WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for augustus 2023

Voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken

Zorgverlof te duur voor veel werknemers

Veel werknemers kunnen niet rondkomen van 70% van hun salaris, ook niet als dat alleen voor een beperkt deel van hun werkuren geldt. Bij langdurend zorgverlof bestaat zelfs helemaal geen recht op loon voor de niet-gewerkte uren. Dit heeft tot gevolg dat werknemers proberen werk en zorg te combineren, ook als dat eigenlijk te zwaar voor ze is. Werkgevers merken dan bijvoorbeeld dat de werknemer vermoeid raakt, gestrest is, zich vaker ziek meldt of juist langdurig uitvalt.

Loon uit PGB-budget voor mantelzorgers

Als de zorgbehoevende recht heeft op een persoonsgebonden budget (PGB-budget) kan hij met dat budget zorg inkopen. Het moet dan gaan om zorg waarvoor de zorgbehoevende een indicatie heeft. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp, begeleiding bij uitvoeren van taken, hulp bij douchen & aankleden of verpleging. Zo kan de werknemer in sommige gevallen tóch betaald krijgen tijdens langdurig zorgverlof. Een werkgever kan zijn mantelzorgende werknemer op deze mogelijkheid attenderen om zo de gevolgen van de mantelzorgtaken te verzachten.

Lees meer

Nationale Vitaliteitsweek

Van 25 t/m 29 september 2023 vindt alweer de 9e  editie van de Nationale Vitaliteitsweek plaats!

Onderzoeken wijzen uit dat investeren in vitaliteit van medewerkers aan meerdere kanten loont. De Nationale Vitaliteitsweek is een uitgelezen kans om hier op een energieke, impactvolle en laagdrempelige manier aandacht aan te besteden.

Vitaliteit is een populair en belangrijk onderwerp op de werkvloer. En niet zonder reden: vitale werknemers zorgen voor werkplezier, een hoge mate van betrokkenheid, een hoog energieniveau en een optimaal werkvermogen. En dat resulteert weer in een laag ziekteverzuim.

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit is de gezonde, geestelijke en lichamelijke gesteldheid van een mens die leidt tot energie om te leven en waarbij beide factoren in balans zijn. Vitaliteit wordt vaak ook levenslust of veerkracht genoemd. Het begrip vitaliteit heeft vier onderdelen:

  • Fysiek (beweging, gezond eten en drinken en voldoende slaap)
  • Mentaal (groei en ontwikkeling)
  • Emotioneel (zelfbewustzijn)
  • Spiritueel: hoofd, lichaam, hart en ziel (een betekenisvol leven leiden)

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen zich inspannen op het gebied van vitaliteit. De werknemer kan zelf aan de slag met zijn gezondheid, maar de werkgever kan ook helpen door de werknemer hierin te faciliteren. Een organisatie die op zoek gaat naar een integrale preventieve aanpak – waarin arbeidsomstandigheden, gezondheid, duurzame inzetbaarheid én privéomstandigheden een plaats krijgen – boekt de beste resultaten voor haar werknemers.

WerkFijn is specialist in vitaliteit. Wij adviseren werkgevers bij het opstellen van beleid en ondersteunen bij de praktische uitvoering daarvan.  En we helpen werknemers om vitaal te worden. WerkFijn komt graag met de Vitaliteitsbus naar u toe!  Van PMO tot aan spreekuur op locatie, het kan allemaal in onze opvallende Vitaliteitsbus.

 

Lees meer