WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for januari 2017

Eerste Kamer stemt in met wijziging Arbowet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de gewijzigde Arbowet. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden.

Met de aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn onder andere:

  • De versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
  • Verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts;
  • Basiscontract voor arbodienstverlening;
  • Meer mogelijkheden tot handhaving en toezicht

Het wetsvoorstel zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Voor lopende contracten met arbodienstverleners zal na het ingaan van de wetswijzing een overgangsperiode van één jaar gelden.

Lees meer