WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Coaching; individueel of in groepsverband – o.a. bij werkstress

INDIVIDUELE COACHING

  • Hoe kan ik beter functioneren op mijn werk?
  • Hoe kan ik beter omgaan met veranderingen?
  • Hoe kan ik me assertiever opstellen, mijn grenzen beter aangeven?

Doelstelling
Het doel van individuele coaching is om effectiever te kunnen functioneren wanneer men werkstress ervaart. In individuele gesprekken wordt inzicht verkregen in het eigen gedrag, waarmee hetvermogen tot zelfreflectie wordt vergroot. Bovendien wordt men door het verrichten van opdrachten en oefeningen aangespoord om het gedrag in praktijk te brengen. Het is een actieve enintensieve manier van werken aan persoonlijke effectiviteit.

Resultaat
Samen met degene die gecoacht wordt en indien wenselijk de leidinggevende wordt specifiek afgesproken wat de coaching moet opleveren.
TEAMCOACHING

Teamcoaching is gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking, communicatie en teamprestatie. De focus ligt op de draagkracht van het team als geheel. We gaan ervan uit dat de interactie tussen mensen een eigen proces oplevert: het geheel is meer dan uitsluitend de som der individuen.

Doelstelling
Elk team heeft zijn eigen groepsdynamiek met sterke kanten en belemmeringen. De teamcoach is gericht op het zichtbaar en bespreekbaar maken van dit teamproces. Dit met als uiteindelijk doel dat het team ervaart dat de teamspirit toeneemt en beter in staat is de teamdoelen te realiseren.

Resultaat
Samen met de leidinggevende en de teamleden wordt tijdens de eerste bijeenkomst concreet afgesproken wat de teamcoaching moet opleveren.