WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

C-support is er voor mensen die na drie maanden na COVID-19 nog steeds klachten hebben

C-support is een stichting die werkt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De stichting bestaat uit een team van ongeveer 100 professionals, een bestuurder en een Raad van Toezicht.

Team

De nazorgadviseurs van C-support werken door heel Nederland. Zij zijn de vaste contactpersonen voor de mensen die zich bij C-support hebben aangemeld. Als het nodig is, schakelt de nazorgadviseur een van onze medisch adviseurs in. Bijvoorbeeld om te overleggen of even mee te kijken. Dat kan een van de huisartsen zijn, maar ook een longarts of cardioloog. De nazorgadviseur kan ook andere experts inschakelen zoals arbeidsdeskundigen, financieel adviseurs en juristen. Onze medisch adviseurs zijn er ook voor (na)scholing van (zorg)professionals. En ze starten en denken mee in onderzoeken naar (de gevolgen van) COVID-19.

C-support model

C-support adviseert en ondersteunt mensen met langdurige coronaklachten. Ze kijken naar de klachten en naar de gevolgen van deze klachten op alle leefgebieden. Het kan gaan om lichamelijke en geestelijke gezondheid, het sociale leven, werk en inkomen. Ze kijken wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Ze helpen bij het vinden van de juiste zorgverleners. Bij problemen met werk en inkomen werken zij samen met arbeidsdeskundigen, juristen en financieel adviseurs. Goede zorg vraagt om professionals met actuele kennis van de ziekte. Zij delen hun kennis met zorgverleners en andere professionals. Dit doen ze door scholing via webinars en trainingen. Deze kennis komt voort uit onderzoek. Zij stimuleren onderzoek en adviseren over onderzoek naar Long COVID. C-support doet zelf geen onderzoek.

Voor wie zijn zij er?

Gelukkig herstellen de meeste mensen van COVID-19. Maar er is ook een groeiende groep mensen die na drie maanden nog steeds klachten heeft. C-support is er speciaal voor hen.