WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for januari 2018

Werkbezoek door bedrijfsarts

Eén van de wijzigingen in de nieuwe Arbowet, die op 1 juli jl.  in werking is getreden is dat de bedrijfsarts vrije toegang heeft tot alle werkplekken. Onze bedrijfsarts Eric Musch bezoekt daarom regelmatig een werkplek om ter plekke de werksituatie te bekijken en de werkgever hierover te adviseren.

Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

De AVG is de nieuwe Europese privacywet die in alle landen van de EU van toepassing is vanaf 25 mei 2018. Deze wet vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Onze bedrijfsvoering moet dus uiterlijk op deze datum hieraan voldoen. Als dienstverlener  nemen wij onze verantwoordelijkheid en dat betekent dat wij onze procedures zullen aanscherpen. Wij zullen onze klanten hiervan binnenkort op de hoogte brengen.

Zaken die aan de orde komen zijn:

  • Registratie BSN
  • Afschermen persoonsgegevens
  • Tweestapsverificatie voor alle gebruikers van verzuimsignaal
Lees meer

Ook voor vakantie in Oost-Europa zijn vaccinaties nodig

Op 9 januari 2018 stond er een artikel in de krant dat Nederlanders zich niet of nauwelijks voorbereiden voor op een vakantie in het buitenland. Ze vragen voor vertrek geen informatie over de veiligheid in hun vakantieland of over lokale wetten, regels en gebruiken. Ook de benodigde vaccinaties halen zij vaak niet. Belangrijk om te weten is dat ook voor vakantie in Oost-Europa vaccinaties nodig zijn. Als mensen naar Afrika gaan weet men vaak wel dat ze zich moeten laten inenten en voorlichten. Maar ook voor populaire vakantielanden zoals Bulgarije, Egypte, Kroatië, Turkije en Tunesië is het verstandig om dat te laten doen, omdat ook in deze landen risico bestaat op infectieziekten. Zelfs in de meest luxe resorts.

Bij WerkFijn kunt u terecht voor vaccinaties, advies, informatie en aanverwante gezondheidsartikelen (zoals klamboes, muggenbestrijdingsmiddelen,reisapotheek e.d.). Iedereen krijgt een persoonlijk advies afgestemd op reisdoel, duur van de reis en gezondheid.

Afspraak maken?

Het maken van een afspraak kan op werkdagen van 08.00 – 16.30 uur op tel. 0523-208 175 of via info@WerkFijn.nl

 

Lees meer