WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for oktober 2020

Demedicaliseren

Demedicaliseren: het loskoppelen van ziekte en verzuim. Demedicaliseren bespaart geld, dringt oneigenlijk verzuim terug en draagt bij aan een gezonde bedrijfscultuur.

De visie van WerkFijn is daarom ook : Iemand die ‘ziek’ is, is niet per definitie arbeidsongeschikt. Verzuim hoeft niet altijd medisch opgelost te worden. Onze focus ligt op aandacht, gedrag en mentaliteit.

Wanneer een medewerker zich meldt met een probleem, moet als eerste het probleem worden verhelderd. Dit moet zodanig gebeuren dat dit probleem en de factoren die daartoe geleid hebben, zichtbaar worden zonder dat eenzijdig de medische kant belicht wordt. Gebeurt dit niet, dan ontstaat er risico op onnodige medicalisering. Meestal wordt een ziekmelding vanuit medisch perspectief benaderd. Het verzuimgesprek gaat vaak over ziek zijn. En dat terwijl 70% van de verzuimgevallen een niet-medische oorzaak heeft.

Pas na een goede probleemverheldering is het mogelijk te bepalen of advies ingewonnen moet worden over de medische aspecten van het probleem. Wanneer dit consequent wordt toegepast, ziet men een sterke daling van het aantal adviesvragen aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan dan zijn energie en kunde richten op waar hij het beste in is: de medische aspecten. Is het probleem helder, dan kan de juiste professional ingezet worden.

Hieronder een aantal casussen van hoe wij het bij WerkFijn oppakken.

Lees meer

Mentale check-in

Nu  thuiswerken een verlenging krijgt, begint het bij de helft van de mensen toch een beetje te kraken. Het is zelfs zo dat een deel van de mensen te kampen krijgt met burn-out klachten door thuiswerken. Het stressniveau is gestegen onder de thuiswerkers en dat uit zich in verschillende klachten. Het gaat hierbij zowel om lichamelijke als om psychische klachten.

Lichamelijke klachten

Mensen die thuiswerken krijgen met diverse lichamelijke klachten te maken als een burn-out in zicht is. Een van de veelvoorkomende klachten is duizeligheid en hyperventilatie. Ook slapeloosheid komt voor net als het gevoel uitgeput te zijn. Andere symptomen van burn-out klachten door thuiswerken zijn onder meer hoofdpijn, hartkloppingen, hoge bloeddruk en het gevoel van benauwdheid. Het is belangrijk om tijdig hulp te zoeken bij dergelijke lichamelijke klachten.

Psychische klachten

Naast lichamelijke klachten die gelet op typische burn-out klachten een mentale oorzaak hebben, zijn er eveneens psychische klachten. Een typisch voorbeeld van dergelijke klachten zijn concentratie- en geheugenproblemen. Andere symptomen die zich voordoen zijn angstklachten net als onzekerheid en besluiteloosheid. Een kort lontje hebben en prikkelbaarheid zijn eveneens veelvoorkomende klachten door thuiswerken.

Voor het ondersteunen van de mentale veerkracht en sociale verbinding in de thuiswerkende situatie kunt u bij WerkFijn terecht. Onze professionals bieden een veilige omgeving om onzekerheden en gevoelens van ongemak te uiten en praktische tips te geven afgestemd op de persoonlijke situatie van zowel medewerkers als leidinggevenden.

Lees meer

Wat te doen bij burn-out klachten?

Mensen die een burn-out hebben zijn niet alleen mentaal maar ook fysiek uitgeput. Toch moeten ze zelf aan de bel trekken. Ze moeten zo snel mogelijk het gesprek met hun  leidinggevende aangaan. Duidelijk zijn in het gesprek en aangeven waar het mis gaat in het functioneren. Het is verstandig om direct een afspraak te maken bij de bedrijfsarts of bij bedrijfsmaatschappelijk werk. Als ze niet adequaat geholpen worden bij uitputtingsklachten, dan kunnen ze zo tot acht maanden thuis zitten. Mensen zakken steeds verder weg als ze thuis op de bank zitten. Het is dus zaak om heel snel de eerste gesprekken met bedrijfsmaatschappelijk werk in te plannen. Ze moeten leren om met stress om te gaan. Intussen moet de medewerker zelf ook stappen ondernemen:

  • Zorgen voor een goede structuur
  • Goed slapen
  • Hun werkritme overdag vasthouden
  • Gaan wandelen
  • Niet teveel hooi op hun vork nemen
  • Alles stap voor stap doen
  • Hulp vragen aan vrienden voor boodschappen en huishoudelijke taken
Lees meer