WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Informatie coronavirus (COVID-19)

Over het virus

Het nieuwe coronavirus, genaamd COVID-19, is een eerder onbekend virus, welke familie is van SARS en MERS. Deze behoren tot de coronafamilie. De coronavirusfamilie kent vele verschillende varianten die luchtweginfecties veroorzaken.

Symptomen en ziekte

Het nieuwe coronavirus veroorzaakt een luchtweginfectie, welk kan variëren van milde symptomen tot een meer ernstige ziekte. Het meest gebruikelijke symptoom is koorts, verder zijn keelklachten gemeld. Sommige mensen hebben een longontsteking gekregen met moeilijkheden met ademen en/of hoesten, mogelijk met ontstekingen op röntgenfoto’s. Er zijn mensen met ernstige longaandoeningen. Er is beperkte informatie over de ernstig zieken, maar er wordt aangenomen dat een ernstig beloop van de ziekte samenhangt met een beperkte gezondheid of een gevorderde leeftijd. Er is geen specifieke behandeling of vaccin tegen de ziekte.

Besmetting

Net als bij verkoudheid en griep kan besmetting op drie manieren plaatsvinden:

  • Via de lucht door niezen en hoesten, waardoor het virus wordt ingeademd of via de slijmvliezen van de ogen, neus of mond binnen kan komen.
  • Door direct contact als het virus op de handen zit en zo op een ander wordt overgebracht
  • Door indirect contact als het virus over gaat op objecten door niezen en hoesten of via de handen en iemand anders dat object weer aanraakt of vastpakt.

 

Wat gebeurt er als iemand besmet is?

Er zijn twee factoren van belang bij een infectie. Enerzijds het opsporen en monitoren van mogelijke verdere besmetting en anderzijds behandeling van de symptomen en het voorkomen van een ernstig beloop van de ziekte. Mensen met een bewezen coronabesmetting worden thuis of in een ziekenhuis geïsoleerd en nabije contacten worden goed gevolgd.

Risicogroepen

De meeste mensen die besmet raken, zullen waarschijnlijk luchtwegklachten hebben die vanzelf over gaan. Sommigen zullen ernstigere klachten krijgen, bijvoorbeeld een longontsteking. Op basis van de huidige kennis, lijkt het er op dat ouderen (>65 jaar) en mensen met onderliggende chronische ziektes een hoger risico lopen op ernstige klachten bij een COVID-19 infectie. Het percentage kinderen met een bewezen infectie is momenteel vrij laag. Preventieve maatregelen zijn hetzelfde als voor andere luchtweginfecties.

Voorkomen van besmetting

Om besmetting te voorkomen is het van belang een afstand van 1 à 1,5 meter aan te houden van mensen met luchtweginfecties. Mensen met een lucht- weginfectie moeten voorkomen te hoesten en niezen in de richting van anderen. Probeer te hoesten en te niezen in de plooi van de elleboog of in een papieren tissue. Goede handhygiëne, zowel voor besmette als niet-besmette mensen is belangrijk om verspreiding te voorkomen. Was de handen goed en regelmatig met zeep en lauw water, vooral na contact met andere mensen. Handen desinfectie is een goed alternatief.  Maak harde oppervlakken regelmatig schoon met een schoonmaakmiddel. Denk onder andere aan deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen en dingen zoals telefoons, toetsenborden en het aanrechtblad. Vermijd het contact met ogen, neus en mond. Let op dat mensen in de omgeving zich ook houden aan de hygiënemaatregelen. Zo beschermt u elkaar tegen besmetting. Spreek elkaar hier ook op aan.

Terugkerende reizigers

Medewerkers die in de afgelopen twee weken in één van de risicogebieden (China, Zuid-Korea, Iran, Signapore en Noord-Italië) zijn geweest en koorts en luchtwegklachten hebben, moeten telefonisch contact opnemen met de huisarts. Hierbij dienen zij te melden dat ze in een risicogebied zijn geweest. Indien medewerkers mogelijk besmet blijken met het coronavirus dienen ze fysiek contact met anderen te beperken. Ze kunnen wel thuiswerken. Er wordt op dit moment pas getest op aanwezigheid van het virus als mensen klachten hebben en uit een risicogebied komen. Tussen het afnemen van een test bij een persoon die mogelijk besmet is en de definitieve uitslag zit ongeveer 24 uur.

Zwangerschap

Zwangeren kunnen een verhoogd risico hebben op meer serieus verlopende virale infecties dan bijvoorbeeld bij influenza. Het is niet bekend of dit ook geldt voor COVID-19. Preventieve maatregelen zijn hetzelfde als voor andere infectieziektes. Dit houdt in een goede hand en luchtweg hygiëne, evenals het vermijden van niet-noodzakelijke contacten met mensen met symptomen van een luchtweginfectie.

Reizen

Heeft u medewerkers die gaan reizen? Volg hier het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies wordt voortdurend aangepast.

Evenementen

Bent u voornemens een zakelijk evenement te organiseren of een andere bijeenkomst waarbij veel mensen aanwezig zullen zijn? Er is op dit moment geen reden om evenementen af te gelasten. Voor specifiek advies op lokaal niveau wordt geadviseerd contact op te nemen met de GGD. Het is raadzaam om extra zorgvuldig om te gaan met de standaardmaatregelen die gelden voor het beperken van verspreiding van alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven.