WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for april 2017

Elk bedrijf moet een preventiemedewerker in dienst hebben

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer hebben die de verplichte preventietaken vervult. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven (tot 25 medewerkers) mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden.

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren
Lees meer

Lyme als beroepsziekte voorkomen

Wat kun je als werkgever doen om besmetting bij medewerkers te voorkomen en de gevolgen bij eventuele besmetting te verkleinen?

  • Maak een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met een beschrijving van de risicogebieden en -werkzaamheden. Plan werkzaamheden als het kan zo veel mogelijk buiten risicovolle perioden;
  • Stel een gedegen plan van aanpak op en maak een checklist waarop staat wie in de organisatie verantwoordelijk is voor het voorkomen van tekenbeten;
  • Zorg voor goede voorlichting: laat medewerkers weten dat teken de ziekte kunnen overdragen, wat de risicosituaties en de verschijnselen zijn, hoe ze hun lichaam en hun kleding systematisch kunnen onderzoeken op teken en wat ze moeten doen als ze een tekenbeet hebben;
  • Laat medewerkers een teek snel en goed verwijderen en de datum van de beet noteren, zodat bij eventuele klachten de juiste verbanden gelegd kunnen worden;
  • Verstrek beschermende, geïmpregneerde kleding en insecten werende middelen.

Meer informatie over tekenbeten is te vinden op www.rivm.nl/tekenbeet

 

Lees meer