WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

All Posts in Category: Geen categorie

Zorgbemiddeling

Het bemiddelen voor alle soorten zorg waarbij de wachttijd als te lang wordt ervaren met als doel:

 • Gebruik maken van eventueel open gevallen ruimte
 • Gebruik maken van andere specialisten (als de werknemer geen bezwaar heeft)
 • Zoeken naar alternatieven

Zorgbemiddeling wordt gedaan door de zorgverzekeraar en is voor medewerkers bij wie er sprake is van:

 • Een medische indicatie
 • Een eerdere verwijzing in het reguliere traject door huisarts, bedrijfsarts of behandelaar
 • Reguliere zorg die door de basisverzekering wordt gedekt
 • Niet-spoedeisende hulp
 • Een wachttijd van minimaal 2 weken tussen het moment van verwijzing en diagnosestelling of een wachttijd van minimaal 2 weken tussen het moment van diagnosestelling en de start van de behandeling.
 • Dreigend arbeidsverzuim

Lees hier het hele artikel.

Lees meer

Tijdelijke ondersteuning voor behoud zorgmedewerkers met Long COVID

Het kabinet komt met tijdelijke ondersteuning voor zorgwerkgevers om medewerkers die twee jaar na hun coronabesmetting nog steeds klachten hebben nog minimaal zes maanden langer in dienst te houden. Met een subsidieregeling worden werkgevers gestimuleerd om de re-integratie van hun medewerkers te continueren zodat de medewerker kan blijven werken aan herstel en re-integratie. Het doel is om de zorgmedewerkers te behouden voor de zorg. Dat schrijft minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees hier meer over de subsidieregeling.

Lees meer

Zelfinzicht is een voorwaarde om werkgeluk te vinden én te behouden

Productievere medewerkers, tevreden klanten, meer winst en minder verloop en verzuim. Steeds meer organisaties realiseren zich dat sturen op werkgeluk rendement oplevert. Nu zijn leidinggevenden natuurlijk niet verantwoordelijk voor het geluk van hun medewerkers, maar wél voor het creëren van een cultuur waarin mensen verantwoordelijkheid pakken voor hun eigen werkgeluk en kunnen ontdekken wat ze nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen.

Negatieve stress en werkgeluk zijn geen beste maatjes. Irritaties, frustraties, vermoeidheid, nervositeit: het heeft zelden of nooit een positief effect op onze productiviteit of gedrag. Laat staan op onze interacties en relaties. Maar waar de één stress van krijgt, daar haalt de ander zijn schouders over op. En wat voor de één helpt om werkstress weg te nemen, werkt bij de ander juist averechts. Als mensen weten wat hun energie of juist stress geeft, kunnen ze gefocust aan de slag met hun persoonlijke groei.

In onze snel veranderende wereld van werk is stilstaan geen optie. Organisaties die optimaal willen blijven functioneren, investeren in de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van hun mensen. Want het succes van elke organisatie staat of valt met de prestaties van haar medewerkers. Dus: wat hebben jouw mensen nodig om de beste versie van zichzelf te worden?

Wij komen graag bij u langs om hier eens over te praten.

Lees meer

Tips voor leidinggevenden i.v.m. thuiswerken

Door de coronapandemie heeft een aanzienlijk deel van Nederland de afgelopen twee jaar veel ervaring opgedaan met thuiswerken. Deze ervaring bracht verschillende voordelen, maar ook de nadelen van het volledig thuiswerken aan het licht. Hieronder vindt u tips voor leidinggevenden.

Vertrouwen

Als werkgever help je je werknemers door duidelijk te laten blijken dat je vertrouwen hebt in hun vaardigheden, deskundigheid en betrokkenheid. Toon begrip voor het feit dat werk en privé door elkaar kunnen lopen. Vertrouwen en begrip zorgen op langere termijn voor minder stress, minder uitval en een hogere betrokkenheid.

Duidelijke verwachtingen

Als je medewerkers thuis werken kun je niet even langs lopen. Duidelijke informatie over wat je van mensen verwacht, is dan belangrijk voor medewerkers om op een prettige manier te kunnen werken. Daarbij zijn drie punten van belang: stuur op resultaten, ga na of de opdrachten duidelijk zijn en check de haalbaarheid.

Bespreek met je medewerkers welke resultaten je van ze verwacht: wat moet er gebeuren, wanneer moet het af zijn en welke kwaliteit moet er worden geleverd? Check of het echt duidelijk is wat de bedoeling is. Vraag om een bevestiging. Let zeker in deze tijd goed op of opdrachten wel haalbaar zijn. Vraag dit expliciet. Geef medewerkers vervolgens de ruimte om zelf te bedenken hoe ze de resultaten realiseren. Als het resultaat door een team wordt gerealiseerd, laat medewerkers dan samen de werkverdeling bespreken.

Houd contact

Een goede relatie met je werknemers en tussen medewerkers onderling is belangrijk. Houd actief contact, niet alleen per email, maar bel ook af en toe om echt even te vragen hoe het gaat. Organiseer naast inhoudelijke overleggen ook eens een informele online bijeenkomst, bijvoorbeeld een gezamenlijke koffiepauze of grijp een verjaardag aan om een gezamenlijk moment te organiseren. Zorg ervoor dat je medewerkers zich verbonden blijven voelen met de organisatie en met het team.

TNO heeft aandacht besteed aan leidinggeven op afstand. Lees hier het hele artikel.

Lees meer

Griepvaccinatie

Gezonde medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering zijn voor u als werkgever belangrijk. De griep vormt hierbij een jaarlijks terugkerende bedreiging. De griepvaccinatie is een effectieve maatregel om uw medewerkers gezond te houden. Gevaccineerd personeel heeft zelf minder kans op griep en kan het niet overdragen aan collega’s en cliënten. Hiermee helpt de griepvaccinatie om uitval op de werkvloer en verzuimkosten tegen te gaan.

WerkFijn kan uw medewerkers  voorzien van een griepvaccinatie. Dat kan op één van de locaties van WerkFijn, maar ook bij u op het bedrijf.

Aangezien er vorig jaar tekorten aan griepvaccinaties zijn ontstaan heeft de leverancier besloten de inschrijving naar voren te halen. Er is echter slechts een bepaalde hoeveelheid uit te leveren vaccins. Hoe eerder u bestelt, hoe groter de kans is dat wij de gevraagde aantallen kunnen garanderen.

U kunt ons mailen op [email protected] of bellen op 0523 208175 voor meer informatie of om een bestelling door te geven.

Lees meer

Verslaving op de werkvloer is een groot probleem

Verslaving op de werkvloer is een groot probleem: 15,5 procent van de Nederlandse werkenden is een problematische drinker. Onder managers ligt dit aantal nog hoger, blijkt uit onderzoek. Onderzoek laat ook zien dat drugsgebruik onder leidinggevenden 40 procent vaker voorkomt dan in andere functies.

Aangetoond is dat er een verband is tussen succes en verslaving.  Er zijn vaak een aantal dingen aan de hand. Ten eerste: als je succesvol bent, valt er meer te vieren. Maar succesvol zijn, levert ook veel spanning en stress op. Alcohol bijvoorbeeld, zorgt dan voor ontspanning. Én als je succesvol bent, heb je ook het geld om verslavende middelen te kopen.  Bij bedrijven waarin presteren en het behalen van succes belangrijk zijn, zal verslaving vaker voorkomen. De werkdruk is er hoog, de werkdagen lang. Dan zijn stimulerende middelen erg aantrekkelijk omdat ze je helpen door te gaan, en er zijn andere middelen die weer verdoven. Zo krijgt het middel een functie om je werk langer vol te kunnen houden. Lees hier het hele artikel uit de Stentor.

 

Lees meer

Werkgever moet het gesprek aangaan over een gezondere leefstijl

Het is belangrijk om in ontwikkel- of jaargesprekken het gesprek met je medewerker aan te gaan over zijn gezondheid. Het belang van voldoende beweging of gezonde voeding is een belangrijk onderwerp. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 40% van de werkenden het best fijn zou vinden als zijn werkgever hem zou helpen met een gezondere leefstijl.

De combinatie van sociaal-emotionele én fysieke factoren bepalen of iemand lekker in zijn vel zit.

Onderwerpen als werk-privé balans en stress worden wel besproken, maar voldoende beweging of iemands welbevinden komt nauwelijks ter sprake.

Als werkgever is het belangrijk om eraan bij te dragen dat medewerkers tevreden en gezond naar het werk gaan of thuis aan de slag kunnen. De achterliggende gedachte: zijn je medewerkers vitaal, dan functioneert je organisatie ook goed. Fittere medewerkers zijn productiever, ze zitten lekkerder in hun vel en gaan met plezier naar het werk.

Lees meer

PMO: meer dan een wettelijke verplichting

Vitaliteit is een populair en belangrijk onderwerp op de werkvloer. En niet zonder reden: vitale werknemers zorgen voor werkplezier, een hoge mate van betrokkenheid, een hoog energieniveau en een optimaal werkvermogen. En dat resulteert weer in een laag ziekteverzuim.

Cijfers vitaliteit

Om goed te presteren op je werk moet je goed in je vel zitten. De gezondheid van werknemers moet prioriteit krijgen, maar dat is vaak nog niet het geval. De cijfers zijn veelzeggend, vitale werknemers op de werkvloer zorgt voor:

 • 32% meer betrokkenheid
 • 20% hoger werkvermogen
 • 60% minder veiligheidsincidenten
 • 15% minder ziekteverzuim

Met het PMO toont u als werkgever uw waardering voor uw werknemers en laat u zien dat u hun gezondheid belangrijk vindt. Het is meer dan een wettelijke verplichting. Het levert werkgevers en werknemers grote voordelen op.

 

Lees meer

Bij het UWV gaan ze nu ook de langdurige gevolgen van de pandemie zien.

Arbodiensten krijgen ze te maken met mensen met langdurige covidklachten. Lastig is dat ze niet kunnen spreken van een eenduidig ziektebeeld, het gaat om een mengelmoes aan symptomen. Ze zien mensen vooral met blijvende vermoeidheidsklachten of met concentratieproblemen, maar ook mensen met psychische klachten. Het UWV krijgt nu te maken met de eerste mensen die een WIA-uitkering aanvragen omdat ze al twee jaar klachten hebben. Hoeveel mensen uiteindelijk diezelfde gang zullen maken, is niet te voorspellen. We hebben in de afgelopen twee jaar steeds nieuwe varianten van het virus gezien en de kennis over behandeling is fors toegenomen. Het is dan ook onmogelijk om te zeggen of een volgende groep patiënten dezelfde klachten krijgt, heeft en houdt.

Lees op de website van het UWV het hele artikel

Lees meer

Bewegen vermindert risico op kanker enorm

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat regelmatig bewegen het risico op tenminste zeven veelvoorkomende vormen van kanker (borst, darm, baarmoeder, maag, slokdarm, nier, blaas) sterk vermindert. Daarnaast is er met bewegen vóór, tijdens en na de behandeling van kanker een betere overlevingskans, minder moeheid en een betere kwaliteit van leven.

Maar ook in de preventie en behandeling van een groot aantal andere chronische aandoeningen is bewegen bewezen effectief. Een gezonde leefstijl, in het bijzonder bewegen, zou veel meer dan nu nog het geval is onderdeel moeten zijn van het preventief en therapeutisch arsenaal van iedere arts. Wandelen, fietsen, zwemmen, dansen, tuinieren, alle kleine beetjes bewegen helpen om gezond te blijven of gezonder te worden.

Lees hier het hele artikel

Lees meer