbij machinisten en chauffeurs buiten de cabine ook adembescherming moeten gebruiken.
  3. Type C buitenlucht onafhankelijke ademlucht (bijzondere gevallen) is voor werknemers die met perslucht moeten kunnen werken.

Voorbereidingen:
Wij verzoeken wij u thuis twee dagen vóór de keuring digitaal de vragenlijst in te vullen op www.werkfijn.nl/keuring

Meenemen:
• Urine
• Identiteitsbewijs / Rijbewijs
• Eventuele medicijnen en brieven van specialisten
• Bril of lenzen

De geldigheid van alle bodemsaneringskeuringen zijn 1 jaar.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met onze binnendienst op 0523-208175