WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Wat is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt?

Artikel 4 Wet WIA

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling duurzaam slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur.

  • Voor een vervroegde WIA-aanvraag wordt onder duurzaam verstaan: een medisch stabiele of verslechterde situatie
  • Bij een WIA-aanvraag bij einde wachttijd wordt onder duurzaam mede verstaan: een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat.

Het gaat dus niet om GBM en een medewerker hoeft niet terminaal te zijn voor een vervroegde WIA-aanvraag.

https://ap.lc/FuQaI