WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Voorziening ondersteunt werkgever én werknemer

Mede door de inzet van een voorziening van het  UWV kan iemand met een zogeheten ‘structureel functionele beperking’ een waardevol personeelslid blijven, of worden. Als werkgever vergroot je je potentieel aan arbeidskrachten ermee.

Om te bevorderen dat mensen met een arbeidshandicap kunnen werken (en studeren) vergoedt UWV allerlei soorten voorzieningen, aan werkgevers én werknemers.

Hierbij drie tips:

  1. Maak een afspraak met een WSP-adviseur om te kijken wat mensen met een beperking voor uw personeelsvraag kunnen betekenen. Dit kan de drempel verlagen om iemand aan te nemen.
  2. Door de inzet van een voorziening of hulpmiddel is het mogelijk een goede medewerker, die met een beperking te maken krijgt, te behouden. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt is dat belangrijk.
  3. Een voorziening kan ook een medewerker met een beperking die al in dienst is maar daar nog geen gebruik van maakt, beter ondersteunen. Het is de moeite waard dat te onderzoeken.

Werknemersvoorzieningen zijn voorzieningen die iemand met een structureel functionele beperking zelf aan kan vragen. Eventueel in overleg met de werkgever. Denk bijvoorbeeld om vervoersvoorzieningen, zoals een vergoeding voor een aangepaste auto of taxikosten.

Ook voor werknemers met een beperking die geen uitkering hebben, kan een werkgever er een beroep op doen.

De voorziening die we het meest ingezet wordt is de jobcoach. Dat is iemand van binnen of buiten het bedrijf die de werknemer ondersteunt om zijn werk te kunnen doen en die ook klankbord is voor de werkgever. Een jobcoach kan meegaan bij een moeilijk gesprek en meedenken als iemand tegen problemen aanloopt.

Voor werkgevers zijn er interessante regelingen om mensen in dienst te nemen. Of in dienst te houden. Het is goed dat u ook weet wat er mogelijk is. Want misschien levert dit uw werknemer én u voordeel op.

Lees hier meer over op de website van het UWV.