WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

All Posts Tagged: niet medisch bepaald

Training brengt ziekteverzuim omlaag

Tot 70 % van de ziekmeldingen is niet medisch bepaald. Mensen melden zich erg vaak ziek door privéproblemen, financiële perikelen of omdat ze overbelast zijn. Daardoor raken ze uit balans en zijn ze niet meer in staat om te werken.

Werkgevers weten vaak niet wat er bij hun medewerkers speelt. Leidinggevenden zouden hier veel meer oog voor hebben, maar nemen daar geen tijd voor of weten niet hoe ze een gesprek moeten aangaan. Van een goede open relatie is er dan geen sprake. Indien u het verzuim binnen uw bedrijf omlaag wilt brengen is juist dat erg belangrijk.

Voorwaarde is ook dat de leidinggevenden en P&O over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de verzuimbegeleiding professioneel uit te voeren. Leidinggevenden moeten gesprekstechnieken beheersen om te voorkomen dat er over medische zaken wordt gesproken en het gespreksonderwerp te brengen op functionele mogelijkheden en de benutting hiervan.gezin

WerkFijn geeft trainingen aan leidinggevenden en P&O-medewerkers om hen de juiste kennis en vaardigheden te leren.

Lees meer

60-70 % van de ziekmeldingen is niet medisch bepaald

60-70 % van de ziekmeldingen is niet medisch bepaald. Daarom benadert WerkFijn het verzuim ook vanuit een gedragsmatige visie en leren wij leidinggevenden gesprekstechnieken aan om te voorkomen dat er over medische zaken wordt gesproken.

Mensen melden zich bijvoorbeeld ziek vanwege privéproblemen, financiële problemen of omdat ze overbelast zijn door het zorgen voor een zieke ouder. Werkgevers weten vaak niet wat er bij de mensen speelt. Leidinggevenden moeten hier veel meer oog voor hebben, want door deze problemen raken mensen uit balans.

 

Lees meer