WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

All Posts in Category: Geen categorie

Van een traditionele naar een moderne organisatie

Van reactief naar proactief

Veruit de meeste organisaties hechten veel belang aan een goed verzuimbeleid. Vaak hebben ze het idee dat ze er heel actief mee bezig zijn en er alles aan doen om verzuim te voorkomen.

Uit onderzoek onder HR-professionals blijkt dat minder dan een derde van de organisaties proactief beleid voert om te hoge werkdruk en stress te voorkomen. En dat slechts één op de vijf leidinggevenden in staat is om dreigend langdurig verzuim tijdig te herkennen.

Een goede relatie tussen de leidinggevende en de medewerker voorkomt veel klachten. Een goede relatie tussen de leidinggevende en de medewerker blijkt van grote invloed te zijn op het voorkomen van deze klachten. Een goede relatie zorgt voor een veilig werkklimaat waarin werknemers niet bang zijn met hun leidinggevende te praten over zaken als te hoge werkdruk, pesten en gezondheidsklachten. Dit niet bespreekbaar maken, leidt vaak tot stress, ziekmelden en burn out.

Ga het gesprek met elkaar aan

Ga met elkaar in gesprek. Versnel dit door je als leidinggevende kwetsbaar op te stellen. Vertel persoonlijke dingen over jezelf. Laat af en toe merken dat je iets niet weet, of ergens over twijfelt. Want alleen dan kun je verwachten dat de ander ook open en kwetsbaar durft te zijn.

Door objectief ervaringen te delen over de onderlinge interactie leren leidinggevenden en medewerkers hoe ze elkaar beter kunnen begrijpen. Zo worden lastige zaken makkelijker bespreekbaar, en de cultuur veiliger. En dat zijn de basisvoorwaarden voor een lager ziekteverzuim, gemotiveerdere werknemers, minder kosten en meer rendement!

WerkFijn helpt bedrijven graag om hiermee aan de slag te gaan.

Lees meer

Afwijkende openingstijden

De feestdagen staan voor de deur, daarom hebben wij afwijkende openingstijden. Op 24, 28, 29 en 30 december zijn wij ‘s middags gesloten en op 31 december zijn wij de hele dag gesloten. Vanaf maandag 04 januari 2021 staan wij weer volledig voor u klaar. Wij wensen u fijne dagen toe en een gezond en gelukkig 2021!

Lees meer

Het is mogelijk om bij WerkFijn nog een griepprik te halen.

Onderzoekers van het Radboudumc hebben aangetoond dat een griepvaccinatie de immuunreactie tegen het nieuwe SARS-CoV-2 coronavirus versterkt. Dit kan mogelijk leiden tot een betere bescherming tegen een COVID-19-infectie. Ze laten zien dat ziekenhuispersoneel dat in de winter 2019-2020 een griepprik kreeg minder vaak geïnfecteerd bleek met het coronavirus. Lees hier het hele artikel.

Wat zijn de voordelen van een griepprik?

 • De griepprik is de beste bescherming tegen griep en de ernstige gevolgen daarvan.
 • De griepprik verkleint de kans dat u griep krijgt.
 • Als u na een griepprik toch griep krijgt, bent u er meestal minder ziek van.
 • De kans dat u een bijkomende ziekte krijgt, zoals een longontsteking, is kleiner. Er is minder kans op complicaties.
 • Heeft u een bepaalde medische aandoening? Bijvoorbeeld diabetes, astma of een hartziekte? Dan kan uw ziekte erger worden door griep. De griepprik maakt de kans daarop kleiner.
 • De kans om te overlijden door (de gevolgen van) griep is kleiner.
 • De griepprik geeft weinig bijwerkingen en is een veilig vaccin.
 • Met de griepprik beschermt u ook anderen in uw omgeving.

Op de website van het RIVM vindt u uitgebreide informatie hierover.

U kunt ons mailen op info@werkfijn.nl of bellen op 0523 208175 om een afspraak voor een griepprik te maken.

 

Lees meer

Tips om comfortabel en productief thuis te werken

 1. Creëer regelmaat en structuur
 2. Maak afspraken met je gezin en huisgenoten
 3. Begin en eindig de dag op een vaste tijd
 4. Zorg voor een eigen werkplek
 5. Zorg dat je werkplek ergonomisch goed is ingericht
 6. Zorg dat je bij alle documenten kan
 7. Vermijd afleiding
 8. Maak een dagplanning: begin met de grotere klussen
 9. Houd werk en privé gescheiden
 10. Zorg voor voldoende beweging, maak bijv. een lunchwandeling
 11. Neem voldoende herstelmomenten: neem elk uur 5 minuten pauze
 12. Houd aandacht voor je mentale gezondheid
 13. Houd contact met collega’s en leidinggevende
Lees meer

16 – 20 november 2020: Week van de werkstress

Een week waarin bedrijven activiteiten organiseren, de pers vol staat met cijfers, feiten en persoonlijke verhalen over werkstress en balans, en via de dagelijkse nieuwsflits, LinkedIn en Twitter vele praktische tips voor werkgevers worden verspreid.

Een derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werk gerelateerde psychische ziektes. Alarmerende feiten, want werknemers die veel werkstress ervaren zitten niet goed in hun vel en zijn minder productief. Wie stress op het werk succesvol aanpakt zorgt voor meer werkplezier en minder verzuim.

Wat is werkstress?

Onder (ongezonde) werkstress wordt verstaan: stress door of in de werksituatie. De stress hoeft niet veroorzaakt te worden door de werksituatie alleen. Ook de combinatie van hoge belasting op het werk met belasting in het privéleven kunnen de stressklachten veroorzaken en leiden tot verminderd functioneren op het werk. Bij langdurige stress is de balans tussen draagkracht en draaglast verstoord en kunnen stressklachten optreden. Deze klachten kunnen zich lichamelijk, psychisch of in het gedrag uiten. Als niet tijdig ingegrepen wordt kunnen de signalen leiden tot chronische klachten: burn-out, chronische moeheid, spanningsproblemen, angststoornissen, maag- en darmproblemen, nek- en schouderklachten, nervositeit en depressie.

Interventies

Om werkstress te voorkomen en aan te pakken heeft WerkFijn een breed scala aan interventies beschikbaar. Het is goed om te starten  met het in kaart brengen van de persoonlijke en werkgerelateerde risico’s. Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is hiervoor een goed hulpmiddel.

Lees meer

Spreekuren

Onze maatregelen zijn aangepast op de Corona adviezen van de overheid/RIVM :

 • Er worden bij de bedrijfsarts alleen maar telefonische consulten  ingepland met medewerkers.
 • Reeds ingeplande consulten bij de bedrijfsarts worden  omgezet naar een telefonisch consult.
 • Aanwezigheid van onze bedrijfsarts en verpleegkundigen op werkplekken van werkgevers blijft mogelijk daar waar dit is gewenst. Dit gaat altijd in overleg met de werkgever.
 • Bij persoonlijk contact worden de gebruikelijke hygiënische voorzorgsmaatregelen genomen ter preventie van overdracht van het virus.
 • Keuringen, afspraken voor vaccinaties en bij bedrijfsmaatschappelijk werk gaan gewoon door, tenzij de cliënt (milde) gezondheidsklachten heeft. In dat geval verzoeken wij u om de afspraak af te zeggen.

Bij wijzigingen in het overheidsbeleid kunnen onze maatregelen uitgebreid of verminderd worden, dus volg de aanwijzingen van het RIVM.

Lees meer

Demedicaliseren

Demedicaliseren: het loskoppelen van ziekte en verzuim. Demedicaliseren bespaart geld, dringt oneigenlijk verzuim terug en draagt bij aan een gezonde bedrijfscultuur.

De visie van WerkFijn is daarom ook : Iemand die ‘ziek’ is, is niet per definitie arbeidsongeschikt. Verzuim hoeft niet altijd medisch opgelost te worden. Onze focus ligt op aandacht, gedrag en mentaliteit.

Wanneer een medewerker zich meldt met een probleem, moet als eerste het probleem worden verhelderd. Dit moet zodanig gebeuren dat dit probleem en de factoren die daartoe geleid hebben, zichtbaar worden zonder dat eenzijdig de medische kant belicht wordt. Gebeurt dit niet, dan ontstaat er risico op onnodige medicalisering. Meestal wordt een ziekmelding vanuit medisch perspectief benaderd. Het verzuimgesprek gaat vaak over ziek zijn. En dat terwijl 70% van de verzuimgevallen een niet-medische oorzaak heeft.

Pas na een goede probleemverheldering is het mogelijk te bepalen of advies ingewonnen moet worden over de medische aspecten van het probleem. Wanneer dit consequent wordt toegepast, ziet men een sterke daling van het aantal adviesvragen aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan dan zijn energie en kunde richten op waar hij het beste in is: de medische aspecten. Is het probleem helder, dan kan de juiste professional ingezet worden.

Hieronder een aantal casussen van hoe wij het bij WerkFijn oppakken.

Lees meer

Mentale check-in

Nu  thuiswerken een verlenging krijgt, begint het bij de helft van de mensen toch een beetje te kraken. Het is zelfs zo dat een deel van de mensen te kampen krijgt met burn-out klachten door thuiswerken. Het stressniveau is gestegen onder de thuiswerkers en dat uit zich in verschillende klachten. Het gaat hierbij zowel om lichamelijke als om psychische klachten.

Lichamelijke klachten

Mensen die thuiswerken krijgen met diverse lichamelijke klachten te maken als een burn-out in zicht is. Een van de veelvoorkomende klachten is duizeligheid en hyperventilatie. Ook slapeloosheid komt voor net als het gevoel uitgeput te zijn. Andere symptomen van burn-out klachten door thuiswerken zijn onder meer hoofdpijn, hartkloppingen, hoge bloeddruk en het gevoel van benauwdheid. Het is belangrijk om tijdig hulp te zoeken bij dergelijke lichamelijke klachten.

Psychische klachten

Naast lichamelijke klachten die gelet op typische burn-out klachten een mentale oorzaak hebben, zijn er eveneens psychische klachten. Een typisch voorbeeld van dergelijke klachten zijn concentratie- en geheugenproblemen. Andere symptomen die zich voordoen zijn angstklachten net als onzekerheid en besluiteloosheid. Een kort lontje hebben en prikkelbaarheid zijn eveneens veelvoorkomende klachten door thuiswerken.

Voor het ondersteunen van de mentale veerkracht en sociale verbinding in de thuiswerkende situatie kunt u bij WerkFijn terecht. Onze professionals bieden een veilige omgeving om onzekerheden en gevoelens van ongemak te uiten en praktische tips te geven afgestemd op de persoonlijke situatie van zowel medewerkers als leidinggevenden.

Lees meer

Wat te doen bij burn-out klachten?

Mensen die een burn-out hebben zijn niet alleen mentaal maar ook fysiek uitgeput. Toch moeten ze zelf aan de bel trekken. Ze moeten zo snel mogelijk het gesprek met hun  leidinggevende aangaan. Duidelijk zijn in het gesprek en aangeven waar het mis gaat in het functioneren. Het is verstandig om direct een afspraak te maken bij de bedrijfsarts of bij bedrijfsmaatschappelijk werk. Als ze niet adequaat geholpen worden bij uitputtingsklachten, dan kunnen ze zo tot acht maanden thuis zitten. Mensen zakken steeds verder weg als ze thuis op de bank zitten. Het is dus zaak om heel snel de eerste gesprekken met bedrijfsmaatschappelijk werk in te plannen. Ze moeten leren om met stress om te gaan. Intussen moet de medewerker zelf ook stappen ondernemen:

 • Zorgen voor een goede structuur
 • Goed slapen
 • Hun werkritme overdag vasthouden
 • Gaan wandelen
 • Niet teveel hooi op hun vork nemen
 • Alles stap voor stap doen
 • Hulp vragen aan vrienden voor boodschappen en huishoudelijke taken
Lees meer

Re-integreren na een burn-out: Kans op terugval is groter door corona

Na een burn-out weer beginnen met werken is gewoonlijk al lastig genoeg. Maar wat gebeurt er als je moet re-integreren tijdens een wereldwijde pandemie? Wie na een burn-out terugkeert op de werkvloer, gaat een intensief traject in. In kleine stappen en onder begeleiding krijg je steeds wat meer taken. Maar in de huidige realiteit van thuiswerken, videovergaderingen en een gebrek aan collega’s zijn er genoeg valkuilen die een re-integratie kunnen bemoeilijken.

Wie nu re-integreert, kan bijvoorbeeld niet rekenen op sociale steun en feedback van collega’s en leidinggevenden  Iemand die regelmatig gesprekken met je voert over hoe het gaat, je complimenten geeft over je voortgang, maar ook aan de bel trekt als je te lang werkt.

Als de contacten met de leidinggevende via  een videoverbinding verlopen  mis je de lichaamstaal en de vertrouwelijkheid. Bovendien is een scherm wel echt een barrière als je kwetsbare gesprekken voert.

Toch zijn er niet alleen maar nadelen aan re-integreren tijdens de lockdown. Als je thuis bent komen te zitten vanwege een conflict of te veel prikkels op kantoor, dan kan iemand er baat bij hebben thuis te beginnen.

Nu de kantoren langzaam weer openen is het verstandig om re-integrerende mensen tegelijkertijd met hun leidinggevende naar kantoor te laten komen. Op die manier kan je iemand zien werken, maar ook face to face gesprekken voeren.

Lees meer