WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

All Posts Tagged: demedicaliseren

Inzet bedrijfartsondersteuner

Sinds ruim één jaar werken we bij WerkFijn met een bedrijfsartsondersteuner. Dit sluit aan op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Immers, de focus van gezond werken ligt steeds meer op preventie, conform de nieuwe Arbowet. De bedrijfsartsondersteuner biedt ondersteuning bij verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid en werkt in taakdelegatie nauw samen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts houdt zich alleen bezig met zijn/haar kerntaken en de bedrijfsartsondersteuner levert  een  bijdrage aan vraagstukken rondom toenemende werkdruk, het vergroten van de (lichamelijke en psychische) belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid van de vergrijzende beroepsbevolking.

De bedrijfsartsondersteuner benadrukt ook altijd de rol van de leidinggevende, omdat hij/zij een hele belangrijke rol heeft in de verzuimbegeleiding, maar ook zeker in de preventieve begeleiding en ondersteuning. Wilt u weten of de inzet van de bedrijfsartsondersteuner iets voor uw bedrijf is? Neem dan gerust contact met ons op op telefoonnummer 0523 208175 of via de mail

Lees meer

Demedicaliseren

Demedicaliseren: het loskoppelen van ziekte en verzuim. Demedicaliseren bespaart geld, dringt oneigenlijk verzuim terug en draagt bij aan een gezonde bedrijfscultuur.

De visie van WerkFijn is daarom ook : Iemand die ‘ziek’ is, is niet per definitie arbeidsongeschikt. Verzuim hoeft niet altijd medisch opgelost te worden. Onze focus ligt op aandacht, gedrag en mentaliteit.

Wanneer een medewerker zich meldt met een probleem, moet als eerste het probleem worden verhelderd. Dit moet zodanig gebeuren dat dit probleem en de factoren die daartoe geleid hebben, zichtbaar worden zonder dat eenzijdig de medische kant belicht wordt. Gebeurt dit niet, dan ontstaat er risico op onnodige medicalisering. Meestal wordt een ziekmelding vanuit medisch perspectief benaderd. Het verzuimgesprek gaat vaak over ziek zijn. En dat terwijl 70% van de verzuimgevallen een niet-medische oorzaak heeft.

Pas na een goede probleemverheldering is het mogelijk te bepalen of advies ingewonnen moet worden over de medische aspecten van het probleem. Wanneer dit consequent wordt toegepast, ziet men een sterke daling van het aantal adviesvragen aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan dan zijn energie en kunde richten op waar hij het beste in is: de medische aspecten. Is het probleem helder, dan kan de juiste professional ingezet worden.

Hieronder een aantal casussen van hoe wij het bij WerkFijn oppakken.

Lees meer