WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for januari 2020

Goed werkgeverschap door Zeus

Gezondheid en vitaliteit als jaarthema

 

 

Zeus heeft gezondheid en vitaliteit dit jaar als speerpunt en toont daarmee uitstekend werkgeverschap. We zijn momenteel met hen bezig aan een compleet vitaliteitstraject met onder andere toolboxmeetingen, vragenlijsten, gezondheidstesten, persoonlijke gesprekken, advies en begeleiding.

Vier kernelementen

Binnen WerkFijn hebben we duurzame inzetbaarheid van werknemers samengevat in vier kernelementen (TNO-model): gezondheid, vakkennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid (bezieling) en een goede werk-privébalans.

Bijdrage aan ambities

We gaan ervan uit dat duurzame inzetbaarheid ‘waarde’ heeft en dat werknemers door hun inzetbaarheid een bijdrage leveren aan het realiseren van ambities van het bedrijf én het individu zelf. De opbrengst hoeft niet alleen van financiële aard te zijn maar kan ook gaan over het imago, ontwikkeling of innovatiekracht, of bijvoorbeeld een efficiënt lopend proces (functioneren).

 Rol voor werkgever én werknemer

Zowel werkgever als werknemer beïnvloeden de inzetbaarheid. Zij zijn dan ook beiden aan zet en interventies zullen zich zowel op het individu als op de organisatie moeten richten. Een werkgever faciliteert en stimuleert en een werknemer heeft de verantwoordelijkheid gebruik te maken van de geboden mogelijkheden om de inzetbaarheid op peil te houden. Er is sprake van leiderschap op meerdere niveaus; er is een heldere visie, er is sprake van steun en eigen initiatief.

Vitaliteitstraject Zeus

Bij Zeus zijn we momenteel bezig met een heel mooi vitaliteitstraject. Tijdens elke toolboxmeeting wordt hier aandacht aan besteed. Tijdens de eerste meeting heeft WerkFijn een workshop over vitaliteit verzorgd. Daarna heeft elke medewerker een digitale vragenlijst duurzaam inzetbaar ingevuld en een gezondheidstest ondergaan. Deze gezondheidstest was inclusief een persoonlijk advies en advies om de eigen vitaliteit te verbeteren. Focus was het bevorderen van een gezondere leef- en werkstijl (voeding en beweging) en werkstress te reduceren. Na de testen is er voor Zeus een anonieme rapportage opgeleverd en deze is door middel van een powerpoint gepresenteerd tijdens de tweede toolboxmeeting. Tijdens de derde toolboxmeeting hebben alle medewerkers een sportief voorstel gekregen door het Beweegcentrum. Zij maken maatwerktrainingen die het lichaam van de medewerkers sterker en fitter maken en hun meer energie geven. Begin januari is WerkFijn weer bij Zeus geweest voor een body analyse van de medewerkers, die persoonlijk met de medewerkers besproken is. In de week van 13 januari zijn de medewerkers begonnen met het sporten bij het Beweegcentrum. Bij het bewegen wordt aangesloten op goed tillen van producten, een goede houding bij beton schrapen, een goede lashouding enz. Na 6 weken volgt een nieuwe meting door WerkFijn en volgt er opnieuw een individueel gesprek om de resultaten te bespreken.

Vervolgstappen

Hierna krijgen de medewerkers die dat willen een aanbod van Zeus om te blijven sporten.

Voorbeeld van goed werkgeverschap

Zeus laat met dit vitaliteitstraject zien hoe goed werkgeverschap ingevuld kan worden. En dat levert heel veel op: gezondheid, plezier, fitheid. Maar vooral ook als werkgever en werknemers samen aan een vitale toekomst werken.

Meer weten?

Wilt u meer weten of de ervaringen bij Zeus? Neem dan contact op met de heer Baas.

 

Lees meer

Zorg in 2020 voor een vitale werkvloer

Ondernemers die investeren in de vitaliteit en het energieniveau van hun medewerkers zien het ziekteverzuim dalen en vinden makkelijker personeel. Het is een cultuur van collega’s die elkaar inspireren tot gezondere keuzes. Je omgeving is heel belangrijk voor de keuzes die je maakt en of je daarmee slaagt. In een rijke wijk is het makkelijker om gezonde keuzes te maken dan in een achterstandswijk. Als je dan bedenkt hoeveel tijd je met collega’s doorbrengt, dan begrijp je de impact van je werkomgeving, leidinggevende en andere collega’s.

Cruciaal om een vitale werkvloer te creëren zijn ambassadeurs, ook in de top van het bedrijf. Om die te krijgen helpen lagere verzuimcijfers. Verzuim kost gemiddeld 250 euro per dag. Investeren in vitaliteit is goedkoper. Wat zeker ook helpt: op deze arbeidsmarkt goed personeel vinden en binden. Vooral als je jongere mensen aan je wilt binden, zul je meer moeten bieden dan goed salaris. Wat? Blijven leren en jezelf kunnen ontwikkelen. Ook dat is onderdeel van een vitaal bedrijf.

Lees meer