WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for december 2015

Beroepsziekten

In Nederland wordt jaarlijks een groot aantal werknemers ziek of raakt arbeidsongeschikt door hun werk. De raming is dat er jaarlijks zo’n 20.000 nieuwe gevallen van zo’n beroepsziekte zijn.

Vaak komt dit door (onnodig) onveilige of ongezonde arbeidsomstandigheden. Acute letsels en (chronische) ziektes kunnen het gevolg zijn. De arboregeling spreekt van een ‘beroepsziekte’ als een blessure of ziekte het gevolg is van ‘een belasting die in hoofdzaak het gevolg is van het werk of de werkomstandigheden’. Was de onveilige of ongezonde werkbelasting er niet geweest, dan was de blessure of beroepsziekte er niet geweest. Door preventie kunnen de meeste beroepsziekten worden voorkomen.

Een beroepsziekte tast de gezondheid van werknemers aan. Naast gezondheidsschade, kunnen beroepsziekten ook andere gevolgen hebben, zoals productiviteitsverlies en de noodzaak tot aanpassing van de werkplek of functie. In het ergste geval wordt de werknemer arbeidsongeschikt. Daarnaast kan een beroepsziekte voor werknemers en werkgevers tot financiële schade en in bepaalde gevallen tot forse juridische claims leiden.

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) is een landelijk kennisinstituut voor arboprofessionals, in het bijzonder bedrijfsartsen. Werkgevers en werknemers, overheid en beleidsmakers maken in voorkomende gevallen ook gebruik van de kennis van het NCvB.

gezond werken - gecomprimeerd

Het Centrum registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en specifieke peilstations. De website van het NCvB geeft informatie over beroepsziekten met ondermeer cijfers, documentatie, diagnostiek, signalen en nieuws. Verder is er informatie over risicofactoren, branches en beroepen, en kunnen beroepsziekten digitaal door bedrijfsartsen en arbodiensten worden gemeld.

Lees meer

NIOSH-methode: berekenen maximale tilgewicht

Werknemers die elke dag voorwerpen tillen of dragen, hebben een grote kans op (blijvende) rugklachten. Het is daarom belangrijk om deze vorm van fysieke belasting zo veel mogelijk te beperken of in elk geval op een verantwoorde manier uit te voeren. Werkgevers zijn verplicht om maatregelen te treffen zodat werknemers veilig kunnen tillen en dragen. In veel beroepen wordt dagelijks getild. Bijvoorbeeld door magazijnmedewerkers, orderpickers en vrachtwagenchauffeurs, maar ook door verzorgend of verplegend personeel. Tillen is erg belastend voor het lichaam, zeker als het vaak gedaan wordt. De NIOSH-methode kan worden gebruikt om te berekenen wat het maximale tilgewicht is onder bepaalde omstandigheden. Deze methode kijkt niet alleen naar het gewicht van het voorwerp, maar ook naar de omstandigheden waaronder het wordt verplaatst zoals de frequentie, de afstand van de verplaatsing, de hoogte tot de vloer en de draaiing van het lichaam. Op basis van deze gegevens berekent de NIOSH-methode het aanbevolen gewicht.

Lees meer

Medewerkers goed beschermd op reis

WerkFijn kan er zorg voor dragen dat uw medewerkers die werkzaam zijn in het buitenland goed beschermd zijn. Immers een goed beschermde medewerker heeft minder risico op het oplopen van ziekten in het buitenland. Denk daar bij altijd aan basisvaccinatie tegen tetanus wat in alle landen op de wereld voorkomt . Van tevoren beschermen voorkomt extra kosten indien ter plekke behandeling moet volgen. Voor risicogebieden is het verstandig medewerkers preventief te beschermen tegen andere ernstige infectieziekten waar een medewerker ongemerkt aan blootgesteld wordt (o.a. hepatitis A, B, buiktyphus etc. ) Ook indien men op korte termijn vertrekt is het zinvol en mogelijk nog te vaccineren. Beter kort van tevoren gevaccineerd dan niet gevaccineerd. Ook zorgen wij ervoor dat uw medewerkers tijdig opgeroepen worden om de vaccinatiestatus op peil te houden.

gezond op reis

Lees meer