WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for september 2021

Wavin Well-Being

Wavin Well-Being laat zien hoe belangrijk Wavin het vindt om hun medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Daar werkt WerkFijn graag aan mee. Lees hier het artikel in de Toren

 

Lees meer

Nationale Vitaliteitsweek

Van 20 t/m 26 september 2021 vindt alweer de 7e  editie van de Nationale Vitaliteitsweek plaats!

Vitaliteit is een populair en belangrijk onderwerp op de werkvloer. En niet zonder reden: vitale werknemers zorgen voor werkplezier, een hoge mate van betrokkenheid, een hoog energieniveau en een optimaal werkvermogen. En dat resulteert weer in een laag ziekteverzuim.

 

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit is de gezonde, geestelijke en lichamelijke gesteldheid van een mens die leidt tot energie om te leven en waarbij beide factoren in balans zijn. Vitaliteit wordt vaak ook levenslust of veerkracht genoemd. Het begrip vitaliteit heeft vier onderdelen:

  • Fysiek (beweging, gezond eten en drinken en voldoende slaap)
  • Mentaal (groei en ontwikkeling)
  • Emotioneel (zelfbewustzijn)
  • Spiritueel: hoofd, lichaam, hart en ziel (een betekenisvol leven leiden)

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen zich inspannen op het gebied van vitaliteit. De werknemer kan zelf aan de slag met zijn gezondheid, maar de werkgever kan ook helpen door de werknemer hierin te faciliteren. Een organisatie die op zoek gaat naar een integrale preventieve aanpak – waarin arbeidsomstandigheden, gezondheid, duurzame inzetbaarheid én privéomstandigheden een plaats krijgen – boekt de beste resultaten voor haar werknemers.

 

WerkFijn is specialist in vitaliteit. Wij adviseren werkgevers bij het opstellen van beleid en ondersteunen bij de praktische uitvoering daarvan.  En we helpen werknemers om vitaal te worden. WerkFijn komt graag met de Vitaliteitsbus naar u toe!  Van PMO tot aan spreekuur op locatie, het kan allemaal in onze opvallende Vitaliteitsbus.

Met onze opvallende Vitaliteitsbus voor de deur, geeft u een PMO zichtbaarheid binnen uw organisatie. De bus wekt interesse en laat medewerkers zien dat uw organisatie stappen zet op het gebied van vitaliteit. Zo zorgen we voor een mooie aftrap van het vitaliteitsbeleid.

Lees meer

Als bedrijfsarts sta je echt midden in de maatschappij

Er is in de hele maatschappij meer aandacht voor preventieve geneeskunde en meer focus op levensstijl. Dat zie je terug in de interesse bij de studenten, maar ook in het gegeven dat er steeds meer zij-instromers zijn: huisartsen of medisch specialisten die overstappen omdat ze toch de waarde in zien van een langer consult kunnen houden, of op zoek zijn naar variëteit.

Lees hier het hele artikel

Lees meer

Inzet bedrijfartsondersteuner

Sinds ruim één jaar werken we bij WerkFijn met een bedrijfsartsondersteuner. Dit sluit aan op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Immers, de focus van gezond werken ligt steeds meer op preventie, conform de nieuwe Arbowet. De bedrijfsartsondersteuner biedt ondersteuning bij verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid en werkt in taakdelegatie nauw samen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts houdt zich alleen bezig met zijn/haar kerntaken en de bedrijfsartsondersteuner levert  een  bijdrage aan vraagstukken rondom toenemende werkdruk, het vergroten van de (lichamelijke en psychische) belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid van de vergrijzende beroepsbevolking.

De bedrijfsartsondersteuner benadrukt ook altijd de rol van de leidinggevende, omdat hij/zij een hele belangrijke rol heeft in de verzuimbegeleiding, maar ook zeker in de preventieve begeleiding en ondersteuning. Wilt u weten of de inzet van de bedrijfsartsondersteuner iets voor uw bedrijf is? Neem dan gerust contact met ons op op telefoonnummer 0523 208175 of via de mail

Lees meer

Actief luisteren

Bij WerkFijn vinden wij  de dialoog tussen de leidinggevende en de medewerker heel belangrijk. Om een goed gesprek te voeren is actief luisteren heel belangrijk.

Actief luisteren  helpt leidinggevenden om productievere gesprekken te voeren die tot betere resultaten leiden. Actief luisteren betekent je gesprekspartner op zo’n manier benaderen dat deze ervaart dat je oprecht geïnteresseerd bent.

Actief luisteren is het begin van een ketting die ertoe leidt dat de ander doet wat jij graag wil:

  1. Actief luisteren: luister naar de ander en zorg dat die weet dat je luistert
  2. Empathie: probeer de ander te begrijpen en te begrijpen wat die voelt
  3. Verstandhouding: de ander begint jou ook te begrijpen en te vertrouwen
  4. Invloed: nu de ander jou vertrouwt mag je hem helpen met het oplossen van zijn problemen en hem advies geven
  5. Gedragsverandering: de ander gaat handelen.

Lees meer