WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for oktober 2021

De kracht zit in betrokken medewerkers

Wanneer medewerkers de waarden en doelstellingen van een organisatie begrijpen en zich hier ook voor inzetten, en wanneer zij gepassioneerd en gemotiveerd zijn om alles op alles te zetten om de doelen te bereiken, dan spreekt men van betrokken personeel. Betrokken personeel zal productiever en innovatiever zijn dan medewerkers die zich niet betrokken voelen. Daarnaast zeggen betrokken medewerkers bijna vijf keer vaker dat hun organisatie toegewijd is aan het op de markt brengen van innovatieve producten en diensten, dan personeel dat niet betrokken is. Zeer betrokken medewerkers zullen eerder bereid zijn om buiten normale werktijden te werken wanneer dit noodzakelijk is, ze zijn behulpzamer naar collega’s toe en meer bereid iets goeds voor de organisatie te doen ook al wordt dan niet van hen verwacht.

Daarnaast blijkt het ziekteverzuim bij zeer betrokken medewerkers lager te liggen dan bij niet betrokken medewerkers.

De groep medewerkers die het meest betrokken blijken bij hun organisatie  worden vooral gedreven door uitdaging en minder door baanzekerheid. Binnen verschillende branches zijn grote verschillen te zien in de drijfveren. Bij transport is de baanzekerheid een top drie-drijfveer en binnen de zorg is de uitdaging de grootste drijfveer.

Betrokken medewerkers zijn te herkennen aan een aantal zaken:

 1. De bereidheid om anderen te helpen
 2. De enthousiaste inzet voor de klant
 3. Kritisch zijn op de eigen prestaties
 4. De bijdrage aan een positieve werksfeer
 5. De bijdrage aan het succes van de organisatie
 6. De interesse in de prestaties van de organisatie
 7. Het initiatief om de organisatie te verbeteren

 

 

Lees meer

Overgangsklachten kunnen een negatief effect hebben op het werkvermogen en de productiviteit

Bij de overgang kunnen diverse klachten voorkomen. Denk hierbij aan oververmoeidheid, slecht slapen, stemmingswisselingen , prikkelbaarheid en hoofdpijn.  Overgangsklachten leiden regelmatig tot verzuim op het werk. De klachten krijgen  al snel het stempel “stress” opgedrukt. Hierdoor worden verkeerde interventies ingezet die geen effect hebben. In veel organisaties zijn thema’s die rond de overgang spelen niet bespreekbaar. Herkenning en erkenning zijn essentieel omdat werkgever en ook vrouwen zelf de klachten niet direct in verband brengen met de overgang. Een verpleegkundig overgangsconsulent kan ondersteuning bieden.

Lees meer

Maak van koffie drinken een krachtige re-integratie tool

Een vaak gehoord advies van de bedrijfsarts is om samen het bekende ‘koffiemomentje’ in te plannen. Leidinggevenden vinden dit vaak wat mild advies. Want als de medewerker kan koffie drinken, dan zijn er toch wel meer mogelijkheden? Medewerkers daarentegen vinden dit al gauw een spannend advies; zij hadden wellicht liever gezien dat ze platonisch contact konden onderhouden of zich voorlopig nog volledig op het herstel kunnen richten. Afwezig zijn op de werkvloer vanwege ziekte is al lastig genoeg, maar ermee geconfronteerd worden is hele andere koek.

Het komt heel vaak voor dat werkgevers niet begrijpen dat de medewerker zegt zich niet gehoord te voelen. Immers was er altijd nauw en goed contact. De vraag is of dit echt zo is. En dít op zichzelf is al een mooi onderwerp voor één van de koffiemomenten.

In het spreekuur is de bedrijfsarts in gesprek met de medewerker en verzamelt hierin medische en andere relevante informatie om tot advies te komen. Het helpt om als werkgever vanuit dit uitgangspunt te beredeneren dat de bedrijfsarts altijd hetzelfde einddoel voor ogen heeft als de werkgever en medewerker. Het advies voor het koffiedrinken heeft dus een functie om tot dit einddoel te komen. De meest voorkomende redenen om dit instrument in te zetten zijn als volgt;

 • Verbinding houden met de werkvloer; betrokkenheid en nabijheid zorgen voor een lagere verzuimdrempel later in het proces.
 • Uittesten van energiebelasting; het reizen van en naar werk en het gesprek ten opzichte van de belastbaarheid van de medewerker.
 • Verbeteren van de arbeidsrelatie; medewerker voelt zich niet gehoord en/of er zijn (lichte) spanningen in de relatie.
 • Eigen regie leggen bij de werkgever en medewerker; ruimte bieden om samen tot een re-integratieplan te komen.

Hoe zorgt u voor een effectief koffiemomentje?

 • Nodig de medewerker per telefoon uit. Een uitnodiging per e-mail resulteert ook nog wel eens in een no show, wat weer frustratie veroorzaakt bij de leidinggevende.
 • Vraag tijdens de uitnodiging aan de medewerker om na te denken over hoe het koffiemoment vorm te geven. Omdat de leidinggevende een ‘open’ opdracht geeft, geeft hij hiermee de regie aan de medewerker. Dit voorkomt dat de medewerker met het gevoel naar koffiemoment komt waarin hij of zij zijn ‘ziek zijn’ moet aantonen. Daarnaast geeft het ruimte om na te denken over mogelijkheden. Dit komt later, als de re-integratie van start gaat, van pas. En als dit tijdens de re-integratie ook helemaal goed zit, is de kans groot dat de medewerker dit gedrag na zijn herstelmelding voortzet. Stel eventueel alternatieven voor: denk aan een wandeling buiten, een koffie afspraak met collega’s tijdens de pauze, een rondleiding of meekijken elders in het bedrijf en zo zijn er nog tal van andere mogelijkheden te bedenken.
 • Bespreek met elkaar waarom de bedrijfsarts dit koffie advies heeft gegeven. Al pratende zal blijken dat er wellicht meer dan koffiedrinken het doel is. En dit biedt wellicht mogelijkheden om al pratende samen tot een re-integratie plan te komen.

Lees meer

Alle rookruimtes op het werk en in openbare gebouwen vanaf 2022 definitief gesloten

Alle rookruimtes moeten per 1 januari 2022 zijn gesloten. Dat betekent dat per 2022 alle gebouwen waar Nederlanders werken of komen voor zorg, cultuur, sport, onderwijs, overheid, etc. volledig rookvrij zijn. Onder specifieke voorwaarden mogen bedrijven wel nog een rookruimte op het buitenterrein hebben.

Nicotine is een fysiek zeer verslavende stof. Dat blijkt wel uit het gegeven dat er diverse ontwenningsverschijnselen kunnen optreden wanneer de toevoer van nicotine gestopt wordt. Dat is ook de reden waarom veel stoppers het na enige tijd weer opgeven. Het kost zo veel energie om tegen al die vervelende ontwenningsverschijnselen op te boksen! Iedere roker kent wel een lijstje: de hele dag door ontzettende zin om te roken, rusteloosheid, gespannenheid, moeite met concentreren, een kort lontje, soms een depri gevoel. Geen wonder dat men snel gaat verlangen dat dit alles weer stopt. Maar er is hoop! Want er zijn goede hulpmiddelen om de nadelige effecten van het stoppen te verminderen. Zo zijn er nicotinevervangers (pleisters, kauwgom, zuigtabletten) en zelfs medicijnen op recept die kunnen helpen tegen ontwenningsverschijnselen. Daarnaast helpt een goede begeleiding door een deskundige coach ook enorm.

De invoering van een rookvrij beleid in bedrijven en organisaties wordt steeds gebruikelijker. Een duidelijk rookbeleid en het aanbieden van hulp aan werknemers die willen stoppen is een goed plan en een gezonde investering.stopppen met roken

Lees meer