WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for februari 2021

Mogelijk verplicht investeren in leefstijlpreventie

Met leefstijlbevordering en preventie kun je welvaartsziektes als obesitas voorkomen, mensen voelen zich erdoor gelukkiger en de zorg wordt er door betaalbaarder. De cultuur is nu te veel dat zorgvolumes worden gefinancierd en preventie nauwelijks. Obesitas en hart- en vaatziekten staan in de top vier van meest voorkomende ziektes. De zorgvraag is gigantisch, wat de collectieve zorgkosten omhoog stuwt. Voor een deel zijn die chronische ziekten te wijten aan ongezond eten en onvoldoende beweging. Een slechte leefstijl dus. Zorgverzekeraars zouden niet alleen preventieprogramma’s moeten aanbieden aan mensen die al chronisch ziek zijn. Maar juist Preventie eerder beginnen, waardoor we ervoor zorgen dat mensen niet ziek worden.

Lees het hele artikel in de Stentor.

Lees meer

Werkgeluk, het is o zo belangrijk

Leidinggevenden kunnen het werkgeluk van mensen maken of breken. Dat is wel duidelijk na meer dan driehonderd pagina’s met visies van meer dan twintig deskundigen in het ‘Handboek Werkgeluk’. De managers zijn degenen die moeten toezien op die paar basisbehoeftes van het personeel: autonomie, verbinding en welzijn.

Uit onderzoeken blijkt dat bijna de helft van werkend Nederland een gebrek aan autonomie ervaart. Daar moet verandering in komen, menen de auteurs. Autonomie gaat over de vrijheid die personeelsleden krijgen en daarmee het gevoel dat ze als werknemer serieus worden genomen. Het is een erkenning van hun professionaliteit. Deels kunnen mensen dat afdwingen door bijvoorbeeld dingen die ze leuk vinden naar zich toe te trekken of erom te vragen. Maar het is ook fijn als de werkgever zijn mensen laat meedenken en meebepalen.  Geef dat vakmanschap de ruimte. Echt gelukkig worden we van tijd: een werksituatie waarin er genoeg tijd is voor de dingen die je wilt doen. Tijd maakt medewerkers ook creatiever.

Een andere bron van werkgeluk is algemeen welzijn: gezelligheid op de werkvloer. Het is helemaal fijn als er een paar collega’s zijn met wie je persoonlijke dingen kunt delen. En werk moet uitdagend zijn. Mensen willen kunnen groeien in hun vak, of zich persoonlijk ontwikkelen. De leidinggevende moet hierbij helpen of dat stimuleren. Dat gebeurt nog onvoldoende.

Om dit alles te bereiken is het van groot belang dat leidinggevenden met hun medewerkers praten. Managers of chefs moeten vragen wat de werknemers belangrijk vinden, wat hun drijfveren zijn en wat ze stom vinden. Daar moeten ze dan ook rekening mee houden. Dat kunnen kleine dingen zijn. Als een medewerker later wil beginnen dan zijn collega’s omdat hij eerst zijn kinderen naar school wil brengen, komt het het werkgeluk enorm ten goede als de afdelingschef daarmee instemt.

Als er een groot gevoel van werkgeluk is, leidt dat tot meer geluk. Dan is er een werksfeer waarin mensen hulp durven vragen, kritisch zijn en fouten mogen toegeven. Dat leidt weer tot betere prestaties. En: dan stijgt ook het werkgeluk van de werkgever.

 

Tips voor werknemers voor geluksgewoontes:

– Fijne werkmomenten opschrijven en/of met anderen delen.

– Dagelijks vijf aardige dingen doen voor collega’s.

– Elke avond drie dingen noteren waar je dankbaar voor bent/blij van werd.

– Oogcontact maken met iedereen die je binnen een straal van 3 meter op de werkvloer tegenkomt.

– Gebruikmaken van je sterke punten in je werk.

– Saaie en uitdagende taken afwisselen.

– Iedere week met minimaal twee nieuwe mensen op het werk een praatje maken.

– Maximaal twee keer per dag mails lezen en beantwoorden.

– Na het avondeten niet meer mailen, whatsappen enzovoort.

Lees meer

Kosten verzuim door beroepsziekten in vier jaar tijd verdubbeld naar 2,5 miljard euro

Werknemers die in 2018 een beroepsziekte opliepen, verzuimen gemiddeld 39 dagen méér dan werknemers die in dat jaar geen beroepsziekte opliepen. De kosten van dit extra verzuim worden geschat op 2,5 miljard euro. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2014, toen deze nog 1,2 miljard euro bedroegen. De verzuimkosten voor psychische beroepsziekten liepen op van 1 miljard euro in 2014 naar 2,1 miljard euro in 2018. Dit blijkt uit de Arbobalans 2020 van TNO die vandaag is gepubliceerd.  Beroepsziekten leiden tot gezondheidsverlies, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en sterfte.

Ontstaan van van beroepsziekten gaat samen met ontevredenheid op het werk

De drie werkkenmerken die het meest samenhangen met alle beroepsziekten zijn: ontevredenheid met het werk, hoge taakeisen en herhalende bewegingen. Voor het verlagen van de kans op een beroepsziekte en de gevolgen daarvan lijkt aandacht voor deze factoren potentieel het meest effectief. Voor psychische beroepsziekten zou preventie zich moeten richten op ontevredenheid met het werk, een hoge moeilijkheidsgraad en conflicten met leidinggevende of werkgever. Voor beroepsziekten aan het bewegingsapparaat zijn dat de werkkenmerken herhalende bewegingen, ongemakkelijke werkhoudingen en hoge taakeisen.

Een PMO met vragenlijst duurzaam inzetbaar is  een belangrijk hulpmiddel voor een organisatie. Bovenstaande aspecten komen hierin aan bod en zowel bij de werkgever als werknemer wordt bewustwording gecreëerd  om met de uitkomsten aan de slag te gaan en er op deze manier voor te zorgen dat verzuim door beroepsziekten daalt.

Vragenlijst duurzaam inzetbaar

Een digitale module met de volgende onderwerpen:

  • Algemeen ( voeding, beweging, alcohol, roken, gezondheid)
  • Arbeidsomstandigheden (werkruimte)
  • Werk (werkdruk, taken, emotionele belasting, functie)
  • Onderneming (relatie leidinggevende, samenwerken afdelingen, innovatie, kwaliteit)
  • Energie (plezier, energie, herstel na werk)
  • Fysieke arbeid
  • Beleid (arbeidsvoorwaarden, toekomstzekerheid, leer- en loopbaanmogelijkheden)

 

Lees meer