WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for mei 2022

Per 2 augustus 2022 treedt de nieuwe wet WBO in werking

Per 2 augustus 2022 treedt de nieuwe wet WBO (wet betaald ouderschapsverlof) in werking. De Wet betaald ouderschapsverlof (WBO) geeft ouders de gelegenheid om in het eerste jaar na de komst van een kind tot negen weken betaald ouderschapsverlof op te nemen. Met deze wet wil de overheid werknemers beter in staat te stellen arbeid en zorg te combineren. Met de nieuwe regeling wordt voor de eerste 9 weken van dit ouderschapsverlof een uitkering van UWV geïntroduceerd ter hoogte van 70% van het dagloon, voor zover dat verlof wordt opgenomen in het eerste jaar.

Lees hier het hele artikel.

Lees meer

Bedrijfssluiting

I.v.m. hemelvaart zijn wij 26 en 27 mei 2022 gesloten. Maandag 30 mei 2022 zijn wij u graag weer van dienst.

 

Lees meer

Zorgbemiddeling

Het bemiddelen voor alle soorten zorg waarbij de wachttijd als te lang wordt ervaren met als doel:

  • Gebruik maken van eventueel open gevallen ruimte
  • Gebruik maken van andere specialisten (als de werknemer geen bezwaar heeft)
  • Zoeken naar alternatieven

Zorgbemiddeling wordt gedaan door de zorgverzekeraar en is voor medewerkers bij wie er sprake is van:

  • Een medische indicatie
  • Een eerdere verwijzing in het reguliere traject door huisarts, bedrijfsarts of behandelaar
  • Reguliere zorg die door de basisverzekering wordt gedekt
  • Niet-spoedeisende hulp
  • Een wachttijd van minimaal 2 weken tussen het moment van verwijzing en diagnosestelling of een wachttijd van minimaal 2 weken tussen het moment van diagnosestelling en de start van de behandeling.
  • Dreigend arbeidsverzuim

Lees hier het hele artikel.

Lees meer

Tijdelijke ondersteuning voor behoud zorgmedewerkers met Long COVID

Het kabinet komt met tijdelijke ondersteuning voor zorgwerkgevers om medewerkers die twee jaar na hun coronabesmetting nog steeds klachten hebben nog minimaal zes maanden langer in dienst te houden. Met een subsidieregeling worden werkgevers gestimuleerd om de re-integratie van hun medewerkers te continueren zodat de medewerker kan blijven werken aan herstel en re-integratie. Het doel is om de zorgmedewerkers te behouden voor de zorg. Dat schrijft minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees hier meer over de subsidieregeling.

Lees meer

Zelfinzicht is een voorwaarde om werkgeluk te vinden én te behouden

Productievere medewerkers, tevreden klanten, meer winst en minder verloop en verzuim. Steeds meer organisaties realiseren zich dat sturen op werkgeluk rendement oplevert. Nu zijn leidinggevenden natuurlijk niet verantwoordelijk voor het geluk van hun medewerkers, maar wél voor het creëren van een cultuur waarin mensen verantwoordelijkheid pakken voor hun eigen werkgeluk en kunnen ontdekken wat ze nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen.

Negatieve stress en werkgeluk zijn geen beste maatjes. Irritaties, frustraties, vermoeidheid, nervositeit: het heeft zelden of nooit een positief effect op onze productiviteit of gedrag. Laat staan op onze interacties en relaties. Maar waar de één stress van krijgt, daar haalt de ander zijn schouders over op. En wat voor de één helpt om werkstress weg te nemen, werkt bij de ander juist averechts. Als mensen weten wat hun energie of juist stress geeft, kunnen ze gefocust aan de slag met hun persoonlijke groei.

In onze snel veranderende wereld van werk is stilstaan geen optie. Organisaties die optimaal willen blijven functioneren, investeren in de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van hun mensen. Want het succes van elke organisatie staat of valt met de prestaties van haar medewerkers. Dus: wat hebben jouw mensen nodig om de beste versie van zichzelf te worden?

Wij komen graag bij u langs om hier eens over te praten.

Lees meer