WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for oktober 2016

Subsidie duurzame inzetbaarheid? Wij regelen het voor u.

sportserviceWilt u ook fitte en vitale medewerkers die uw onderneming helpen groeien?

In de afgelopen jaren is de druk op de werkvloer toegenomen en bovendien moeten medewerkers langer doorwerken. Het is dus belangrijk dat uw mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Gezonde, fitte en vitale mensen zijn productiever, creatiever, gemotiveerder en zien meer kansen dan belemmeringen. Dit stimuleert de groei en toegevoegde waarde van uw onderneming!

Dat klinkt mooi, maar hoe krijgt u uw organisatie zo ver?

WerkFijn en Sportservice Hardenberg zorgen dat uw onderneming topfit is!

WerkFijn en Sportservice Hardenberg stellen samen met u vast hoe u duurzame inzetbaarheid kunt bevorderen.

Wij voeren fittesten uit en stellen een vitaliteitsplan op gericht op gezond en veilig werken. Na het analyseren van uw organisatie bieden wij u een passend en concreet sport- en beweegprogramma aan. Dit programma houdt rekening met de mentale en fysieke conditie van een persoon en is gericht op het structureel blijven bewegen.

Wij bieden u:Young adults using running machine at the fitness club

 • Inzicht in de fitheid en vitaliteit van uw medewerkers (o-meting)
 • Een plan van aanpak om uw organisatie nog fitter te maken 
 • Training en coaching
 • Een passend en concreet sport- en beweegprogramma (sport- en beweegclinics)
 • Een actieve doorgeleiding naar een passend structureel beweegaanbod van de lokale sportvereniging
 • Teambuilding door middel van sport en bewegen
 • Deskundige begeleiding
 • Fitte en gemotiveerde medewerkers

 Maak nu gebruik van de tijdelijke subsidie Duurzame Inzetbaarheid!

Heeft u minimaal 2 medewerkers in dienst en wilt u gebruik maken van onze dienstverlening? Dan kunt u nu gebruik maken van de subsidieregeling Duurzame inzetbaarheid. Deze regeling subsidieert per werkgever maximaal 50% van de kosten voor een advies en/of implementatietraject met een maximum van € 10.000,-. Vanaf 14 november a.s. kunnen aanvragen worden ingediend. Indien u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken dan zorgen wij dat de subsidieaanvraag tijdig en juist wordt ingediend.

Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening, stuur dan een mail naar info@WerkFijn.nl of bel ons op 0523 208 175

Wij ontzorgen u graag om uw organisatie vitaler te maken!

 

 

 

Lees meer

Subsidie Lerend Werken

Medewerkers in het onderwijs, zijn samen met de zorg en overheid het vaakst ziek.

Een belangrijke factor hierbij is de toenemende werk- en prestatiedruk, veroorzaakt door toename van (administratieve) taken, continue vernieuwingen in het onderwijs, toenemende kwaliteitseisen, vergrijzing en bezuinigingen. Deze factoren vragen om andere competenties en vaardigheden van het onderwijzend personeel.

Het omgaan met verzuim en het inzetbaar houden van de medewerkers is een belangrijke taak van de schoolleiders. Van belang daarbij is dat de schoolleider enerzijds over kennis beschikt rondom sociale zekerheid en Wet Verbetering Poortwachter en anderzijds in staat is om houding, gedrag en competenties van de medewerkers positief te beïnvloeden.

WerkFijn kan u bij de aanpak van verzuim ondersteunen door middel van de inzet van onze inzetbaarheidscoach. In de eerste fase leert de inzetbaarheidscoach uw organisatie kennen door gesprekken en ondersteuning bij verzuim- en inzetbaarheidsgesprekken. Op deze wijze krijgt de inzetbaarheidscoach een beeld van de wijze waarop verzuim wordt aangepakt.

In de volgende fase wordt concreet gewerkt aan de verbeterpunten die in de eerste fase naar voren zijn gekomen. Door middel van de inzet van individuele coachingssessies worden de schoolleiders ondersteund bij het uitoefenen van hun rol.

Daarbij kan gewerkt worden aan de ontwikkeling van onder andere:

 • Coachend leiderschap;
 • Gespreksvaardigheden;
 • Omgaan met weerstand;
 • Beïnvloeden van gedrag;
 • Omgaan met frequent verzuim;
 • Omgaan met psychisch verzuim;
 • Wet Verbetering Poortwachter en wetgeving rondom sociale zekerheid.

Mocht u geïnteresseerd zijn geworden, dan is dit het moment om met ons in contact te treden. Vanaf 1 september 2016 heeft het Vervangingsfonds namelijk de subsidie Lerend Werken beschikbaar gesteld. Via de subsidie wordt 80% van de kosten van het coaching traject vergoed, met een maximum van € 2.500,- per schoolleider!

Wilt u meer weten over deze mogelijkheid, neemt u dan gerust contact met ons op. Telefoonnummer 0523 208175 of via de mail: r.ormel@WerkFijn.nl

Lees meer