WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for juni 2018

Waar mensen werken, kan ziekteverzuim voorkomen

Waar mensen werken, kan ziekteverzuim voorkomen. Dat is vervelend voor zowel de werknemer als de werkgever. Zowel werkgevers als werknemers moeten bijdragen aan het voorkomen van verzuim.

Verzuim verminderen

Werkgevers kunnen het verzuim en de kans op arbeidsgebonden gezondheidsklachten verminderen door:

 • een degelijk arbo- en verzuimbeleid te organiseren en handhaven;
 • zich aan de wettelijke veiligheidsnormen te houden;
 • structureel aandacht te besteden aan de persoonlijke werkomstandigheden van de werknemers;
 • ondersteuning te vragen aan de arbodienstverlener;
 • contact te houden met de zieke werknemers.

Ziektewet

 • Soms heeft een werknemer recht op een uitkering via de Ziektewet. Dit geldt voor:werknemers die ziek én zwanger zijn of die ziek zijn geworden als gevolg van zwangerschap of bevalling;
 • werknemers die een orgaan doneren;
 • werknemers met een structurele functionele beperking wegens ziekte of gebrek (no riskpolis);
 • werknemers ouder dan 55 jaar die ziek worden en die direct voordat zij in dienst kwamen ten minste 52 weken een WW-uitkering hebben ontvangen
 • werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens de ziekte, vanaf het moment dat het dienstverband is afgelopen kunnen zij een Ziektewet-uitkering krijgen;
 • uitzendkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst;
 • sommige oproepkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst.
Lees meer