WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for november 2022

Burn out

Al sinds 2013 neemt het aantal werknemers met burn-outklachten toe. Uit onderzoek van TNO blijkt  dat burn-outklachten ontstaan door een combinatie van persoonlijkheidskenmerken, maatschappelijke ontwikkelingen en arbeidsomstandigheden.

Wat is een burn-out?

Een burn-out gaat in de kern over een verstoorde balans tussen de belastbaarheid en de belasting van de werknemer. Belastbaarheid en de belasting hoeven niet altijd perfect in evenwicht te zijn. In sommige periodes is het nu eenmaal drukker dan in andere periodes en dat brengt werkdruk met zich mee. Dat is niet erg. Sterker nog: sommige werknemers presteren juist beter onder druk.

Is die belasting langere tijd niet in evenwicht met de belastbaarheid, dan kan dat leiden tot een burn-out. Als een werknemer in een burn-out beland, ben je overduidelijk te laat. Je wilt juist aan preventie doen en voorkomen dat een werknemer een te hoge belastbaarheid krijgt.

 Blijf in gesprek

Bescherm werknemers tegen een burn-out door met hen te praten over wat zij nodig hebben om hun werk gezond, veilig en met plezier te kunnen doen. De sleutel tot het voorkomen van burn-outs bij werknemers is praten, praten, praten. Vraag werknemers of er zaken zijn die hen frustreren, wat zij nodig hebben en wat zij graag zouden willen. Besef dat werknemers – hoe open je houding ook is – niet altijd bij je aan zullen willen kloppen. Het verhaal kan te persoonlijk zijn of een werknemer vindt het te ongemakkelijk om zijn verzoek met je te delen. Maak daarom duidelijk bij welke andere partijen je werknemers terecht kunnen. Denk aan de bedrijfsarts, de vertrouwenspersoon, de ondernemingsraad, de preventie-medewerker of de HR-afdeling.

Volg het advies van de experts

Komt je werknemer ondanks alle goede bedoelingen in een burn-out terecht, houd je dan aan het advies van de bedrijfsarts. En luister goed naar wat de werknemer nodig heeft. Het devies was altijd waar mogelijk wekelijks een contactmoment hebben met je zieke werknemer, zodat de werknemer contact houdt met werk. Zo ontstaat er geen afstand tot werk; de angst was dat die afstand zou zorgen voor langer verzuim. Door nieuwe inzichten over burn-outs is de richtlijn voor psychische problemen aangepast en adviseren veel bedrijfsartsen nu om de eerste tijd juist geen contact te hebben. In die tijd kan de zieke werknemer tot rust komen; contact met werk verhoogt de druk en heeft een negatieve impact op het herstel. Maar ook hiervoor geldt dat geen werknemer en geen situatie hetzelfde is. Volg het advies van de experts.

Lees meer

Krijg inzicht in jouw gezondheid en leer jezelf blijvende gezonde gewoontes aan

WerkFijn houdt zich bezig met het gezond houden van medewerkers. Dat gaat  onder meer over gezond eten, genoeg bewegen, stressmanagement, verminderen of vermijden van genotmiddelen als alcohol en drugs, genoeg slaap en het ontwikkelen van een goed immuunsysteem. Met onze speciale weegschaal kunnen wij een aantal waarden goed in kaart brengen.  Dit zijn:

 • BMI
 • vetpercentage
 • visceraal vetniveau (=vetmassa rond organen)
 • spiermassa
 • vloeistof
 • botmassa
 • basaal metabolisme ( =minimale hoeveelheid energie die nodig is)
 • metabolische leeftijd
 • inschatting conditieniveau

Met deze metingen worden medewerkers in staat gesteld om hun leefstijl blijvend te veranderen. Wij willen mensen motiveren om zelf de controle te nemen over hun gezondheid. Door een gezonde leefstijl te hanteren kunnen veel welvaartsziekten voorkomen worden. Denk bijvoorbeeld aan diabetes type 2, obesitas of hart- en vaatziekten.

 

Lees meer

Week van de Werkstress

De Week van de Werkstress vindt dit jaar plaats van 14 tot en met 18 november. Deze week is bij uitstek geschikt om werkstress onder de aandacht van werknemers te brengen.

Dit jaar is er niet alleen aandacht voor de mentale staat van werknemers, maar ook voor fysiek lekker in je vel zitten. Er is een groot personeelstekort, werknemers moeten na het thuiswerken vanwege de coronapandemie op zoek naar een nieuwe werk-privébalans en steeds meer jonge werknemers ervaren stress op het werk. Werknemers hebben behoefte aan een goede balans tussen stress en energie.

De gevolgen van de coronapandemie zijn in 2022 enorm zichtbaar geworden voor organisaties en werknemers. Een enorm personeelstekort, een vernieuwde werk-privébalans, steeds meer jonge medewerkers die stress op het werk ervaren. Het belang van het creëren van een werkklimaat met productieve en tevreden medewerkers waarbij een goede balans tussen stress en energie cruciaal is, wordt alsmaar groter.

Een goede manier om werkstress te voorkomen, is door te werken aan de fysieke èn mentale kracht van je medewerkers. Bij mentale kracht draait het om het vermogen om goed om te gaan met (dreigende) stress, tegenslag en verandering. Alleen door jezelf (als persoon of organisatie) en de beschikbare hulpbronnen goed te kennen, weet je hoeveel gewicht je aankunt. Gezond leven is van belang om deze hulpbronnen aan te vullen. Het verhoogt je natuurlijke weerstand, fysiek, mentaal en emotioneel.

Als mentaal sterke organisatie ben je voorbereid op veranderingen, stress en tegenslag. Daar kun je gericht aan werken: door het werk slim te organiseren, door te werken aan een cultuur van vertrouwen en verbinding en door persoonlijke en professionele ontwikkeling te stimuleren.

Lees meer

De DISC analyse

De DISC analyse ofwel DISC profiel analyse helpt om inzicht te krijgen in menselijk gedrag. DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit. Met behulp van DISC breng je kwaliteiten in kaart van jezelf en het team.

DISC wordt o.a. toegepast bij coaching, persoonlijke ontwikkeling, re-integratie, teambuilding, veranderprocessen, werving en selectie en om vaardigheden op het gebied van communicatie, conflicthantering, samenwerken, leidinggeven, visie ontwikkeling en begeleiden of implementeren van veranderingen.

Kennis en analyse van het DISC model biedt de mogelijkheid om uzelf, medewerkers, collega’s, partner en klanten beter te begrijpen. Hierdoor kunt u beter aansluiten op ieders persoonlijke behoeften, conflicten voorkomen of verminderen, verschillen in anderen beter waarderen en bouwen aan onderling vertrouwen.

De kracht van het DISC-instrument zit hem in de eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen. Er is geen goed of fout. DISC is een instrument dat wereldwijd wordt gebruikt en dus bij ook internationaal opererende bedrijven kan worden toegepast. Wat levert DISC op?

 • betere onderlinge communicatie
 • diepgaand inzicht in de eigen persoonlijkheidsstijl
 • conflicten oplossen of voorkomen
 • onderlinge verschillen te waarderen
 • positiever en effectiever samenwerken

Bij WerkFijn kunt u terecht voor een afname van het DISC profiel.  Marisca Valk is gecertificeerd DISC trainer. Een afname kan individueel en ook voor complete teams.

Lees meer