WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

All Posts Tagged: subsidie

Bedrijven die werknemers langer en gezonder proberen te laten werken komen in aanmerking voor een subsidie.

Bedrijven en instellingen kunnen van 14 november tot en met 25 november een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW voor Duurzame Inzetbaarheid. Wij kunnen dit voor u verzorgen. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers leidt tot minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Subsidie

Een aanvrager kan de helft van de kosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Dit is op voorwaarde dat de aanvrager zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt. Het project dient minimaal een omvang te hebben van 12.000 euro aan subsidiabele kosten.

22392438 - concept of training and formation of a businessman

 

 

Lees meer

Subsidie Lerend Werken

Medewerkers in het onderwijs, zijn samen met de zorg en overheid het vaakst ziek.

Een belangrijke factor hierbij is de toenemende werk- en prestatiedruk, veroorzaakt door toename van (administratieve) taken, continue vernieuwingen in het onderwijs, toenemende kwaliteitseisen, vergrijzing en bezuinigingen. Deze factoren vragen om andere competenties en vaardigheden van het onderwijzend personeel.

Het omgaan met verzuim en het inzetbaar houden van de medewerkers is een belangrijke taak van de schoolleiders. Van belang daarbij is dat de schoolleider enerzijds over kennis beschikt rondom sociale zekerheid en Wet Verbetering Poortwachter en anderzijds in staat is om houding, gedrag en competenties van de medewerkers positief te beïnvloeden.

WerkFijn kan u bij de aanpak van verzuim ondersteunen door middel van de inzet van onze inzetbaarheidscoach. In de eerste fase leert de inzetbaarheidscoach uw organisatie kennen door gesprekken en ondersteuning bij verzuim- en inzetbaarheidsgesprekken. Op deze wijze krijgt de inzetbaarheidscoach een beeld van de wijze waarop verzuim wordt aangepakt.

In de volgende fase wordt concreet gewerkt aan de verbeterpunten die in de eerste fase naar voren zijn gekomen. Door middel van de inzet van individuele coachingssessies worden de schoolleiders ondersteund bij het uitoefenen van hun rol.

Daarbij kan gewerkt worden aan de ontwikkeling van onder andere:

  • Coachend leiderschap;
  • Gespreksvaardigheden;
  • Omgaan met weerstand;
  • Beïnvloeden van gedrag;
  • Omgaan met frequent verzuim;
  • Omgaan met psychisch verzuim;
  • Wet Verbetering Poortwachter en wetgeving rondom sociale zekerheid.

Mocht u geïnteresseerd zijn geworden, dan is dit het moment om met ons in contact te treden. Vanaf 1 september 2016 heeft het Vervangingsfonds namelijk de subsidie Lerend Werken beschikbaar gesteld. Via de subsidie wordt 80% van de kosten van het coaching traject vergoed, met een maximum van € 2.500,- per schoolleider!

Wilt u meer weten over deze mogelijkheid, neemt u dan gerust contact met ons op. Telefoonnummer 0523 208175 of via de mail: r.ormel@WerkFijn.nl

Lees meer