WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

All Posts Tagged: vitaliteit

Ergonomische advisering – filialen Profile Heuver

Bij Profile Heuver hechten ze veel waarde aan de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers. Om die reden heeft WerkFijn de filialen in Venlo, Hardenberg en Groningen bezocht. Marianne Groenen is een deskundige op het gebied van ergonomie en zij heeft haar expertise ingezet om de medewerkers te ondersteunen bij het bevorderen van hun vitaliteit.
Tijdens haar bezoek heeft Marianne nuttige adviezen gedeeld met de medewerkers achter de balie en met de monteurs. Ze heeft praktische tips gegeven om de werkplek ergonomisch te optimaliseren en hierin actief met hen meegedacht. Haar bezoek is op alle filialen als positief ervaren. De uitgebreide bevindingen zijn in een rapportage gedeeld met Heuver.

Lees meer

Meer werkgeluk vertaalt zich in minder verzuim

Uit onderzoek om inzicht te krijgen in thema’s die bedrijven belangrijk vinden op het gebied van terugdringen van verzuim blijkt het volgende:

  • 7 op de 10 ondervraagden geeft aan dat zij aandacht voor werkgeluk belangrijk vinden in het voorkomen van verzuim
  • 2 op de 3 bedrijven een vindt vitaliteit van medewerkers en aandacht voor duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema de komende jaren

Werkgeluk en vitaliteit van medewerkers leeft iets sterker in grotere mkb-bedrijven en onder werknemers van 45 jaar of ouder. Hoe groter de organisatie, hoe vaker men het belang ziet van aandacht voor deze thema’s. In grotere mkb-bedrijven (50+ fte) gaat het om circa 75% van de ondervraagden, terwijl dit aandeel in kleinere mkb-bedrijven ongeveer tweederde bedraagt. Ongeacht branche zien bedrijven het belang van thema’s als werkgeluk en vitaliteit. In alle branches herkent minimaal 6 op de 10 ondervraagden het belang van aandacht voor werkgeluk en vitaliteit om verzuim te voorkomen. Gelukkig personeel is productiever, creatiever en loyaler aan de werkgever. Meer werkgeluk vertaalt zich in minder verzuim en betere bedrijfsresultaten.

Bron: Sazas

Lees meer

Investeren in vitaliteit

Bij Zeus Beton vinden ze goed werkgeverschap erg belangrijk. Daarom investeren ze in vitaliteit. Elke medewerker krijgt een PMO aangeboden. Door deelname aan het PMO krijgen de medewerkers meer inzicht in hun vitaliteit en gezondheid en krijgen ze advies hoe zij hun welzijn kunnen vergroten. De komen de weken is WerkFijn met de vitaliteitsbus aanwezig bij Zeus Beton.

Lees meer

PMO: meer dan een wettelijke verplichting

Vitaliteit is een populair en belangrijk onderwerp op de werkvloer. En niet zonder reden: vitale werknemers zorgen voor werkplezier, een hoge mate van betrokkenheid, een hoog energieniveau en een optimaal werkvermogen. En dat resulteert weer in een laag ziekteverzuim.

Cijfers vitaliteit

Om goed te presteren op je werk moet je goed in je vel zitten. De gezondheid van werknemers moet prioriteit krijgen, maar dat is vaak nog niet het geval. De cijfers zijn veelzeggend, vitale werknemers op de werkvloer zorgt voor:

  • 32% meer betrokkenheid
  • 20% hoger werkvermogen
  • 60% minder veiligheidsincidenten
  • 15% minder ziekteverzuim

Met het PMO toont u als werkgever uw waardering voor uw werknemers en laat u zien dat u hun gezondheid belangrijk vindt. Het is meer dan een wettelijke verplichting. Het levert werkgevers en werknemers grote voordelen op.

 

Lees meer

Nationale Vitaliteitsweek

Van 20 t/m 26 september 2021 vindt alweer de 7e  editie van de Nationale Vitaliteitsweek plaats!

Vitaliteit is een populair en belangrijk onderwerp op de werkvloer. En niet zonder reden: vitale werknemers zorgen voor werkplezier, een hoge mate van betrokkenheid, een hoog energieniveau en een optimaal werkvermogen. En dat resulteert weer in een laag ziekteverzuim.

 

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit is de gezonde, geestelijke en lichamelijke gesteldheid van een mens die leidt tot energie om te leven en waarbij beide factoren in balans zijn. Vitaliteit wordt vaak ook levenslust of veerkracht genoemd. Het begrip vitaliteit heeft vier onderdelen:

  • Fysiek (beweging, gezond eten en drinken en voldoende slaap)
  • Mentaal (groei en ontwikkeling)
  • Emotioneel (zelfbewustzijn)
  • Spiritueel: hoofd, lichaam, hart en ziel (een betekenisvol leven leiden)

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen zich inspannen op het gebied van vitaliteit. De werknemer kan zelf aan de slag met zijn gezondheid, maar de werkgever kan ook helpen door de werknemer hierin te faciliteren. Een organisatie die op zoek gaat naar een integrale preventieve aanpak – waarin arbeidsomstandigheden, gezondheid, duurzame inzetbaarheid én privéomstandigheden een plaats krijgen – boekt de beste resultaten voor haar werknemers.

 

WerkFijn is specialist in vitaliteit. Wij adviseren werkgevers bij het opstellen van beleid en ondersteunen bij de praktische uitvoering daarvan.  En we helpen werknemers om vitaal te worden. WerkFijn komt graag met de Vitaliteitsbus naar u toe!  Van PMO tot aan spreekuur op locatie, het kan allemaal in onze opvallende Vitaliteitsbus.

Met onze opvallende Vitaliteitsbus voor de deur, geeft u een PMO zichtbaarheid binnen uw organisatie. De bus wekt interesse en laat medewerkers zien dat uw organisatie stappen zet op het gebied van vitaliteit. Zo zorgen we voor een mooie aftrap van het vitaliteitsbeleid.

Lees meer