WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for mei 2021

Online stressonderzoek

Om het verzuim ten gevolge van stress te verlagen biedt WerkFijn  een online stressonderzoek aan.

Dit doen we d.m.v. digitale vragenmodule die 2x per jaar ingezet wordt om stressklachten vroegtijdig op te sporen. De opbrengsten zijn zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

Werkgever

 • De werkgever krijgt een rapportage op teamniveau ( Voorwaarde is wel > 15 personen, dit i.v.m. het waarborgen van de anonimiteit)
 • Inzicht in de oorzaken
 • Workshops voor een team

 

Werknemer

 • Als de uitkomst van de vragenlijst hier aanleiding toegeeft, neemt onze stresscoach contact op met de medewerker om te bepalen of een interventie nodig is
 • Praktische tips en adviezen
 • Begeleidingstraject door stresscoach
 • Doorverwijzing naar de juiste professional
Lees meer

Vitaliteit

Vitaliteit

Vitaliteit is een populair en belangrijk onderwerp op de werkvloer. En niet zonder reden: vitale werknemers zorgen voor werkplezier, een hoge mate van betrokkenheid, een hoog energieniveau en een optimaal werkvermogen. En dat resulteert weer in een laag ziekteverzuim.

 Cijfers vitaliteit

Om goed te presteren op je werk moet je goed in je vel zitten. De gezondheid van werknemers moet prioriteit krijgen, maar dat is vaak nog niet het geval. De cijfers zijn veelzeggend, vitale werknemers op de werkvloer zorgt voor:

 • 32% meer betrokkenheid
 • 20% hoger werkvermogen
 • 60% minder veiligheidsincidenten
 • 15% minder ziekteverzuim

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit is de gezonde, geestelijke en lichamelijke gesteldheid van een mens die leidt tot energie om te leven en waarbij beide factoren in balans zijn. Vitaliteit wordt vaak ook levenslust of veerkracht genoemd. Het begrip vitaliteit heeft vier onderdelen:

 1. Fysiek (beweging, gezond eten en drinken en voldoende slaap)
 2. Mentaal (groei en ontwikkeling)
 3. Emotioneel (zelfbewustzijn)
 4. Spiritueel: hoofd, lichaam, hart en ziel (een betekenisvol leven leiden)

Gezamenlijke inspanning vanuit een strategische visie

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen zich inspannen op het gebied van vitaliteit. De werknemer kan zelf aan de slag met zijn gezondheid, maar de werkgever kan ook helpen door de werknemer hierin te faciliteren. Een organisatie die op zoek gaat naar een integrale preventieve aanpak – waarin arbeidsomstandigheden, gezondheid, duurzame inzetbaarheid én privéomstandigheden een plaats krijgen – boekt de beste resultaten voor haar werknemers.

Stap voor stap wordt het onderwerp ‘vitaliteit’ belangrijker op de agenda van bedrijven. Hierbij staan drie begrippen centraal:

 1. Energie (wordt gekenmerkt door zich energieker voelen)
 2. Motivatie (door doelen te stellen in het leven en moeite doen om deze te behalen)
 3. Veerkracht (het vermogen om met dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan)

Een verzameling aan losse maatregelen is niet voldoende. Het beleid wordt pas succesvol als werkgever en werknemer samen een strategische visie ontwikkelen:

 1. Onderzoek en inzetbaarheidsgesprek
 2. Werk-privébalans
 3. Arbeidsduur aanpassen
 4. Dialoog tussen leidinggevenden en werknemers
 5. Autonomie voor bevlogen werknemers

 Wat kunnen wij voor u doen?

WerkFijn is specialist in vitaliteit. Wij adviseren werkgevers bij het opstellen van beleid en ondersteunen bij de praktische uitvoering daarvan.  En we helpen werknemers om vitaal te worden.

Wilt u ook een vitalere organisatie? Bel of mail ons even. We helpen u graag.

 

Lees meer

Managersapp

Specifiek voor de doelgroep leidinggevende(n) is de managersapp ontwikkeld. Met de app kun je ziek- en hersteldmeldingen doen en daarnaast kun je diverse zaken zoals werknemergegevens inzien, verzuimgegevens inzien, documenten en notities raadplegen.

De app is  ontwikkeld voor gebruik op een smartphone en is heel makkelijk te installeren.

De app is uitermate geschikt voor managers die veel op pad zijn, maar ook voor leidinggevenden op de werkvloer. Zij hoeven dan niet in te loggen op een computer.

Lees meer