WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

All Posts in Category: Geen categorie

Vacature bedrijfsarts

Bedrijfsarts WerkFijn

Als bedrijfsarts ondersteun en adviseer je vanuit een gedragsmatige visie. Je neemt een adviserende rol in naar de directie en leidinggevenden van de organisatie waarvoor je werkzaam bent, maar je bent tegelijkertijd in staat om in te spelen op het niveau en denkkader van de medewerkers tijdens het spreekuur.

WerkFijn

WerkFijn  richt zich op verzuimpreventie & duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Onze focus ligt op gezondheid, inzetbaarheid en het voorkomen van uitval. We leveren maatwerk per bedrijf en zorgen voor korte toegangstijden. Bij WerkFijn kijken we altijd naar wat een medewerker nog wel kan.  Niet de beperkingen, maar juist de mogelijkheden van de medewerker stellen we centraal. De eigen verantwoordelijkheid en het belang van medewerkers bij blijvend gezond werken vinden wij belangrijk. We zien duurzame inzetbaarheid als een gedeelde verantwoordelijkheid van de organisatie én haar medewerkers. Gedragsverandering van management, leidinggevenden en medewerkers vormt daarvoor de basis.

Functieomschrijving

Als bedrijfsarts heb je een ruime mate van vrijheid. Dit betekent dat er ruimte is voor jouw ideeën, werkwijze en persoonlijke & professionele ontwikkeling. Je werkt samen met klanten van WerkFijn, maar ook met collega’s. Je bent een adviseur, kritisch maar opbouwend, vanuit de gedragsmatige visie.

Wat verwachten wij van je?

 • Een BIG registratie. Bij voorkeur zelfstandig bedrijfsarts
 • Communicatief zeer vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
 • Geduldig op alle niveaus (van directie tot laag opgeleide medewerkers)
 • Empathisch naar de (zieke) werknemer, maar ook besluitvaardig en standvastig in het innemen van standpunt & bijbehorend advies
 • Kunnen omgaan met de (soms tegengestelde) belangen van werkgever/ werknemer
 • Enthousiast, positief, proactief, doortastend, resultaatgericht en flexibel

Wat hebben wij jou te bieden?

WerkFijn is een groeiend bedrijf. WerkFijn opereert regionaal en werkt met diverse klanten. Wij bieden jou een prettige werksfeer in een enthousiast en servicegericht team.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Jenet Bel, directeur, via  0523 208 175 of j.bel@werkfijn.nl

Neem voor meer details over onze organisatie een kijkje op onze website www.werkfijn.nl

 

 

Lees meer

Acht tools om hybride werken te laten slagen

Veel mensen werken nog steeds een groot deel van hun werkweek vanuit huis. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de voorkeur uitgaat naar een 50-50%-verdeling van werken op kantoor en thuiswerken. Hybride werken biedt voordelen, maar er zijn ook uitdagingen. Daarom ontwikkelde TNO in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een toolbox die werkgevers en werknemers helpt om effectiever, gezonder en fijner hybride te werken.

Lees hier de acht tools waarbij je handvatten en informatie krijgt aangereikt om hybride werken te laten slagen.

Lees meer

Beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie.

Beleid tegen psychosociale belasting

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen  psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • pesten
 • discriminatie

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

Aanstellen vertrouwenspersoon

Bedrijven kunnen, in overleg met de  ondernemingsraad, kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon:

 • buiten het bedrijf: bijvoorbeeld via de arbodienstverlener of brancheorganisatie;
 • binnen het bedrijf: een eigen medewerker die opgeleid wordt tot vertrouwenspersoon of speciaal hiervoor is aangesteld (vooral bij grote organisaties).

Het is niet verstandig om een bedrijfsmaatschappelijk werker of personeelsfunctionaris, naast de reguliere taak, aan te stellen als vertrouwenspersoon. Dit kan conflicten in de reguliere taken tot gevolg hebben.

Aandachtspunten

 • Afhankelijk van de samenstelling van het personeelsbestand kan een bedrijf ervoor kiezen om meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen. Hierbij kan gelet worden op geslacht, leeftijd of afkomst, zodat het slachtoffer terecht kan bij iemand waarbij hij zich het best op zijn gemak voelt.
 • Zorg ervoor dat de vertrouwenspersoon het bedrijf goed kent en gemakkelijk toegankelijk is voor de werknemers.
 • Geef de vertrouwenspersoon een eigen kamer die afgesloten kan worden.
 • Naast het aanstellen van een vertrouwenspersoon is het van belang dat een bedrijf een duidelijk beleid heeft tegen ongewenst gedrag en zelf het goede voorbeeld geeft. Voorkomen blijft immers beter dan genezen.
Lees meer

Fijne feestdagen

Namens alle medewerkers van WerkFijn wensen wij u hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2023!

Lees meer

Burn out

Al sinds 2013 neemt het aantal werknemers met burn-outklachten toe. Uit onderzoek van TNO blijkt  dat burn-outklachten ontstaan door een combinatie van persoonlijkheidskenmerken, maatschappelijke ontwikkelingen en arbeidsomstandigheden.

Wat is een burn-out?

Een burn-out gaat in de kern over een verstoorde balans tussen de belastbaarheid en de belasting van de werknemer. Belastbaarheid en de belasting hoeven niet altijd perfect in evenwicht te zijn. In sommige periodes is het nu eenmaal drukker dan in andere periodes en dat brengt werkdruk met zich mee. Dat is niet erg. Sterker nog: sommige werknemers presteren juist beter onder druk.

Is die belasting langere tijd niet in evenwicht met de belastbaarheid, dan kan dat leiden tot een burn-out. Als een werknemer in een burn-out beland, ben je overduidelijk te laat. Je wilt juist aan preventie doen en voorkomen dat een werknemer een te hoge belastbaarheid krijgt.

 Blijf in gesprek

Bescherm werknemers tegen een burn-out door met hen te praten over wat zij nodig hebben om hun werk gezond, veilig en met plezier te kunnen doen. De sleutel tot het voorkomen van burn-outs bij werknemers is praten, praten, praten. Vraag werknemers of er zaken zijn die hen frustreren, wat zij nodig hebben en wat zij graag zouden willen. Besef dat werknemers – hoe open je houding ook is – niet altijd bij je aan zullen willen kloppen. Het verhaal kan te persoonlijk zijn of een werknemer vindt het te ongemakkelijk om zijn verzoek met je te delen. Maak daarom duidelijk bij welke andere partijen je werknemers terecht kunnen. Denk aan de bedrijfsarts, de vertrouwenspersoon, de ondernemingsraad, de preventie-medewerker of de HR-afdeling.

Volg het advies van de experts

Komt je werknemer ondanks alle goede bedoelingen in een burn-out terecht, houd je dan aan het advies van de bedrijfsarts. En luister goed naar wat de werknemer nodig heeft. Het devies was altijd waar mogelijk wekelijks een contactmoment hebben met je zieke werknemer, zodat de werknemer contact houdt met werk. Zo ontstaat er geen afstand tot werk; de angst was dat die afstand zou zorgen voor langer verzuim. Door nieuwe inzichten over burn-outs is de richtlijn voor psychische problemen aangepast en adviseren veel bedrijfsartsen nu om de eerste tijd juist geen contact te hebben. In die tijd kan de zieke werknemer tot rust komen; contact met werk verhoogt de druk en heeft een negatieve impact op het herstel. Maar ook hiervoor geldt dat geen werknemer en geen situatie hetzelfde is. Volg het advies van de experts.

Lees meer

Krijg inzicht in jouw gezondheid en leer jezelf blijvende gezonde gewoontes aan

WerkFijn houdt zich bezig met het gezond houden van medewerkers. Dat gaat  onder meer over gezond eten, genoeg bewegen, stressmanagement, verminderen of vermijden van genotmiddelen als alcohol en drugs, genoeg slaap en het ontwikkelen van een goed immuunsysteem. Met onze speciale weegschaal kunnen wij een aantal waarden goed in kaart brengen.  Dit zijn:

 • BMI
 • vetpercentage
 • visceraal vetniveau (=vetmassa rond organen)
 • spiermassa
 • vloeistof
 • botmassa
 • basaal metabolisme ( =minimale hoeveelheid energie die nodig is)
 • metabolische leeftijd
 • inschatting conditieniveau

Met deze metingen worden medewerkers in staat gesteld om hun leefstijl blijvend te veranderen. Wij willen mensen motiveren om zelf de controle te nemen over hun gezondheid. Door een gezonde leefstijl te hanteren kunnen veel welvaartsziekten voorkomen worden. Denk bijvoorbeeld aan diabetes type 2, obesitas of hart- en vaatziekten.

 

Lees meer

Week van de Werkstress

De Week van de Werkstress vindt dit jaar plaats van 14 tot en met 18 november. Deze week is bij uitstek geschikt om werkstress onder de aandacht van werknemers te brengen.

Dit jaar is er niet alleen aandacht voor de mentale staat van werknemers, maar ook voor fysiek lekker in je vel zitten. Er is een groot personeelstekort, werknemers moeten na het thuiswerken vanwege de coronapandemie op zoek naar een nieuwe werk-privébalans en steeds meer jonge werknemers ervaren stress op het werk. Werknemers hebben behoefte aan een goede balans tussen stress en energie.

De gevolgen van de coronapandemie zijn in 2022 enorm zichtbaar geworden voor organisaties en werknemers. Een enorm personeelstekort, een vernieuwde werk-privébalans, steeds meer jonge medewerkers die stress op het werk ervaren. Het belang van het creëren van een werkklimaat met productieve en tevreden medewerkers waarbij een goede balans tussen stress en energie cruciaal is, wordt alsmaar groter.

Een goede manier om werkstress te voorkomen, is door te werken aan de fysieke èn mentale kracht van je medewerkers. Bij mentale kracht draait het om het vermogen om goed om te gaan met (dreigende) stress, tegenslag en verandering. Alleen door jezelf (als persoon of organisatie) en de beschikbare hulpbronnen goed te kennen, weet je hoeveel gewicht je aankunt. Gezond leven is van belang om deze hulpbronnen aan te vullen. Het verhoogt je natuurlijke weerstand, fysiek, mentaal en emotioneel.

Als mentaal sterke organisatie ben je voorbereid op veranderingen, stress en tegenslag. Daar kun je gericht aan werken: door het werk slim te organiseren, door te werken aan een cultuur van vertrouwen en verbinding en door persoonlijke en professionele ontwikkeling te stimuleren.

Lees meer

De DISC analyse

De DISC analyse ofwel DISC profiel analyse helpt om inzicht te krijgen in menselijk gedrag. DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit. Met behulp van DISC breng je kwaliteiten in kaart van jezelf en het team.

DISC wordt o.a. toegepast bij coaching, persoonlijke ontwikkeling, re-integratie, teambuilding, veranderprocessen, werving en selectie en om vaardigheden op het gebied van communicatie, conflicthantering, samenwerken, leidinggeven, visie ontwikkeling en begeleiden of implementeren van veranderingen.

Kennis en analyse van het DISC model biedt de mogelijkheid om uzelf, medewerkers, collega’s, partner en klanten beter te begrijpen. Hierdoor kunt u beter aansluiten op ieders persoonlijke behoeften, conflicten voorkomen of verminderen, verschillen in anderen beter waarderen en bouwen aan onderling vertrouwen.

De kracht van het DISC-instrument zit hem in de eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen. Er is geen goed of fout. DISC is een instrument dat wereldwijd wordt gebruikt en dus bij ook internationaal opererende bedrijven kan worden toegepast. Wat levert DISC op?

 • betere onderlinge communicatie
 • diepgaand inzicht in de eigen persoonlijkheidsstijl
 • conflicten oplossen of voorkomen
 • onderlinge verschillen te waarderen
 • positiever en effectiever samenwerken

Bij WerkFijn kunt u terecht voor een afname van het DISC profiel.  Marisca Valk is gecertificeerd DISC trainer. Een afname kan individueel en ook voor complete teams.

Lees meer

Het begin van het terugdringen van de achterstanden bij het UWV is er

Om iets te doen aan de achterstanden is het UWV op 1 oktober begonnen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden zij dan niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA).

Met deze tijdelijke maatregel geven ze deze mensen sneller zekerheid over hun toekomst en kunnen verzekeringsartsen worden ingezet voor andere beoordelingen. De vereenvoudigde beoordeling houdt in dat mensen die de grens van twee jaar ziekte bereiken tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 en dan 60 jaar of ouder zijn, alleen beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige. Mensen krijgen in principe dan een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100), tenzij ze nog werken en minder dan 35 procent inkomensverlies hebben, de grens om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering. In dat geval krijgen ze geen uitkering, zoals nu ook het geval is.

Belangrijk hierbij is dat door deze maatregel niemand benadeeld wordt. In alle gevallen geldt dat werknemer en werkgever moeten instemmen met de vereenvoudigde beoordeling. Het blijft dus mogelijk om een beoordeling door een verzekeringsarts te vragen. Ook houden cliënten de mogelijkheid om in bezwaar te gaan, zoals bij elk ander besluit van UWV.

Naast deze maatregel is ook een andere maatregel ingegaan op 1 oktober. Die maatregel geldt voor een kleine groep cliënten en houdt in dat UWV vijf jaar geen herbeoordeling gaat uitvoeren bij mensen in de IVA en in de Wajong, die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard en die ondanks hun beperkingen inkomsten uit werk verwerven . Lees hier het hele artikel.

Lees meer

Stoptober

Stoptober is een jaarlijks terugkerend evenement van 28 dagen in oktober. Duizenden mensen stoppen met roken in die maand. Uit onderzoek blijkt dat mensen vaker gestopt blijven als ze samen met anderen mensen stoppen. Daarom is oktober uitgeroepen tot dé maand om samen te stoppen met roken. Eén maand niet roken is voor velen namelijk genoeg om een definitieve punt te zetten achter een rokers carrière.  De zorgverzekering vergoedt maximaal één keer per jaar een stoppen met roken programma.

Lees meer