WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for juni 2022

Hoe herken je problematisch alcoholgebruik?

Onderzoek van het Trimbos-instituut naar het alcoholgebruik tijdens de coronacrisis ten opzichte van vóór de crisis, bevat aanwijzingen dat juist een kwetsbare groep Nederlanders meer is gaan drinken. Houd die groep in de gaten, waarschuwen de onderzoekers. Dat het alcoholgebruik in het eerste corona-jaar veranderde ten opzichte van daarvoor, was wellicht te verwachten. De horeca- en uitgaansgelegenheden waren door diverse lockdowns immers regelmatig dicht of beperkt open. De meeste mensen bleven echter (ongeveer) hetzelfde drinken als vóór de crisis. Een kleine groep is meer gaan drinken, terwijl een grotere groep juist minder alcohol is gaan drinken.

Alcoholgebruik bij angst, stress en neerslachtigheid

Deelnemers van het onderzoek die last hebben van angst, neerslachtigheid of stress zijn meer gaan drinken. Omdat alcoholgebruik op zichzelf ook angst, neerslachtigheid en stress kan veroorzaken, kunnen mensen die alcohol drinken om met deze negatieve emoties en gevoelens om te gaan in een vicieuze cirkel komen. Het is essentieel om risicogroepen te ondersteunen door vroegtijdig een passend aanbod van laagdrempelige (online) alcoholinterventies en bewezen (kosten) effectieve (beleids)maatregelen aan te bieden.

Top 10 van  gevolgen van problematisch alcoholgebruik:

 1. Te laat komen
 2. Ziekteverzuim
 3. Onregelmatig presteren
 4. Regelmatige, kortdurende afwezigheid
 5. Ongepast gedrag (onbeleefd zijn, pesten, brutaal zijn, agressief zijn)
 6. Slecht uitgevoerde taken
 7. Conflicten met collega’s
 8. Afwijkend werkpatroon
 9. Wisselende arbeidsvreugde
 10. Klachten van klanten/imagoproblemen
Lees meer

Ziekteverzuim recordhoog, maar persoonlijke aandacht maakt wel verschil

In het eerste kwartaal van dit jaar kwam het ziekteverzuim uit op het hoogste percentage ooit  gemeten. Om verzuim terug te dringen is er niet één oplossing. Bedrijven die specifieke maatregelen hebben getroffen doen het vaak beter dan de benchmark. Denk hierbij aan:

 • Trainen van leidinggevenden, veel gesprekken voeren en veel persoonlijke aandacht voor medewerkers
 • Niet medicaliseren, maar kijken wat eronder ligt
 • Een bedrijfsmaatschappelijk werker op de vloer. Dat wordt als heel laagdrempelig ervaren en kan verzuim en uitval voorkomen

Lees hier het hele artikel

Lees meer

Het voordeel van een ADM-beleid

Alcohol-, drugs- en medicijngebruik op het werk is niet bij wet verboden. Een bedrijf kan wel regels opstellen over het verbod op onder invloed zijn van middelen onder werktijd, het gebruik vóór aanvang van het werk en bezit van middelen op de werkvloer.

Waarom een ADM-beleid?

Met een duidelijk ADM-beleid geeft een bedrijf aan zich verantwoordelijk te voelen voor het welzijn en veiligheid van alle werknemers en geeft daarmee vorm aan goed werkgeverschap. Een ADM-beleid kan alcohol-, drugs- en medicijngebruik bespreekbaar maken.

Voordelen korte termijn:

 • Verbetering van de veiligheid en kwaliteit van het werk
 • Verhoging van de productiviteit

Voordelen lange termijn:

 • Verbetering van de sfeer en de gezondheid van de werknemers
 • Betere gezondheid van medewerkers

Wat staat er in een ADM-beleid?

In het ADM-beleid legt u de afspraken vast die u binnen uw bedrijf met elkaar maakt over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen in relatie tot het werk. De basis voor een goed ADM-beleid wordt gevormd door vier pijlers. Deze pijlers komen zowel bij een uitgebreid als bij een beknopt beleid aan de orde.

 • Pijler 1 – Regels en afspraken
 • Pijler 2 – Preventie en bewustwording
 • Pijler 3 – Begeleiding en zorg
 • Pijler 4 – Handhaving en disciplinaire maatregelen

U beschrijft per pijler zo concreet mogelijk wie wat moet doen en waarom. U legt ook de verschillende taken, rollen en verantwoordelijkheden vast en voor wie ze gelden. Denk aan medewerkers, leidinggevenden, bedrijfsartsen, vertrouwenspersonen, HR-medewerkers, preventiewerkers, Arbo-adviseurs en bedrijfsmaatschappelijk werkers.

 

Lees meer