WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Stoppen met roken

Stoppen met roken – pakt uw rookprobleem fysiek en mentaal aan!

Doel
Tijdens de cursus leren de deelnemers om te gaan met de valkuilen en de moeilijke momenten die men tegenkomt tijdens het stoppen met roken. Zo pakken we het rookprobleem tweeledig aan: fysiek en mentaal. Bij aanvang van de cursus spreken de deelnemers de datum af waarop allen stoppen met roken.

Opzet van de cursus

  • Deze cursus vindt plaats in groepsverband ( 8 tot 12 deelnemers).
  • In een programma van 6 maanden gaan de deelnemers de uitdaging aan om te stoppen met roken. Er vindt begeleiding plaats door een multidisciplinair team met een verpleegkundig longspecialist, een coach en  een fysiotherapeut.
  • Er zijn 14 contactmomenten met de verpleegkundig longspecialist en de coach, waarin kennisoverdracht en begeleiding bij het stoppen met roken plaatsvindt.
  • Wekelijks vinden er  fitnesstrainingen o.l.v. een fysiotherapeut plaats om zo een start te maken  met een gezondere leefstijl.

Persoonlijk gezondheidsdossier ( PGD)
De deelnemer krijgt een digitaal persoonlijk gezondheidsdossier ( PGD), waarin alle informatie staat.

Kosten:
De cursus kost € 399,- U kunt de factuur van de cursus indienen bij uw zorgverzekeraar.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van de) cursus wel, omdat Stoppen met Roken nu weer in de basisverzekering zit. De kosten van het programma vallen wel onder het eigen risico.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met onze binnendienst op 0523-276543 of via mail info@WerkFijn.nl