WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for oktober 2022

Het begin van het terugdringen van de achterstanden bij het UWV is er

Om iets te doen aan de achterstanden is het UWV op 1 oktober begonnen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden zij dan niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA).

Met deze tijdelijke maatregel geven ze deze mensen sneller zekerheid over hun toekomst en kunnen verzekeringsartsen worden ingezet voor andere beoordelingen. De vereenvoudigde beoordeling houdt in dat mensen die de grens van twee jaar ziekte bereiken tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 en dan 60 jaar of ouder zijn, alleen beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige. Mensen krijgen in principe dan een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100), tenzij ze nog werken en minder dan 35 procent inkomensverlies hebben, de grens om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering. In dat geval krijgen ze geen uitkering, zoals nu ook het geval is.

Belangrijk hierbij is dat door deze maatregel niemand benadeeld wordt. In alle gevallen geldt dat werknemer en werkgever moeten instemmen met de vereenvoudigde beoordeling. Het blijft dus mogelijk om een beoordeling door een verzekeringsarts te vragen. Ook houden cliënten de mogelijkheid om in bezwaar te gaan, zoals bij elk ander besluit van UWV.

Naast deze maatregel is ook een andere maatregel ingegaan op 1 oktober. Die maatregel geldt voor een kleine groep cliënten en houdt in dat UWV vijf jaar geen herbeoordeling gaat uitvoeren bij mensen in de IVA en in de Wajong, die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard en die ondanks hun beperkingen inkomsten uit werk verwerven . Lees hier het hele artikel.

Lees meer

Stoptober

Stoptober is een jaarlijks terugkerend evenement van 28 dagen in oktober. Duizenden mensen stoppen met roken in die maand. Uit onderzoek blijkt dat mensen vaker gestopt blijven als ze samen met anderen mensen stoppen. Daarom is oktober uitgeroepen tot dé maand om samen te stoppen met roken. Eén maand niet roken is voor velen namelijk genoeg om een definitieve punt te zetten achter een rokers carrière.  De zorgverzekering vergoedt maximaal één keer per jaar een stoppen met roken programma.

Lees meer

Het is belangrijk dat werkgevers goed worden bijgestaan bij de verzuimbegeleiding

Het ziekteverzuim is het afgelopen kwartaal licht gedaald, maar het ligt nog altijd op 5,4 procent. Zorgelijk is vooral het aanhoudend aandeel psychisch verzuim, omdat dat doorgaans ook langer duurt. Onze focus ligt op preventie en dat is vooral bij het voorkomen van psychisch verzuim enorm belangrijk. Maar als medewerkers wel uitvallen door ziekte kunnen onze casemanagers  de verzuimbegeleiding overnemen of als een werkgever kiest voor het “eigen regie model” kunnen wij altijd adviseren wat de beste interventie is. Als iemand door ziekte uitvalt komt er meer bij kijken dan alleen het loon doorbetalen en vervanging regelen. Werkgever en werknemer hebben ook een aantal re-integratieverplichtingen die al vanaf de eerste week van ziekmelding ingaan. Daarom is het heel belangrijk dat werkgevers goed worden bij gestaan.

Lees meer