WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for januari 2021

Hoe houd je contact met collega’s als thuiswerken de norm is

Mensen echt live ontmoeten is iets dat velen van ons enorm missen. Een wandeling met één collega kan wel, want dat is echt goed mogelijk op 1,5 meter afstand. En het geeft je ook nog eens een prima uitgangspositie voor een mooi gesprek.

De hele dag zittend je werk doen, dat zal voor veel thuiswerkers nu gelden, is ongezond. Daar is zo’n beetje iedereen het nu wel over eens. Wandelen tussendoor is alleen om die reden al aan te bevelen. Overigens zegt 60 procent door corona meer te zijn gaan wandelen. De kans is dus heel groot dat je collega een wandelafspraak een goed idee vindt.

Gebruik je wandeling wel om echt in gesprek te gaan. Houd het niet bij koetjes en kalfjes maar praat over en vraag naar lastige dingen. Bespreek eerlijk waar je nu in coronatijd tegen aanloopt, zowel in je werk als in je privéleven. Juist het delen van moeilijke dingen maakt dat je je verbonden voelt met de ander

Lees meer

Vertrouwenspersoon

Minder dan 50% van de bedrijven beschikt over een vertrouwenspersoon. Terwijl iedereen recht behoort te hebben op iemand die hem of haar opvangt bij pesten,discriminatie, (seksuele) intimidatie en integriteitsschendingen.
De arbowet verplicht werkgevers om medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Dit zijn de factoren in de werksituatie die werkstress kunnen veroorzaken. Hierbij valt te denken aan: (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en discriminatie.
Van het langdurig ziekteverzuim wordt het grootste deel (35%) veroorzaakt door psychische klachten. Dit is onder meer te wijten aan het feit dat medewerkers met hun klachten over ongewenst gedrag niet bij een onafhankelijk persoon binnen het bedrijf terecht kunnen.
Er ligt een wetsvoorstel in de Tweede Kamer over de verplichte aanstelling van een vertrouwenspersoon in bedrijven. De verplichting tot het benoemen van een vertrouwenspersoon waarborgt een veilige werkomgeving en in het bijzonder het voorkomen van ongewenste omgangsvormen.
De vertrouwenspersoon van WerkFijn biedt hulp op maat: opvang, ondersteuning, begeleiding of advies. Vaak is het verhaal doen, stoom afblazen, sparren of gedachten ordenen al voldoende.

Lees meer

Thuiswerken

Van elke tien mensen die nu thuiswerkt, willen 7 dat ook na de coronacrisis blijven doen. Het is dus belangrijk dat werkgevers een thuiswerkbeleid ontwikkelen. Bijna de helft van de organisaties (48%) heeft geen beleid voor thuiswerken. In een thuiswerkbeleid is meestal vastgelegd wie mag thuiswerken, wanneer en hoe lang en wie wat betaalt en onderhoudt.
4 op elke 10 thuiswerkers heeft nu meer fysieke klachten en 44 procent beschikt niet over een arbo-verantwoorde werkplek, blijkt uit het CNV-onderzoek. Veel thuiswerkplekken zijn nu provisorisch ingericht met de laptop op de keukentafel, een slechte bureaustoel, geen goede werkhouding en muisarmen.


Volgens onderzoekers van TU Delft en TU Eindhoven zijn de gezondheidsklachten van thuiswerkers niet alleen fysiek. Bijna een kwart (24%) van de mensen die verplicht thuiswerken ervaart een zwaardere werkdruk en heeft het gevoel nooit vrij te zijn. Van de mensen die door de coronacrisis minder werk hebben, voelt bijna een derde (27%) zich niet nuttig. Maar deze onderzoekers hebben ook geconstateerd dat ruim driekwart (78%) van de thuiswerkers enthousiast blijft over deze werkvorm.
Indien er veel thuis wordt gewerkt in organisatie, kan dit invloed hebben op het verzuim. Wanneer mensen langdurig werken in een verkeerde houding of op een zeer onrustige werkplek is er een risico op fysieke of mentale problemen, variërend van verminderde concentratie tot pijn. Wees dit voor, door ervoor te zorgen dat ook thuis de ergonomische omstandigheden op orde zijn. Hierdoor verklein je de kans dat de medewerker thuis werk gerelateerde klachten oploopt. Onze ergonomisch adviseur kan een controle doen van de thuiswerkplek om vast te stellen wat er wél of niet op orde is en tegelijkertijd krijgt de medewerker gericht advies waarmee fysieke klachten voorkomen kunnen worden. Dat betaalt zich altijd terug en als werkgever voldoe je aan je zorgplicht.

Lees meer

Van een traditionele naar een moderne organisatie

Van reactief naar proactief

Veruit de meeste organisaties hechten veel belang aan een goed verzuimbeleid. Vaak hebben ze het idee dat ze er heel actief mee bezig zijn en er alles aan doen om verzuim te voorkomen.

Uit onderzoek onder HR-professionals blijkt dat minder dan een derde van de organisaties proactief beleid voert om te hoge werkdruk en stress te voorkomen. En dat slechts één op de vijf leidinggevenden in staat is om dreigend langdurig verzuim tijdig te herkennen.

Een goede relatie tussen de leidinggevende en de medewerker voorkomt veel klachten. Een goede relatie tussen de leidinggevende en de medewerker blijkt van grote invloed te zijn op het voorkomen van deze klachten. Een goede relatie zorgt voor een veilig werkklimaat waarin werknemers niet bang zijn met hun leidinggevende te praten over zaken als te hoge werkdruk, pesten en gezondheidsklachten. Dit niet bespreekbaar maken, leidt vaak tot stress, ziekmelden en burn out.

Ga het gesprek met elkaar aan

Ga met elkaar in gesprek. Versnel dit door je als leidinggevende kwetsbaar op te stellen. Vertel persoonlijke dingen over jezelf. Laat af en toe merken dat je iets niet weet, of ergens over twijfelt. Want alleen dan kun je verwachten dat de ander ook open en kwetsbaar durft te zijn.

Door objectief ervaringen te delen over de onderlinge interactie leren leidinggevenden en medewerkers hoe ze elkaar beter kunnen begrijpen. Zo worden lastige zaken makkelijker bespreekbaar, en de cultuur veiliger. En dat zijn de basisvoorwaarden voor een lager ziekteverzuim, gemotiveerdere werknemers, minder kosten en meer rendement!

WerkFijn helpt bedrijven graag om hiermee aan de slag te gaan.

Lees meer