WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for maart 2018

Workshop Effectief sturen op duurzame inzetbaarheid

Het thema duurzame inzetbaarheid komt meer en meer op de agenda te staan van organisaties. Niet zo vreemd gezien de steeds snellere veranderingen en daarmee de eisen die aan organisaties en dus ook aan werknemers gesteld worden. Kernvraag is dan ook: hoe houd ik mijn medewerker gezond, competent en gemotiveerd? Tijdens de workshop staat het aspect zelfsturing centraal en krijgt u inzicht op welke wijze u kunt “sturen op zelfsturing” en daarmee op effectief gedrag.

 

Vragen die onder andere behandeld zullen worden, zijn:

 • Welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk om duurzame   inzetbaarheid succesvol te maken?
 • Hoe spreek ik medewerkers aan op hun inzetbaarheid?
 • Onder welke voorwaarden mag ik medewerkers aanspreken  op hun leefstijl?
 • Welke stijl van leidinggeven moet ik hanteren?

De  workshop is geschikt voor leidinggevenden en HR adviseurs.

Datum: 19 april 2018  Tijd:  9.00 uur tot 14.30 uur  Kosten: € 250,00 per persoon

De workshop staat onder leiding van Richard Ormel, inzetbaarheidscoach.

Heeft u interesse in deze training?  Meld u dan aan via info@WerkFijn.nl of telefonisch op telefoonnummer 0523 208175

Lees meer

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Elke werkgever moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) doen. Een RI&E is een verplicht onderdeel van de Arbowet. Het beschrijft de risico’s in het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers. Door de arbeidsrisico’s te inventariseren krijgt een werkgever snel inzicht in de situatie en kan hij zien waar verbeteringen in de onderneming nodig zijn. Aan de hand van de RI&E moet een Plan van Aanpak worden gemaakt. Hierin staat wat het bedrijf gaat doen om de risico’s tegen te gaan of te beperken.

Plan van Aanpak

Als de RI&E in kaart is gebracht, wordt vervolgens een Plan van Aanpak gemaakt. In het Plan van Aanpak is beschreven welke maatregelen genomen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Tevens staat in het Plan van Aanpak binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden. Het Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. De Inspectie SZW zal naar het Plan van Aanpak vragen wanneer zij langskomen.

Prioriteiten

Vaak is het niet mogelijk om alle risico’s tegelijk aan te pakken. Het is daarom verstandig een afspraak te maken met de arbodienst. Zij kunnen vertellen welke maatregelen de meeste prioriteit hebben en welke het meeste effect zullen sorteren. Als een bedrijf (of een ondernemingsraad) zelf wil beoordelen welke maatregel het belangrijkst is, vormen de volgende vragen een goed uitgangspunt:

 • Hoe ernstig is het risico?
 • Helpt de maatregel het risico te verminderen?
 • Hoeveel werknemers lopen kans op schade?
 • Hoe belangrijk vinden de werknemers de maatregel?
 • Is de maatregel praktisch uitvoerbaar?
 • Hoeveel kost de maatregel?
 • Hoeveel effect heeft de maatregel?

 

Lees meer

Maatwerkregeling

Bent u werkgever, of lid van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en bent u op zoek naar een nieuwe arbodienstverlener? En wilt u niet alleen verzuimbeleid op de agenda zetten, maar ook preventie en duurzame inzetbaarheid? Kies dan voor de maatwerkregeling. De maatwerkregeling creëert flexibiliteit en daarmee de mogelijkheid om bij de eigenschappen van de organisatie aan te sluiten. Deze acht stappen helpen u om een succesvolle samenwerking met een arbodienstverlener aan te gaan.

Lees meer