WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

All Posts Tagged: burn-out

Burn out

Al sinds 2013 neemt het aantal werknemers met burn-outklachten toe. Uit onderzoek van TNO blijkt  dat burn-outklachten ontstaan door een combinatie van persoonlijkheidskenmerken, maatschappelijke ontwikkelingen en arbeidsomstandigheden.

Wat is een burn-out?

Een burn-out gaat in de kern over een verstoorde balans tussen de belastbaarheid en de belasting van de werknemer. Belastbaarheid en de belasting hoeven niet altijd perfect in evenwicht te zijn. In sommige periodes is het nu eenmaal drukker dan in andere periodes en dat brengt werkdruk met zich mee. Dat is niet erg. Sterker nog: sommige werknemers presteren juist beter onder druk.

Is die belasting langere tijd niet in evenwicht met de belastbaarheid, dan kan dat leiden tot een burn-out. Als een werknemer in een burn-out beland, ben je overduidelijk te laat. Je wilt juist aan preventie doen en voorkomen dat een werknemer een te hoge belastbaarheid krijgt.

 Blijf in gesprek

Bescherm werknemers tegen een burn-out door met hen te praten over wat zij nodig hebben om hun werk gezond, veilig en met plezier te kunnen doen. De sleutel tot het voorkomen van burn-outs bij werknemers is praten, praten, praten. Vraag werknemers of er zaken zijn die hen frustreren, wat zij nodig hebben en wat zij graag zouden willen. Besef dat werknemers – hoe open je houding ook is – niet altijd bij je aan zullen willen kloppen. Het verhaal kan te persoonlijk zijn of een werknemer vindt het te ongemakkelijk om zijn verzoek met je te delen. Maak daarom duidelijk bij welke andere partijen je werknemers terecht kunnen. Denk aan de bedrijfsarts, de vertrouwenspersoon, de ondernemingsraad, de preventie-medewerker of de HR-afdeling.

Volg het advies van de experts

Komt je werknemer ondanks alle goede bedoelingen in een burn-out terecht, houd je dan aan het advies van de bedrijfsarts. En luister goed naar wat de werknemer nodig heeft. Het devies was altijd waar mogelijk wekelijks een contactmoment hebben met je zieke werknemer, zodat de werknemer contact houdt met werk. Zo ontstaat er geen afstand tot werk; de angst was dat die afstand zou zorgen voor langer verzuim. Door nieuwe inzichten over burn-outs is de richtlijn voor psychische problemen aangepast en adviseren veel bedrijfsartsen nu om de eerste tijd juist geen contact te hebben. In die tijd kan de zieke werknemer tot rust komen; contact met werk verhoogt de druk en heeft een negatieve impact op het herstel. Maar ook hiervoor geldt dat geen werknemer en geen situatie hetzelfde is. Volg het advies van de experts.

Lees meer

Werkstress

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. Werkstress kan verschillende oorzaken hebben. Het gaat dan vaak om dingen in het werk die veel energie kosten, denk hierbij bijvoorbeeld aan een hoge werkdruk, agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie of pesten. Probeer te oorzaken van de stress te achterhalen. Ga hiervoor het gesprek aan met de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk of een coach.

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer